Ауторски текст Војводина Државна управа

Откривамо: Партије безобзирно деле плен газећи закон

Кад треба задовољити коалиционе партнере и своје чланове закон мора да се гурне у страну. Наравно, само уколико сте партија партократског типа, таква да јој чланство и партнери прилазе искључиво из личних интереса.

…….

Влада РС је 20. јуна ове године донела Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему АПВ и систему јединица локалне самоуправе.


Предлог Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему АПВ, коју је Покрајинска Влада поднела Скупштини АПВ на усвајање састављен је тако да ником, осим предлагачу, није јасно због чега је број од 4695, одређен као максималан број запослених за 2017. годину и због чега је то рационално решење за ефикасно функционисање система АПВ?


ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
Да би нам био јасан предлог Одлуке, морамо је упоредити са претходном Одлуком из 2015. године, па ће нам одмах бити јасно да се овим предлогом повећава број запослених на неодређено време.


НЕЈАСАНО КАКАВ ЈЕ ПРЕДЛОГ УПУЋЕН ВЛАДИ РС
У  члану 4.  став 3. тачка 9 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,  предвиђено је да ће Влада РС утврдити максимални број запослених у јавном сектору на основу  образложеног предлога надлежног покрајинског органа – за запослене у систему аутономне покрајине.
Зашто је повећан број запослених у систему АПВ? Одговор би знали да је Покрајинска Влада обелоданила образложени предлог надлежног покрајинског органа, на основу којег је Влада РС прихватила предлог о повећању броја запослених на неодређено време у систему АПВ.
Предлог  Одлуке потребно је упоредити са претходном покрајинском Одлуком из 2015. године. По тој Одлуци број максимално запослених био је 4596. На седници Скупштине АПВ која је одржана 31. августа, представљен је предлог Одлуке по којој се предлаже да максималан број запослених на неодређено време буде увећан за 99 особа запослених на неодређено време, односно укупно 4695.  
Прошле године председник Покрајинске Владе похвалио се да они, као „нова власт у Војводини“, никог нису  запослили,  и на самој седници Скупштине позвао посланика опозиције да изађе за говорницу и каже јавно кога су то они запослили, макар једно име и презиме, макар једне особе. Тада, не само да је злоупотребио говорницу прозивањем, него је изговорио и неистину, јер повећање броја запослених баш ту неистину и потврђује.

 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ВД СТАЊУ
Наравно да су запослени партијски кадрови  и сви они који су коалицијским договором морали наћи ухлебљење у покрајинској управи. Ово је лако уочљиво, јер је запослено 70 помоћника покрајинских секретара и подсекретара, 23 директора у покрајинским службама, управама и дирекцијама, без конкурса у вд стању,  јер нису испуњавали услове за радна места на којима су и данас, што због неадекватне школске спреме, што због нимало или недовољно радног искуства.

 

ОПАСНОСТ ОД РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА – ИНТЕРНИХ, ЈАВНИХ
Да је било другачије, и да су те особе испуњавале услове који су потребни за радна места на која су примљени, био би расписан конкурс. Међутим, расписивање конкурса значило би да баш не би могао тако лако да се игнорише закон, а и постојала би опасност од конкуренције, јер је врло могуће, да би на расписаним конкурсима учествовале и особе који нису по мери ове власти, а испуњавају све услове из конкурса.

 

ПРОДУЖЕЊЕ ВД СТАЊА БЕЗ ЗАКОНСКОГ ОСНОВА
Рок за расписивање конкурса, за службенике на положају које су у вд стању,  истекао је још 15. децембра 2016. године. 1. марта 2017 године, вд статус им је продужен за 3 месеца, а 30 маја вд статус продужен је на неодређено време. У Одлуци Покрајинске Владе изостао је законски основ за продужење вд статуса запослених партијских кадрова.

 

Свакако да је статус вршиоца дужности предвиђен законом с разлогом и да у пракси постоје ситуације када је најбоље прелазно решење (значи п р е л а з н о,  а не стално). Међутим, често се дешава да вд стање уместо прелазног прерасте у стално решење, без законског основа.  

 

Иначе, ВД стање врло јасно дефинише члан 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Одлуке Покрајинске Владе о продужењу вд статуса запосленима не само да немају законски основ, већ се поставља и питање, како ће се њихови кадрови запослити  путем конкурса, када не испуњавају услове за радно место, на коме се већ налазе?


Како ће се спровести 93 конкурса одједном, када је тешко да састав комисија буде оперативан, ако једна особа из Службе за управљање људским ресурсима (која има 9 запослених) мора бити члан конкурсне комисије? То значи да би једна особа, истовремено, била ангажована у најмање 10 конкурсних комисија.
Осим овог, намеће се још једно питање – ако су службеници који су у вд стању без законског основа, доносили одлуке или предузимали неке радње у оквиру радног  места на које су постављени, да ли су те одлуке и радње ништаве?
Такође, може се поставити питање – да ли је образложени предлог о максималном броју запослених у систему АПВ, који је упућен Влади Србије, ништав, ако је један члан радне групе која је радила на предлогу, запослени у вд стању, без законског основа. Каква је онда судбина Владине Одлуке о максималном броју запослених у систему АПВ?

   
Оно што је такође, нејасно у предлогу покрајинске Одлуке, јесте:
Каква је структура 99 радних места која се појављују као нова?
Наиме, циљ Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору је:
Смањење трошкова запослених
Повећање квалитета јавних услуга
Смањење трошкова организације
Шта је од свега овога добро образложено у предлогу Покрајинске Владе који је упућен Влади РС? Повећањем запослених у систему покрајинске управе, погажени су сви принципи, којих се требало придржавати, да би се рационализовао систем АПВ.   


Да ли су смањени трошкови запослених, ако се не зна каква је структура запослених на неодређено време? Све ово би се знало да је пре ове Одлуке, из које се апсолутно не види да је испуњен циљ поменутог  закона, достављен Предлог упућен Влади РС у коме би се видело колико је то новозапослених службеника на положају а колико на извршилачким местима.
Било би логично и потпуно у складу са законом, да су на места службеника на положају изабране особе које су обављале послове на извршилачким местима, јер би тако била испуњена још једна законска обавеза – да службеници граде каријеру у систему управе и да је од децембра 2016 године, уведена обавеза сталног усавршавања.
Потпуно је нетранспарентно како ће се овом Одлуком смањити трошкови, повећати квалитет услуга и смањити трошкови организације.

 

НЕИСПУЊЕЊЕ ЦИЉА ЗАКОНА
Из Кадровског  плана видљиво је да је повећан  број службеника на положају што аутоматски значи да неће доћи до смањења уштеде запослених.
Запошљавањем службеника на положају, који су тренутно у вд стању, и који не испуњавају законске услове за обављање послова на том радном месту,  јасно је да ни други циљ није испуњен, односно, није повећан квалитет услуга.  
Организовање система управе,  које нема довољно извршилачких радних места или је оптерећено великим бројем службеника на положају, не испуњава ни трећи циљ  закона,  а то је смањење трошкова организације.
Овај модел рационализације јавног сектора у систему АПВ  представља модел који се примењује на свим нивоима власти, почевши од Репуличког нивоа јавне управе па све до нивоа јединица локалне самоураве.

 

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ОВОГ ПРОБЛЕМА
Обавезно прекинути са праксом запошљавања службеника на положају у вд стању и продужавање оваквог стања у супротности са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Вд стање приликом запошљавања, практиковати само када је то неопходно, због процеса рада, до расписивања конкурса или због неких других оправданих разлога.

 

Што пре расписати конкурсе за сва места на којима се сада налазе службеници у вд стању, нарочито за она места где се вд стање запосленима продужавало супротно законским одредбама. У систему АПВ број таквих незаконитих продужења је 93 за службенике на положају који су у вд стању.

 

Конкурси морају бити објављени и доступни свима, а да се извештаји конкурсних комисија  морају објавити на веб страници организационе јединице у систему ап Војводине или на одговарајућој страници Покрајинске Владе.

 

Све службенике који су у вд стању, обавезно и без изузетка представаљати у јавности као особе запослене у вд стању, да би се избегла лажна слика о нормалности стања и функционисања организационих јединица у систему АПВ. У супротном, онако како је сада то пракса, ствара се утисак да су та лица изабрана на конкурсу.

 

У случају да се не може избећи постављање неког лица у вд стању, водити рачуна да то лице испуњава минималне услове који су предвиђени за радно место на које се поставља.

Значи неопходна је општа транспарентност на свим нивоима јавне управе приликом запошљавања, јавност свих конкурса и резултата избора особа на тим конкурсима.На тај начин, не би се дешавало да смањење буде увећање, а уштеда расипништво. На одговорна места морају доћи одговорни и стручни људи а не партијски послушници, који сем своје неспорне лојалности, немају апсолутно никакве квалификације за обављање послова на радним местима на која су доведени.

Зорица Дамјановић
Посланик у Скупштини АПВ

ДЈБ Војводина

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар