Војводина Саопштењe

Грађанска права по Градоначелнику Новог Сада

“Доста је било” непријатно је изненађен изјавом Градоначелника Новог Сада, датом дневном листу “Политика” 31.10.2017. године, у којој оптужује наше суграђане, које при том назива “неким људима”, да “под плаштом независног судства желе да из буџета Града узму више од две милијарде динара”. Посебно је важно нагласити да се за протеклих пет година сума од неколио милијарди динара преноси у буџету као неопредељена, те се поставља питање је ли било могуће поменуте експропријације извршити прописно, уз одговарајућу накнаду.

Градоначелник Новог Сада, дипломирани правник по струци, сигурно зна да Новосађани од Града ништа не “узимају”, нити да желе нешто што им не припада, већ једноставно покушавају да остваре заштиту својих права пред надлежним Судом, у складу са позитивним прописима.

Градоначелник Новог Сада, дипломирани правник по струци, сигурно зна да Новосађани не туже Град “због асфалтирања улица”, него да захтевају накнаду за експроприсану непокретност која им по закону припада.

Градоначелник Новог Сада, дипломирани правник по струци, сигурно зна да је Уставом Републике Србије предвиђена независност судске власти, а да су овакве изјаве, дате од стране носилаца извршне власти на територији локалне самоуправе, директан покушај притиска на судску власт, односно кршење Устава Републике Србије.

Градоначелник Новог Сада, дипломирани правник по струци, сигурно зна да је у сваком поступку пред судовима у Републици Србији предвиђена двостепеност, као и могућност изузећа судије у случају сумњи у непристрасно и фер суђење, те да Град Нови Сад, као тужена страна у спору, може користити наведена права, уколико сматра да је целисходно за позитивно окончање поступка по Град.

Наши суграђани нису криминалци нити желе да пљачкају свој Град!

Сматрамо да Градоначелник Новог Сада дугује извињење својим суграђанима, као и судијама који воде поступке по тужбама грађана против Града Новог Сада и овим путем га позивамо да то јавно учини!

ГО Доста је било – Нови Сад

Линк:

http://www.politika.rs/sr/clanak/391761/Protiv-Novog-Sada-340-tuzbi-zbog-asfaltiranja-ulica

Ознаке