VIDEO Правосуђе Скупштина

(ВИДЕО) По хитном поступку урушавате већ угрожену независност судства!

Скоро је донесен закон о изменама закона о судијама који је увео неколико промена које су изузетно лоше и изгледа партијски мотивисане. Зако је донесен по хитном поступку, без јавне расправе и практично, оно што је дозвољено тим законом је да се мандат председника судова продужи, да им се омогући други мандат и да за председника суда који наврши радни век на функцији председника суда продужи рад на том месту до истека мандата.

Ми смо и тада указивали да су ове измене штетне, да се нарушава независност правосуђа, да се политички контролишу те судије и да је ове измене потребно избацити. Ово је такође био резултат јавне дискусије коју су за време усвајања тог закона по хитном поступку водила судијска удружења и стручна јавност.

Оно што предлажемо са овим законом је да се ове одредбе укину, да као и свим судијама и председницима судова који практично обављају само административну функцију вођења суда, да важе иста правила за њих као и за све остале судије, те да им мандат када дођу до краја радног века престане и да се онемогући да се више пута бирају на ту функцију.