Ауторски текст Београд Привреда

ЈПКП „Лазаревац“ – дављеник на сувом

Већ дужи низ година за редом ЈПКП „Лазаревац“ носи титулу највећег губиташа међу комуналним предузећима у Републици Србији. Протекла година, упркос обећањима како руководства предузећа, тако и челника општине, није донела никакав помак када су у питању обавезе и губици нашег најзначајнијег локалног предузећа.

У 2016. години ЈПКП „Лазаревац“ је генерисао нових 188 милиона динара губитака, чиме су укупни кумулирани губици достигли 1,9 милијарди динара, а губитак изнад висине капитала премашио милијарду динара.

У току 2016. године нарасле су и укупне обавезе Предузећа, и то за нових 163 милиона динара, тако да су крајем 2016. године укупне реалне обавезе износиле 2,1 милијарду динара (укључујићи и преко 600 милиона динара евидентираних обавеза према Општини Лазаревац и Колубари по основу донација за иградњу новог водовода по Уговору из 2004. године, а која још увек није завршена).

За неплаћену електричну енергију Предузеће дугује око 234 милиона динара, који се сваке године изнова репрограмирују, а њихово плаћање само одлаже, док се 880 милиона динара односи на обавезе за неплаћене порезе и доприносе на зараде.

Тренутно не постоји воља да се постојеће стање трајно санира, већ се терет вишедеценијског урушавања Предузећа превалио на плећа Лазаревчана – пореских обвезника. Општина Лазаревац је већ на име плаћања пореза и доприноса које ЈПКП „Лазаревац“ дугује за своје запослене издвојила око 111 милиона динара, што представља близу 12% укупног годишњег буџета Општине. За измирење преосталог дуга потребан је целокупан годишњи буџет Општине, и постојећом динамиком, уз издвајања и више него значајних буџетских средстава, нагомилане дугове ЈПКП „Лазаревац“ ће грађани плаћати још најмање десет година.

Још ако се узме у обзир да Лазаревчани воду и остале комуналне услуге плаћају по убедљиво највишим ценама у Републици Србији, само се појачава чињеница да својим неодговорним приступом, руководство Предузећа и челници Општине већ годинама уназад допуштају константно урушавање стратешки најважнијег инфраструктурног ресурса локалне заједнице, користећи га искључиво за остварење политичких циљева.

Општински одбор ДЈБ – Лазаревац већ трећу годину за редом прати и анализира ЈПКП „Лазаревац“, а овом приликом још једном указује на неопходност што хитнијег предузимања мера за санацију постојеће пословно-финансијске ситуације ЈПКП „Лазаревац“, позивајући руководство Предузећа и Општине да коначно озбиљно приступе овом проблему и изналажењу решења за његово решавање.

Јелена Јанковић, члан ОО ДЈБ Лазаревац

Ознаке

ДЈБ Лазаревац

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар