Државна управа Јужна Србија Саопштењe

Чему (коме) служе републички инспектори?

     У току прошле године ОО „Доста је било“ у Прокупљу је Општинској управи предао око 30-ак захтева за приступ информацијама од јавног значаја. Последњи захтев је био везан за избор директора ЈП за урбанизам и уређење општине Прокупље, пре свега за квалификације лица које ће проверавати стручно знање и вештине логистичког расуђивања кандидата.

     Као и у осталим одговорима тако смо и у овом случају, остали без одговарајућег одговора. Достављена нам је само информација да ће се Комисија за спровођење поступка руководити Законом о јавним предузећима (индикативно је што запослени у општини сматра да треба да наведе да ће се у раду примењивати Закон!).

     Како нисмо били задовољни одговором и обзиром на то да већ дуже време одговори Општине садрже бескорисне информације које нису тражене, поднели смо притужбу на рад шефа одељења за односе са јавношћу, жалбу Поверенику за заштиту података о личности и информације од јавног значаја као и притужбу Управном инспектору у Министарству државне управе и локалне самоуправе на рад начелника као овлашћеног лица.

     Иако смо јасно предочили проблем са поступањем по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у општини Прокупље и пружили потребне доказе, надлежни инспектор је пребацио одговорност на Повереника за заштиту података о личности и информације од јавног значаја, без обзира на чињеницу да је законом овлашћен и обавезан да у овом случају поднесе захтев за покретање прекршајног поступка против одговорног лица. То нас, наравно, неће обесхрабрити, већ ћемо и даље инсистирати на транспарентности у раду јавне власти и на поштовању правног поретка, користећи сва законска средства како бисмо ове принципе остварили

ОО „Доста је било“ Прокупље