Западна Србија Финансије

Расправа о буџету- Ваљевска варијанта

ЈАВНА   РАСПРАВА О БУЏЕТУ

Успешна демократска друштва укључују учешће грађана у креирању локалних политика, што је један од стубова демократије.

А како је то у нашем граду?

За дан 17. децембар 2017.  године била је заказана јавна расправа о буџету града Ваљева за 2018. годину, са почетком у 10. часова. О чему грађани да расправљају када је Нацрт одлуке у будзету постављен на сајт града Ваљева у касним поподневим сатима  16. 12. 2017. год, и то не Нацрт како правила јавне расправе прописују, већ Предлог одлуке у будету града Ваљева за 2018. године, који претходно није утврдило  градско веће, као што прописује Закон о буџетском систему.

Очигледно владајућој коалицији није својствено поштовање грађана, али и закона.

Заборављају да буџет града није буџет локалне власти већ буџет свих грађана нашег града и да морају обезбедити да грађани утичу на његов садржај, потрошњу и контролу, јер од начина доброг планирања, расподеле и реализације буџетских средстава зависи квалитет живота у граду.  Јавна расправа је прилика да се  грађани директно укључе у процес доношења одлука и да  изнесу своје предлоге које сматрају важним за развој града. На тај начин се подиже видљивост буџетског процеса и један је од механизама за превенцију корупције.

На самој јавној расправи је било присутно мало грађана што указује да грађани сумњају да њихове оправдане примедбе могу утицати на доношење одлука које ће за циљ имати боље услове за све нас, и да се реализација буџета одвија у правцу интереса оних који су на власти.

Колико су  тако бржег, јачег, бољег, планирали за 2018 годину, граду Ваљеву.

Укупан буџет планиран је у износу од  око 3,5 милијарди динара. Планиран је и дефицит у износу нешто више од 250 милиона динара.  Како ће се трошити?

Прво су грађани питали: „ Зашто су пробијени сви рокови за доношење Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. год ? –одговор да се што више реализује од планираног у овој и питање „Зашто је нацрт одлуке постављен на сајту само  неких 12. сати пре заказане расправе, што је недовољно за добру припрему расправе“- остало је без одговора.

зимски поглед на Ваљево
Ваљево
 „А ГДЕ СУ ОНИ ШТО СУ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ ОБЕЋАЛИ ИСТО“

Грађани су питали: „Који путни правци у сеоским месним заједницама ће бити асфалтирани, већ годинама у плану комуналне инфраструктуре негде је око 40 путних праваца, годишње се за ове намене издваја око 25 милиона, а радови изведу на 4-5 путних праваца.“ Остали су обећање.

Обећање је било и да ће бити извршена категоризација путева и одређивање релевантних критеријума за улагање у приоритетне путне правце.

Неки су питали:  „А где су они што су прошле године  обећали исто“?

Планирана је у 2018. изградња једне пешачке стазе, од власти обећана и прошле и ове године, потребна,  јер у тој улици има инвалидних лица и  то је једини начин да се несметано крећу.

Не знамо колико је средстава у 2018 години планирано за отклањање препрека за несметано кретање инвалидних лица.

Ове године није очишћена брана на реци Градац, биће у 2018. год. Не зна се када ће бити комплетно  завршен процес евидентирања и процене имовине Града.

На питање: „Колико се средства издваја за рад културно уметничких друштава, и  зашто поједина деца у културно уметничким друштвима вежбају у хладним просторијама, и зашто се за новосновану Установу културе „Абрашевић“ издваја дупло више средстава  у 2018 год. него ове године, када се аматеризмом и чувањем традиционалних вредности бавио као КУД „ Абрашевић“? – није било потпуног одговора.

Зашто се за пољопривреду издваја само 66 милиона, а за заштиту животне средине само 46,8 милиона,  када је то ургентан проблем у граду, није одговорено.

Не зна се зашто се само 3. милиона динара издваја за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије, а трећи смо најзагађенији град у земљи  по ваздуху који удишемо…

На оно што није одговорено на јавној расправи грађани ће добити одговоре на кућну адресу, а заборавља се да је тиме онемогућено да се грађани активно укључе у процес креирања самог буџета, што је и основни циљ јавне расправе.

Не само да се планира, обезбеде средстава, распишу и јавне набавке, а онда се одустаје од планираног и ребалансом се реализује нешто друго, или пак ребаланс накнадно покрива неоправдано уложена средства.

Зато смо се на јавној расправи залагали и дали  предлог да се убудуће сваког месеца на сајту града објављује извршење буџета и стање на рачуну, објаве сви потписани уговори са физичким и правним лицима, јавним предузећима и установама, објави систематизација радних места и мерила радног учинка.
Одговор начелника Одељења за буџет и финансије да је то немогуће и тешко изводљиво и да о извршењу буџета два пута у току године одлучује Скупштина града и након тога се доставља надлежним институцијама.
Ми предлажемо,  да не би било питања : „А што је прошле године обећано, исто“.

Нису сви исти.

Градски одбор ДЈБ Ваљево

 

Ознаке

DJB.Valjevo

Коментар

Кликни овде да поставиш коментар