Autorski tekst Vojvodina

Koliko nas košta partokratija u administraciji AP Vojvodine?

Prvi put ove godine zakonska obaveza Skupštine autonomne Pokrajine Vojvodine je bila da donese Odluku o Kadrovskom planu za 2017. godinu. Stupanjem na snagu Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave koji je ovo zahtevao, možda se i mogao otvoriti put profesionalizaciji i depolitizaciji radnih mesta, ali nije.

Trenutak da se mi Vojvođani zapitamo: Koji je to pravi broj zaposlenih koji će pokrajinsku upravu učiniti racionalnom i efikasnom? Koliko nas košta pokrajinska administracija? Da li je skupa jer je neefikasna, ili je organizovana krajnje racionalno i izrazito profesionalno?

vlada-vojvodine-zgrada-izvor-fotografije-www-puma-vojvodina-gov-rs

Odgovor na postavljena pitanja nam je postao jasan onog trenutka kada nam je predstavljen Kadrovski plan APV za 2017. godinu. Suština je: Upalo se u zamku zamrzavanja postojećeg, ušemljenog stanja i skupe neefikasne administracije. Nova vlast nije donela ništa novo.

Zamislite službenika na položaju, kako zakon naziva imenovano i postavljeno lice, a mi dominantan deo partijskog kadra, koji obavlja poslove pomoćnika u nekom od pokrajinskih sekretarijata. Bruto zarada pomoćnika je u proseku 160.000 dinara mesečno. Za godinu dana, na ime zarade samo jednog pomoćnika iz budžeta se izdvoji iznos od 1.920.000 dinara. Zatim, ovaj iznos pomnožite sa brojem službenika na položaju kojih u Kadrovskom planu ima 114! Dobićete broj koji, verovatno, teško da ćete moći da pročitate. Međutim, postoji još jedna gora osobina Kadrovskog plana, a to je da se u pokrajinskoj organizaciji, koja je već prilično spora i skupa, nije uvela nijedna novina koja bi je depolitizovala i profesionalizovala, tako da je pitanje: Koliko ti službenici na položaju rade za stranku a koliko stvarno rade za i u interesu građana AP Vojvodine?

Depolitizacija je izostala jer stara šema postavljanja partijskih poslušnika na mesta službenika na položaju, po partijskim kriterijumima, savršeno odgovara svakoj političkoj opciji koja za cilj nema dostizanje stanja koje je u interesu građana već izgradnju partijske poslušne mašinerije koja će vući teret naredne kampanje.

Službenici na položaju u pokrajinskoj upravi su partijski ljudi. Od ove činjenice gore je samo ako to niko ne primeti, a najstrašnije je primetiti i o tome ćutati. Uočljivo je da se broj službenika na položaju povećao, a da se obim i vrsta poslova, kao nadležnosti APV, nisu menjale.

Broj zaposlenih u pokrajinskoj upravi (direktni budžetski korisnici) iznosi 1330. Od tog ukupnog broja, broj izabranih lica je 105, broj službenika na položaju je 114, broj nameštenika koji obavljaju prateće, pomoćno tehničke poslove i na neki način “opslužuju” sve službenike je oko 300 a broj službenika na izvršilačkim radnim mestima je 830.

Funkcioneri, odnosno izabrana, imenovana i postavljena lica (sekretari, direktori i zamenici) i službenici na položaju – podsekretari i pomoćnici, nisu lica koja direktno rade na izvršilačkim poslovima, već sve poslove “spuštaju” na izvršenje zaposlenima sa nižim zvanjima. Nameštenici su zaposleni koji takođe ne rade izvršilačke poslove koji se tiču delokruga rada organizacijske jedinice u kojoj su zaposleni, već im je uloga da samo opslužuju službenike na izvršilačkim mestima.

Dakle, kako može uprava da bude efikasna, ako od ukupnog broja zaposlenih oko 40% ljudi ne radi direktno ili uopšte na izvršilačkim poslovima?

Bilo koji posao koji treba da se realizuje u pokrajinskoj upravi ide utabanim putem: Sekretar sekretarijata posao prosleđuje zameniku ili podsekretaru, dalje se nalog za izvršenje tog posla spušta na nivo pomoćnika koji ga prosleđuje manjim organizacionim jedinicama, odnosno službenicima na izvršilačkim funkcijama. Pojednostavljeno, velik je broj službenika na funkciji u odnosu na broj službenika na izvršilačkim funkcijama koji konkretno odrađuju poslove. Put do obavljenog posla je skup i neefikasan. Nepotrebno iskomplikovan. Jedan nadređeni pod sobom ima svega 4 do 5 zaposlenih.

Administracija nikako ne sme da bude glomazna i spora jer to znači da je ona skupa i neefikasna. Nasleđeno organizaciono stanje sada se samo ušemilo u Kadrovski plan za 2017. godinu, bez ikakvih naznaka da bi pokrajinska administracija mogla da postane efikasna.

Broj službenika na položaju se uvećava. Prethodno imenovana i postavljena lica su u v.d. stanju čekajući nove partijske kadrove ili obučavajući već pridošle. Na nekim mestima pomoćnika sekretara, nalaze se po dve osobe, isplaćuju se dve zarade za isti posao, jer je nov partijski kadar u fazi uhodavanja. Pokrajinska administracija preuzela je ulogu socijalne zaštite pojedinaca koji dobijaju zaradu za poslove koje ne obavljaju. Kada “v.d. instruktori” obave obuku novih partijskih kadrova, verovatno će se pronaći neko rešenje za njihovo zbrinjavanje na teret budžeta APV.

Onaj poslednji u lancu izvršenja, (kao da je poslednji u lancu ishrane) na leđima nosi sav teret i svojim radom obezbeđuje opstanak većini nepotrebnih službenika na položaju po hijerarhiji iznad sebe.

I da hrabro saberemo. Broj partijski postavljenih funkcionera – sekretara, direktora i zamenika je 105, broj službenika na položaju – podsekretari i pomoćnici koji direktno ne obavljaju izvršilačke poslove je 114, ukupno 219. Bruto iznos koji se u proseku mesečno iz budžeta isplaćuje na ime svakog od njih je 160.000 dinara, ili ukupno 35.040.000 dinara. Tako dolazimo do činjenice da za stranačku mašineriju koja je morala da se uglavi u administraciji APV mi građani godišnje izdvajamo ukupno 420.480.000 dinara. Kada smanjimo nule – radi se o  420,5 MILIONA DINARA.

Pokret DJB zalaže se za stvarnu racionalizaciju javne administracije, za njenu depolitizaciju i racionalizaciju, čiji bi krajnji rezultat bio profesionalna, brza i efikasna uprava, bez izmišljenih radnih mesta. Nemamo višak radne snage na izvršilačkim radnim mestima, već na izmišljenim i stranačkim kadrovima dodeljenim. Sve ovo građani plaćaju uplaćujući u javnu kasu poreze, doprinose, razne takse i naknade. Dosta je bilo – i previše.

Zorica Damjanović
poslanica u Skupštini APV
poslaničke grupe Dosta je bilo

DJB Vojvodina

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar