Ауторски текст Војводина

Организована пљачка

На 27. Седници Скупштине Града Новог Сада, одржаној 19.10.2017. једна од тема заседања била је и процена вредности капитала ЈКП “Пут” Нови Сад. Извештај Скупштини Града доставио је „Центар за вештачење“ ДОО Нови Сад.
Међу великим бројем ставки које су процењиване, изузетну пажњу привлачи табела Процена вредности лиценце и програми.
Ставке 4. и 5. посебно се намећу, на првом месту висином средстава којим су покривене, али и кроз колону процењена вредност.

tabela

Наиме, ЈКП “Пут” је 2012. године купио пословни софтвер за своје потребе од новосадске фирме “M&I Systems”, за позамашну суму која је износила 52.000 евра. Након 4 године купује још скупљи софтвер “AKORD”, од новосадске фирме “Akord Softver”, за исту намену, сада у вредности од 80.000 евра. Предузећу какво је ЈКП “Пут”, које запошљава око 330 радника, није неопходно више од 10 трајних лиценци софтвера за пословне намене, те ако се уради кратко истраживање тржишта, може се доћи до закључка да вредност програмског пакета која задовољава потребе “Пута” варира између 3 и 4 хиљаде евра.

Интересантно је напоменути да је софтверска кућа “Ipsylon d.o.o.”, која је развила “АКОРД” софтвер, у већинском власништву председника Скупштине Града Новог Сада, Здравка Јелушића. У међувремену, 2014. године у АПР-у је регистровано предузеће које сада носи назив “Akord Softver d.o.o. Novi Sad”, на истој адреси као и “Ipsylon d.o.o”. Дакле, једна фирма је развила софтвер, па затим друга фирма наставља делатност прве, да би коначно трећа фирма реализовала продају ЈКП “Путу”, што се лако да утврдити увидом у тендерску документацију из 2015. године. Овде је значајно напоменути да је тендер за набавку пословног софтвера за ЈКП “Пут”, расписан, реализован, те уговор потписан средином 2015. године, а датум саме набавке је 30.12.2016.

Увидом у линк , можемо видети да “Akord Softver ” има и своју продају, па се поставља питање због чега она није директно реализована, већ преко посредника.
Коначно, треба рећи да квалитет самог програмског пакета оцењују незадовољавајућим и сами запослени у овом јавном предузећу, а видимо да је кућа задужена за процену вредности оценила да “Акорд” софтвер вреди готово 25% мање од првобитне вредности после периода краћег од годину дана.

Нетранспарентно и недомаћинско пословање јавних предузећа омогућава носиоцима власти да, једноставно речено, пљачкају грађане Новог Сада преко оваквих јавних набавки. Не постоји друго објашњење за поступак у коме јавно предузеће купује нешто што већ поседује и плаћа га 30 пута више од тржишне вредности. Новац се континуирано извлачи из каса јавних предузећа и троши на непотребне инвестиције, да би се на тај начин богатили појединци из странака на власти или особе које су повезане са њима. Део тог новца на крају свакако завршава и у страначкој каси, како би се машинерија и даље одржавала у покрету.

Овакве ствари су постале свакодневица у политичком животу Србије, како на локалном тако и на свим осталим нивоима власти. Ова организована пљачка, уз бесмислене субвенције које додељује републичка власт, свакако води државу само у једном правцу-у правцу потпуног осиромашења и срозавања стандарда живота већине грађана, без развоја инфраструктуре, институција и услова неопходних за нормалан живот у једној земљи, пунећи џепове појединаца на власти.

“Доста је било” ће стати на крај оваквом недомаћинском пословању градске власти, увођењем потпуне транспарентности у раду јавних предузећа, као и свих органа локалне самоуправе. Оно што тражимо је да се на крају месеца јавно објаве сви уговори које склапају предузећа у власништву града, те да се може остварити увид са ким и под којим условима је уговор реализован, а затим проценити да ли цена склопљеног посла одговара тржишним условима или не.

Данко Ненезић
Одборник “Доста је било”, Нови Сад

Важни линкови:
– http://www.mi-system.co.rs/proizvodi/crm/
– https://akord.rs/