Ауторски текст Економија Источна Србија Медији Социјална заштита Финансије

Смедерево: Незаконито штимовање рачуна

На последњој седници се једна тачка односила и на план пословања ЈП Градске стамбене агенције Смедерево за 2017, годину. Набројаћемо само његове најзначајније ставке, јер је читав план пун бахатости и нерационалног трошења пореског новца, што постаје очигледно заштитни знак јавних предузећа.

Незаконито увећавање расхода кршењем рачуноводствених норми

Агенција планира повећање расхода у сличном износу као и повећање прихода али то ради тако што повећава ставку нематеријални трошкови у износу од чак 16.07 милиона динара. То је повећање од скоро 12 милиона у односу на претходну годину. Најбизарније је што те трошкове чине конта која ни по ознакама ни по називима не припадају расходима односно не иду у Биланс успеха предузећа. Конто 1500 “Аванси дати добављачима” у износу од 9.7 милиона динара и конто 276 “Остале некретнине, постројења и опрема у прибављању” у износу од 3.15 милиона. Тако долазимо до цифре од 12.85 милиона динара и топи се добит од повећања прихода.

Да разјаснимо детаље и лаицима. Конта која почињу са ознакама од 0 до 4 иду у Биланс стања предузећа и представљају његову имовину и обавезе. Конта која почињу са ознаком 5 означавају расходе и иду у Биланс успеха и сучељавају се са контима са ознаком 6 (приходи) како би као разлику добили добит или губитак.

Откуд онда конто са ознаком 1 (1500 – Аванси дати добављачима) у расходима?

Конто од скоро 10 милиона динара а притом су већ у расходима набројани сви могући трошкови – што за робу, што за материјал, што за резервне делове… Откуд сада то? Да ли ми нешто плаћамо неким добављачима а да не знамо ни шта то ни када ће бити испоручено? У сваком случају ово не може да иде у расход него у потраживање и у биланс стања, таква је усвојена законска рачуноводствена пракса.

Шта рећи за други конто 276 “Остале некретнине, постројења и опрема у прибављању” у износу од 3.15 милиона? Не само што се налази у Билансу успеха већ и назив конта није тачан! Конто 276 представља плаћен ПДВ у иностранству, а они у плану наводе да представља “Остале некретнине, постројења и опрема у прибављању”?

Конто са тим називом (Остале некретнине,…) би требало да има ознаку 0 и иде у Биланс стања, где расход настаје тек коришћењем тих средстава и отписивањем вредности које се губе током времена кроз амортизацију. Једино такав може да иде у расход.

Ето како ни из чега може да се направи расход, и сада је главно питање – шта су ЗАИСТА испланирали са тим “несталим” парама? Иначе, ова поменута конта у делу за процену финансијских показатеља за 2016. су правилно категорисана – где испада да су ове грешке намерне за 2017. годину.

Ради лакшег сналажења, можете погледати и ову слику


Повећавање прихода увећавањем рачуна другим јавним предузећима

Агенција планира раст прихода од чак 11.9 милиона динара у односу на 2016 годину. Сервисира и одржава хигијену у установама ГУ и на основу уговора о пословно техничкој сарадњи и приходи од тих услуга чине ВЕЋИНУ планираних прихода. На пример, Центар за културу је ове године повећао трошак за услуге чишћења за око 1.7 милиона динара. Изгледа да се та установа доста физички проширила кад је потребно толико повећање посла (трошка)? И друга ЈП не заостају са цифрама које се издвајају за чишћење: Музеј – 7.2 милиона динара, Завод за заштиту споменика – 2.5 милиона, Библиотека – 3.9 милиона, Историјски Архив – 1.3 милиона…

Због ове дефиниције прихода и огромних испостављених рачуна агенције другим јавним предузећима, оправдано је и посумњати зашто је донет нови Закон о становању – како би чувени обавезни професионални (читај већином страначки именовани) управници зграда управо са Градском стамбеном агенцијом склапали “добре” уговоре.

Продаја СОЛИДАРНИХ станова ПРАВНИМ лицима

ЈП Градска стамбена агенција се бави не само услугама чишћења и хитним интервенцијама него и изградњом зграда и то пре свега солидарних као и продајом истих физичким и правним лицима. Добро сте прочитали, правним лицима. Значи у Смедереву су изгледа решени сви социјални случајеви, па су кренули да решавају и социјалне случајеве међу привредницима.

Напумпани трошкови за пропаганду у непостојећим локалним медијима

У Смедереву данас немамо ниједну локалну телевизију, ни пренос скупштине (чак ни на радију). Чак се мења и Пословник како би се и одборници онемогућили у снимању седнице? Градоначелница јавно вређа локалну новинарску браншу, медије и лажно оптужује ?

Покрет Доста је било Смедерево се од прве седнице у Скупштини бескпромисно бори против свега овога, и једини буквално диже глас против све бахатије власти. Ми ћемо ово променити.

Покрет Доста је било, Смедерево

Ознаке