Ауторски текст Београд

Планско обесмишљавање општинских инспекција

На другој седници Савета за комуналне делатности, урбанизам и заштиту животне средине Скупштине Градске општине Звездара одржаној 27. децембра 2016. године, члановима Савета је представљен Извештај о раду одељења за инспекцијске послове (у прилогу).

Познато је да градске општине немају неке нарочите надлежности, оне су заправо далеко мање од најмање српске општине. Међутим, то није разлог да се извештај о једној јако битној области, која обухвата грађевинску и комуналну инспекцију, сабије у 5-6 сиромашних страна. Додатно је поражавајућ податак по коме се Звездара простире на чак 3165 хектара, и на чијој територији се налази сигурно неколико десетина хиљада објеката.

Иако су у надлежности општинских служби само објекти до 800 м2, у једном густо насељеном и урбанизованом делу Београда као што је Звездара, инспекцијски послови изискују далеко више обрађених статистичких и описних података, аналитичких приказа и конкретних параметара који говоре далеко више од самих бројева.

Разматрани извештај се у принципу састоји од општег дела, дела грађевинске и комуналне инспекције, од којих сваки део има по страницу до две! Обзиром да су сличне структуре, грешке и недостаци се углавном понављају кроз сва поглавља Извештаја.

Пре свега, табеле са прегледом заведених предмета су до те мере штуре, да само генеришу укупне податке. Тако не постоји категоризација предмета по тренутном статусу, степености решења, жалбе, извршења… Кључни параметри за мерење учинка и анализу резултата једне службе државног апарата су изостављени! На моје питање због чега нема одговарајућих података, начелница ми одговара да не постоји начин како би разврстали број предмета према категоријама које ја предлажем?!

Даље, не постоји појединачни приказ по предметима који су резултат пријаве грађана (сервисни центри) и предмета насталих по службеној дужности самих инспекотра (дежурства и одласци на терен). Додатно је збуњујуће због чега нема ових података, јер су у посебном делу комуналне инспекције они приказани, по коме је по пријавама грађана вођено 897 поступака, док је по службеној дужности покренуто 367 поступака!

Испоставило се у току расправе на самој седници да је тај однос далеко већи у корист грађана и у делу грађевинске инспекције (однос ~ 5:1). Недопустиво је да грађани врше надзор на терену уместо инспектора, а још је горе што се тај податак овим извештајем прикрива! Ово је још један кључан показатељ нефункционисања инспекцијских служби.

У делу Одсека за грађевинску инспекцију се наводи и то да је Звездара подељена на 5 територијалних јединица са аспекта вршења грађевинске инспекције, где је за стање у свакој од тих територија одговоран по 1 инспектор. Јако је лоша пракса непостојања међусобне контроле и персонализација тих пет територија по систему ”инспекторских колонија”.

Ово је додатно забрињавајуће и уноси сумњу у исправност рада инспектора, обзиром да на сваком кораку наочиглед свих нас ниче нелегална градња, или се она дешава од 3+ спрата. Такође, у Извештају се не наводи које су то територијалне целине, нити постоји преглед предмета разврстаних у тих 5 јединица. Један транспарентан и аналитички преглед предмета би морао да разврста све предмете како по статусу, извршености, дужини трајања, тако и по индивидуалним учинцима и резултатима за сваку територијалну подобласт. Уместо јасног приказа података, имамо нешто што личи на табелу са 1 редом и 4 колоне:

Податак да је у ”години озакоњења” пријављено 580 нових нелегалних објеката значи да су у просеку у 2016.години дневно отварана скоро ДВА нова нелегална градилишта! Свака даља анализа овог запрепашћујућег податка је немогућа, јер су изостали рашчлањени подаци о предметима и њихова категоризација, који би нам много више рекли о овом броју.

Узроци се, без јасне анализе и оперативне обраде података, могу само наслућивати. Један од њих је и тај што Одсек грађевинске инспекције не ради у пуном саставу, те од укупно пет инспектора ради њих четворо. Та чињеница, поред великог повереног посла легализације објеката локалним самоуправама, представља додатни отежавајући проблем.

Општинске власти су недавно промениле Статут општине и упослиле ДВА НОВА ВЕЋНИКА и оптеретиле буџет за нових 200.000 динара месечно. С друге стране, они штеде на грађевинским инспекторима са платом од 45.000 динара и тиме кумују стварању урбанистичког хаоса на Звездари!

Милан Поповић
мастер инж. грађ.
потпредседник Савета за урбанизам Скупштине ГО Звездара
члан покрета “Доста је било”, Звездара

Прилог
Извештај о раду одељења за инспекцијске послове

2. izvestaj inspekcija 2016

ДЈБ Млади

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар