Vojvodina

Građani da odluče o imenu grada na referendumu

Pokretanje inicijative za promenu imena grada je sasvim legitimno. Svako ima parvo da pokrene inicijativu, ali niko osim Zrenjaninaca nema pravo da odlučuje o imenu grada. Zakon je po tom pitanju potpuno jasan. Za pokretanje građanske inicijative za promenu imena grada potrebno je prikupiti 10% glasova stanovnika sa pravom glasa sa teritirije grada Zrenjanina. Gradska vlast, odnosno skupština grada, tada može da donese samo odluku o održavanju referenduma.

Na referendumu, kao što smo već rekli imaju pravo da odlučuju svi Zrenjaninci sa pravom glasa. Iako je inicijativa potpuno legitimna smatramo da Zrenjaninci imaju mnogo većih i prečih egzistenciajalnih problema (kao što je problem pijaće vode, obilaznice, komunalnih problema i sl.) o kojima valja raspravljati pre rasprave o promeni naziva grada.

Ono što je bitno je da postupak mora biti u potpunosti usklađen sa zakonima i statutom grada Zrenjanina. Svaki drugi način donošenja bilo kakve odluke je neprihvatljiv i dovodi do samovolje pojedinca, udruženja ili grupacije. Takođe po ovom pitanju svedoci smo da dolazi do velike polarizacije društva i samih građana i na to se mora ukazati i sprečiti jedino odgovornim postupcima i saopštenjima. Samom primenom zakona u potpunosti se eleminišu sve tenzije po ovom pitanju i uvodi potpuna legitimnost donošenja bilo koje odluke.

Gradski odbor Dosta je bilo Zrenjanin smatra da inicijativa jeste legitimna i niko nema prava da je sprečava. Takođe je potpuno legitiman i stav suprotan ovoj inicijativi. Potrebno je otvoriti javne nepristrasne debate i skupove i građanima predočiti sve benefite i posledice donošenja bilo kakve odluke. Sama odluka može biti zasnovana i na emotivnom, istorijskom konceptu ali se ne sme zanemariti ni ekonomski benefit ili posledica donošenja odluke. Sve ovo mora biti jasno predočeno prilikom odlučivanja.

Igor Ratković
Dosta je bilo Zrenjanin

Oznake
DJB Zrenjanin

DJB Zrenjanin

Komentar

Klikni ovde da postaviš komentar