Ekologija Istočna Srbija Saopštenje

Saopštenje za javnost povodom trenutne situacije vezane za odlaganje komunalnog otpada

Opštinski odbor DJB smatra da je dalje odlaganje komunalnog otpada na deponiji ,,Jeremijino polje“ i ostalim neuslovnim seoskim deponijama nedopustivo. Sadašnji način organizacije i upravljanje komunalnim otpadom i smećem, nije na odgovarajućem tehničko-tehnološkom nivou.

Grad Požarevac ne ulaže dovoljno napora da reši problem odlaganja komunalnog otpada. Jedno od rešenja koje Opštinski odbor Dosta Je Bilo predlaže je:

– odgovorno i ekološki prihvatljivo upravljanje komunalnim otpadom

– odvajanje (sortiranje) komunalnog otpada

– edukaciju građana o važnosti i načinu odvajanja-sortiranja i reciklaže otpada

– kontrolu istog kroz rad Komunalne Policije.

Preduslov za to je nabavka tipskih, obeleženih kontejnera, edukacija i saradnja sa građanima, uvođenje savremene tehnike sakupljanja, odnošenja, sortiranja i skladištenja-prerade otpada, po ugledu na gradove koji pored  pored očuvanja životne sredine imaju i ekonomsku korist od otpada.

Grad Požarevac se i dalje bazira na običnom odnošenju i prosipanju smeća na privremene deponije, što je, smatramo, nedopustivo i nesavesno prema stanovnicima i budućim naraštajima koji treba i posle nas da žive na ovim prostorima.

 

Dosta je bilo!

OO DJB Požarevac

Oznake
DJB.Požarevac

DJB.Požarevac

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar