Autorski tekst Istočna Srbija Obrazovanje

Zašto štrajk prosvetnih radnika i zašto baš sada?

Prošlo je dve godine od  17. marta 2015. godine ( posle četiri meseca štrajka), zbog nepravedno oduzetih 10% u novembru 2014. godine. Priča velikog štrajka (5,5 meseci) je završena potpisivanjem Sporazuma o rešavanju spornih pitanja, između Vlade sa jedne strane (Zaključak Vlade i potpisi dva ministra, S.Verbić i K.Udovički) i četiri reprezentativna sindikata sa druge strane.

Naši zahtevi tiču se poboljšanja materijalnog položaja prosvetnih radnika, i to uvođenjem platnih razreda, kao i isplatom jednokratne pomoći i godišnjih nagrada. Štrajk upozorenja bio je i 17. marta 2017. godine.

U petak 31.03.2017. godine održaće se štrajk prosvetnih radnika na teritoriji opštine Zaječar i toga dana neće biti nastave. Prosvetni radnici biće u školi od 8 sati do 12 sati.  Izgubljeni časovi nadoknadiće se najkasnije do 15. maja 2017. godine u hodu (kao pretčas, sedmi čas…), jer ne postoje tehničke mogućnosti da se nadoknada izvrši subotom zbog raznih takmičenja, organizovanja dana otvorenih vrata u školama, nadoknada izgubljenih dana zbog ekskurzije…).

Postoji problem i nadoknade dana kada deca idu na ekskurzije. Ekskurzije se realizju prema planu i programu i ne bi trebalo da se ti dani odrađuju (kao da mi, a i učenici imamo višak vikenda u godini).

Kada nastavnik radi vikendom  takmičenja, do republičkog nivoa i ako se održavaju na teritoriji  opštine Zaječar, niti se plaćaju dnevnice niti putni troškovi. Što ne zavisi od direktora škole već od transfera novca od lokalne samouprave prema školi.

Šta je konkretno umanjeno prosvetnim radnicima, srpskom učitelju, nastavniku, za ove dve godine, a šta vraćeno :

UMANJENJA:

13 meseci x 4.000,00 = 52.000,00 (decembar 2014. i 2015. godina) 12 meseci h 2.500,00 = 30.000,00 (2016. godina)

VRAĆANJE:

28.oktobar 2015. godine štrajk (7.000,00 jednokratno svima); Decembar 2015. godine 4% uvećanje na već smanjenu platu što iznosi 3,6% vraćanja oduzetog; Decembar 2016. godine 6% uvećanje već umanjenih plata iz 2014. Što sada ukupno iznosi 9,2% vraćanja oduzetog;

Iz ovoga možemo zaključiti da plata nije vraćena na nivo iz 2014. godine ni u nominalnom iznosu već za to nedostaje 0,08%. S obzirom da je inflacija u ove dve godine bila oko 5% pokazuje se ispravnim stav USPRS da je plate u decmbru 2016. trebalo povećati 12% da bi govorili o bilo kakvom realnom povećanju plata.

Svakom prosvetnom radniku je za ove dve godine oduzeto oko 60.000,00 (500eura) a sa porezima oko 90.000,00 (750 eura).

Osnovne i srednje škole kao što znamo finansiraju se iz lokalnog budžeta. Da li je taj budžet realan, da li se transfer novca ka školama odvija u kontinuitetu ili kada direktori mole za transfer. Da li je realno da ne postoje nagrađivanja u našoj opštini za najbolje učenike, za najbolje učitelje, nastavnike? Da li naš učitelj nije zaslužio na vreme jubilarnu nagradu? Da li mora sve tužbama da dobije? Da li prevoz do posla mora iz presušenog džepa da plati, dok se neki voze džipovima i plaše našu decu? Da li obrazovanje u Zaječaru treba podići na viši nivo?

Svaka škola ima svoj finansijski plan. Po tom planu Skupština opštine Zaječar koja je osnivač škola i u čijim je rukama sav budžet deli „crkavicu“ školama.

16.12.2016. godine na  118. sednici Skupština grada Zaječara. Na dnevnom redu je bio  predlog odluke o budžetu grada Zaječara za 2017. godinu, kao i predlog odluke o četvrtom dopunskom budžetu grada Zaječara za 2016. godinu, gde se osnovnim školama smanjuje programska aktivnost finansiranja za 38.802.745,00 dinara, dok se srednjim školama smanjuje za 28.729.642,00 dinara (ukupno 67.532.387,00 dinara).

Toliko o lokalnoj samoupravi koja ne brine za škole u Zaječaru.

Krećemo od prvog septembra. U mnogim opštinama u Srbiji, pa i u susednim opštinama,  đaci prvaci dobijaju poklone za polazak u školu. Naši prvaci, ne dobijaju. Osnovna sredstva za rad su misaona imenica, počev od kreda, sunđera, papira za štampanje, pribora za crtanje, do lopti i računara. Održavanje računara u našim osnovnim školama je veoma bolna tema, kao i nabavka novih računara. Tako se u opštini Zaječar teži ka osavremenjavanju IT sektora.

Organizacija takmičenja je u okviru Ministarstva prosvete, ali finansiranje prevoza i užina, kao i same finansijske podrške oko takmičenja je od strane Opštine.

O nagrađivanju ni reči.

Vukovcima se dele „rasparene knjige“  umesto vaučera kao u susednim opštinama.

Učenici generacije umesto lap-topa dobijaju „papirnu diplomu“.

Stipendije od strane firmi više ne postoje.

Svaki nastavnik je dužan da ima 24 sata stručnog usavršavanja van ustanove godišnje. Lokalna samouprava je dužna da školi obezbedi sredstva za sve nastavnike i učitelje, međutim i ta sredstva iz opštine ne stižu do škola.

Olgica Mihajlović

Dosta je bilo

Dosta je bilo

Komentar

Klikni ovde da postaviš komentar