Ауторски текст Државна управа Западна Србија Реаговање

Комисија за јавне набавке – проширење Градског већа у Ваљеву

На основу изјава коју је дао заменик председника Скупштине града медијима о формирању Комисије за праћење јавних набавки  која се састоји од три функционера градске власти, ми би изнели наша запажања, недоумице и неслагања.

Оснивање овог тела нема утемељење ни у Статуту града, ни у Одлукама које нормативно регулишу рад органа Управе,  ни у Закону о јавним набавкама  на начин како  су то урадили представници власти. Немамо ни податке да ли су чланови комисије плаћени за овај рад, нити за висину надокнаде.

Како је председник ове комисије нагласио њен циљ је да процес јавних набавки учини транспарентним и да се има потпун увид у јавне набавке.

Интересује нас да ли  је ова комисија постављена као нека врста гаранта  и контроле да ће се радити по Закону?

Закон је предвидео да се интерним актом одреди начин контроле јавне набавке у члану 22 ЗоЈН.

Колико знамо такав  интерни акт није донет. Мишљења смо да је потребно да се донесе одговарајућа Одлука која ће сва ова питања р

егулисати, као и одредити надлежност, састав органа који ће вршиити контролу јавних набавки.

Можда се десило да проблем представља аматеризација управе уместо професионализације и онда се јасни прописи не спроводе због незнања.

Међутим, да ли је формирање ове Комисије знак неповерења људи једних у друге, поготово коалиционих партнера.

Знамо да они нису ни у чему тако креативни као у остваривању сопствених интереса.

Председник ове комисије је напоменуо да ће све бити  транспарентно.По нама то није транспарентност ако о тим набавкама знају само Градоначелник и људи око њега.

Није јасно речено како и на који начин ће Комисија вршити контролу:

Да ли када се одређују приоритети јавних набавки?

Да ли када се објави  јавна набавка (у моменту када постоји законом прописана обавеза тајности података)?

Или,  када је конкурс завршен  па се проверава да ли су испоштована сва правила и процедуре?

По изјавама председника ове Комисије они ће пратити јавне набавке од првог корака. Ово је спорно због заштите података и документације сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама.

Спорна нам је изјава да ће Градоначелник на тај начин имати потпуни увид у све јавне набавке, да би се тај поступак учинио транспарентним и како се грешке више не би понављале.

Такође није нам јасна изјава да је Колегијум Градоначелника донео одлуку о формирању Комисије за праћење јавних набавки, када је раније речено да колегијум Градоначелника не доноси никакве одлуке сем оперативних,седмичних.

Да ли смо били у праву када смо на претходним конференцијама рекли да колегијум доноси одлуке, јер је сад експлицитно речено да Колегијум градоначелника доноси одлуку о формирању Комисије за праћење јавних набавки, као посебног тела.

Речено је да је Градско веће гломазно, па нам није јасно зашто је проширено. Колегијум овако преузима надлежност Градског већа. По свему судећи Колегијум доноси одлуке и прослеђује Градском већу, које има задатак само да усвоји.

Транспарентност је за нас да се сви Уговори објаве на сајту Града са свим додацима и анексима  уколико постоје. Дешава се да неко добије посао јер је дао најнижу цену, а онда се додају анекси са додатним радовима који  је драстично подигну.

По нама би органи Управе требало првенствено да воде рачуна о  ангажовању стручних лица за поједине области у Комисији за јавне набавке  у зависности од предмета јавне набавке.  Тиме би се омогућило да се прецизно одреде услови конкурса  и спречило да се радови неквалитетно изведу.

Имајући у виду изјаву да ће Комисија проверавати и  раније набавке, постављамо питање да ли тиме преузимају ингеренције неких других служби нпр. истражних органа .

За многе јавне набавке поступци су обустављени , а нисмо сигурни да ли је све спроведено по законској процедури, тј. да ли су их пратила писана документа.

Предлог ове комисије да се послови мање вредности до 500 000дин. и на које се не примењује ЗоЈН повери малим фирмама које нису до сада добијале послове. То може у неку руку бити и добро.

Међутим, знамо да има злоупотреба и да се неке крупне набавке уситњавају да би ишле другом процедуром или без конкурса.

Да ли ће се позивањем привредних субјеката који никад раније нису добијали послове од корисника буџетских средстава, створити предуслов за манипулацију и додељивање одређених послова предузетницима блиским власти.

Локална сапуправа има надлежност да самостално уреди начин контроле јавних набавки и органа који ће вршити, али све те одредбе морају бити прописане интерним актом локалне самоуправе- одлуком донетом у складу законским прописима.

Наше је мишљење да је за ову годину већ касно да се планирани инфраструктурни (а грађанима обећани) радови реализују у току ове грађевинске сезоне.

Непоправљива штета је нанета тиме што Градска власт није одмах реаговала и на упражњено место после хапшења лица задуженог за јавне набавке поставила друго лиценцирано лице. Сад се појављују информације да особа која је требала да се обучи и на том месту била скоро 3 месеца, није остала на том положају и да је постављено лице са лиценцом на одређено време, док се не обуче особе које су упућене из Градске управе на обуку и добијање лиценце.

Колико ће то трајати, не зна се тачно.

Видимо да многе јавне набаке нису реализоване. Битно је за кабинет Градоначелника да је реализована јавна набавка горива за њихове потребе, обзиром да неограничено могу да користе нова, цео Градоначелников кабинет, помоћници, чланови гломазног Градског већа, а по његовој одлуци објављеној у Службеном Гласнику на почетку године.

Снежана Спајић, члан Главног одбора ДЈБ и

одборник у СО Ваљево

Ознаке

DJB.Valjevo

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар