Фото: Александар Драговић
Ауторски текст Београд Екологија

Пустите нас да дишемо

На депонији у Винчи, код Београда, на којој је пожар избио у суботу 18. маја, ватра и даље тиња у дубини тог сметлишта. Градски челници тврде да није констатовано повећано присуство загађујућих материја, угљен моноксида, азот диоксида, сумпор диоксида и суспендованих честица. Међутим, стручњаци упозоравају да неконтролисано горење отпада на депонијама и контејнерима ослобађа велике количине органских једињења изузетне токсичности. Поред тога, мутагеност и канцерогеност је  више стотина пута већа него при раду индустријских постројења које настаје приликом сагоревање отпада.

У Члану 74 Устава Републике Србије (“Службени гласник РС”, бр.98/2006) пише да Свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању. Ипак, становници Палилуле, Звездаре, Гроцке и Вождовца након скоро месец дана остају без званичног одговора колико је дим који се надвио над овим деловима града штетан по њихово здравље. Посебно су угрожени људи који имају хроничне болести дисајних органа, а у питање се доводи и квалитет воћа и поврћа које је произведено у овим деловима града.

Људи који живе у овим општинама суочавају се са очигледном деградацијом животне средине чије је прецизно значење описано у члану 3 став 1. тачка 17) Закона о заштити животне средине и гласи “Деградација животне средине јесте процес нарушавања квалитета животне средине који настаје природном или људском активношћу или је последица непредузимања мера ради отклањања узрока нарушавања квалитета или штете по животну средину, природне или радом створене вредности”

Kao грађанка и као мајка осећам да су права моје деце и моја права дубоко повређена и питам се докле.

Сања Мајдак
Општински одбор Палилула

 

Доста је било

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар