Странка ДЈБ

Војин Биљић – Биографија

Рођен 1977. године у Ужицу где је и завршио гимназију. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 2002. године. Високе специјалистичке студије из права Европске уније Universite Nancy2 завршио је 2003. године.  Исте године уписао и постдипломске студије из права Европске уније на Правном факултету у Београду. Чин резервног потпоручника Војске Србије стекао након завршене 117. Класе слушалаца за резервне официре 2005.године. Исте године је положио  правосудни испит и уписао се у Адвокатску комору Београда, као адвокат. Од 2007. до 2010. године председник Надзорог одбора АК ДМБ Раковица. Од 2005. континуирано држи предавања на стручним скуповима у земљи и иностранству у областима банкарског права, права конкуренције, људских права и права ЕУ.

Говори енглески, служи се немачким, руским и француским језиком.

Чланство у државним органима и невладиним организацијама:

  • Скупштина ГО Врачар- одборник и шеф одборничке групе
  • Комисија за прописе ГО Врачар- члан
  • Републичка изборна комисија- заменик члана
  • Асоцијација за европске интеграције – потпредседник
  • Лига за заштиту потрошача – председник
  • Комисија за европске интеграције, људска права и праћење праксе међународних судова АК Србије-председник
  • Адвокатска комора Београда-члан
  • Уредништво стручног часописа Путоказ-члан

Има значајно искуство из више области права, како из уставног права и управног права и људских права, тако и грађанског, кривичног, привредног, радног и банкарског права, права потрошача, права конкуренције, ауторског права и права интелектуалне својине.

До сада је  успешно заступао странке у споровима из свих ових правних области. Поносан на чињеницу да је и пре примене Анекса Г успео да врати одузету имовину из једне од бивших југословенских република, да је међу првима а често и први учествовао у стварању и промени судске праксе, (нпр., код једностраног мењања каматних маржи код уговора о кредиту, код примене Европске конвенције на радне односе државних службеника и сл.), директне примене праксе Европског суда за људска права и Европског суда правде у више различитих области, првим поступцима права конкуренције и права потрошача у Србији, првих пресуда пред Европским судом за људска права и сл. Аутор је студија које су идентификовале системске пропусте у правосуђу и понудиле конкретно решавање проблема, пре свих проблема дугог трајања судских поступака и правне извесности.

Такав приступ је инспирисао и Ану Томилсон, професора права са Правног факултета у Новом Мексику, САД, која је нa интернет страници тог факултета навела да је импресионирана оваквим, иновативним начином рада у пракси.

Професионалне услуге, како оне које су се односиле на едукацију и саветовање, тако и оне које су подразумевале заступање, пружао је и у иностранству. Осим чињенице да је од стране Краљевине Холандије прихваћен за заступање холандских држављана пред Европским судом за људска права, његови правни аргументи и начин решавања проблема прихватани су и од стране институција у Швајцарској, САД, Хрватској, Босни и Херцеговини, Словенији и другим државама.

Као четврта генерација у породици, која допринос друштву даје применом правних норми, васпитан је у духу права.

Ожењен је Мајом, поносни отац Марте и Вере.

Доста је било

Коментар

Кликни овде да поставиш коментар