Ауторски текст Београд Финансије

Шта зна власт шта је извештај

Седма седница скупштине градске општине Чукарица одржана 2. марта 2017. године само за наивне је изгледала као посвећена извештајима о раду централних општинских органа и извештајима која су градска јавно-комунална предузећа припремила о свом деловању на територији општине Чукарица. За оне који нису наивни, седница је имала сврху да се “прогурају” две одлуке које се тичу будуће доделе пара СНС партијским удружењима у области културе и спорта.

Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката у области културе (ликовна и примењена уметност, књижевност, позориште и музика) средствима буџета ГО Чукарица одборницима је достављена 3 а не прописних 7 дана пре почетка седнице и није била разматрана ни на састанку шефова одборничких група нити на радном телу скупштине тј. Савету за образовање, васпитање, културу, физичку културу и информисање.

Председавање Саветом поверено је опозицији тачније одборници ДЈБ др Ивани Ивковић и савет је већ одржао три седнице са више тачака. Међутим, овај пут је Савет заобиђен, члан већа надлежан за друштвене делатности није смогао храбрости ни путем телефона да о овој одлуци дискутује са председавајућим Савета, а није се обратио ни одборницима на седници скупштине. У овом сазиву скупштине општине никада се није догодило да у дневни ред буде унет материјал без мишљења и извештаја надлежног савета и да се о материјалу гласа без икаквог образложења представника владајуће коалиције. Због чега је ова Одлука морала бити усвојена на овај начин „по закону“ надамо се да разумете.

Одлука о давању сагласности на употребу имена општине Чукарица у пословном имену Спортског савеза општине Чукарица, који је у поступку оснивања, није била разматрана на Савету за образовање, васпитање, културу, физичку културу и информисање. Према закону о спорту, рок за формирање спортског савеза је истекао пре годину и више дана и нема објашњења због чега општина Чукарица није на време извшила своју законску обавезу. Уз то, сада је арбитрарно дозволила да формирање (општинског) спортског савеза изврши једно анонимно лице, које тек региструје своје правно лице и има подршку свега 3 минорна клуба иза себе, са планом да управо то лице „натера“ стотине трофејних клубова са вишедеценијском традицијом и масовним чланством на територији општине да се његовој творевини као кровној организацији прикључе.

Знамо ону шалу кад лопов опљачка фабрику а крадену робу да детету да изнесе па кад га полиција ухвати брани се реченицом “Шта зна дете шта је трансформатор!”. После ове седнице скупштине ГО Чукарица наметала ми се реченица: шта зна напредњак шта је извештај! Лош квалитет извештаја председник Коларић није ни негирао, него објаснио у стилу: “Нас није Сорош плаћао да научимо како се пишу извештаји“ и “Није вам ово Европа, ово је Србија.”

У чему је проблем са извештајима о раду скупштине општине, већа општине, управе? Они су пре свега својом структуром далеко од стандарда извештавања, немају сажетак, а неки чак ни пагинацију, не наводе за кога је писан извештај и који је контекст извештаја, не формулишу кључне налазе и могућности за побољшања односно препоруке, па чак ни најобичнији закључак. Владајућа већина на општини Чукарица једноставно је изгласала неке набацане (неанализиране) квантитативне податке као извештај о раду најважнијиих општинских органа а у то нису укључили интерпретацију података кључних стручњака, анкетирање корисника услуга, илустративне важне примере или макар трагове сопственог медијског клипинга.  Пазили су само на једно: да не наведу ни квантитативне податке који им не иду у прилог. Ево примера:

У Извештају о раду скупштине ГО Чукарица дали су табелу присуства одборника на седницама, а изоставили су табелу дискусија одборника на седницама, табелу поднетих амандмана на седницама, табелу одборничких питања, табелу гласања сваког одборника. Када би то постојало, грађани Чукарице би јасно видели да у скупштини ГО Чукарица седи скоро 30 одборника који су на свих 6 одржаних седница по свакој тачки дневног реда гласали “за” а нису дискутовали ни о једној од 119 тачака дневног реда или поднели било који амандман или питање.

У Извештају о раду већа ГО Чукарица половина текста је само попис свих донетих акта који чак нису класификовани било по темама, хронологији, извору (члана већа). Осим податка да је веће одржало 23 седнице, нема података о датумима или трајању седница, о присуству чланова већа тим седницама (а има их 9 и плаћени су као стручњаци иако поједини немају завршено универзитетско образовање), о броју дискусија, гласању тј. процесу одлучивања.

Председник Већа је својом одлуком формирао 11 радних тела (најчешће комисија) и у извештају се наводи само назив одлуке – не линк ка интернет страници на којој се иста налази, нити имена чланова комисије. То је чисто ругање транспарентности. Скоро све комисије су одлучивале о додели финансијских средстава, а нема помена да се неко можда жалио на њихове одлуке (док се, пак, види да је било жалби у оном попису аката датом на почетку). Сем тога, једно радно тело председника Већа се бави сигурношћу на територији општине, при чему би због значаја теме то морало бити радно тело скупштине у коме опозиција мора бити заступљена.

У Извештају о раду управе ГО Чукарица који је обимнији и детаљнији, има понеких добрих места, али уопште узев, грађани из њега не могу ништа сазнати о раду грађевинске инспекције, комуналне инспекције, одељења за финансије и привреду (део о финансијама је прихватљив али о привреди стоји 1 реченица), а то су јединице управе у којима је запослен велики број чиновника и чија активност се не мери бројем „предмета“ него људским судбинама.

Најзад, у Извештају Канцеларије за младе (мада би било коректније назвати то Каталог акција) приказано је сво лутање и бесмисао трошења 1.535.000 динара у 2016. години на име поправљања положаја младих становника Чукарице.

Сем ових извештаја, владајућа коалиција изгласала је тзв. “извештаје” градских ЈКП о активностима на територији Чукарице, које би све до једног требало вратити подносиоцу на дораду, уз велики израз незадовољства стањем пружених комуналних услуга у 2016. години. Усвајање оваквих извештаја мотивисано је искључиво партијским страхом од моћнијих СНС кадрова постављених у јавна предузећа. “Доста је било” никада неће овако радити јер је први услов потпуна транспарентност, јавно вршење јавне власти, запошљавање стручних људи на јавним конкурсима, мерење учинка запослених и одговорност према грађанима.

Др Ивана Ивковић
одборница у Скупштини општине Чукарица
чланица “Доста је било”

Прилози
Извештаји о раду Скупштине, Већа и општинске управе

3. Predl. odluke o nacinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja - kultura
1. Predlog odluke o davanju saglasnosti na upotrebu imena opstine u poslovnom imenu Sportskog saveza Cukarica

3. Predl. odluke o nacinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja - kultura

4. Izvestaj o radu Skupstine i radnih tela Skupstine GO Cukarica za 2016.god

5. Izvestaj o radu Veca i komisija koje je obrazovao predsednik GO Cukarica za 2016.god

6. Izvestaj o radu Uprave GO Cukarica za 2016. god

8. Izvestaj o radu Kancelarije za mlade za 2016.god