Странка ДЈБ

Радивоје Продановић – Биографија

Рођен у Шапцу где је завршио основну школу и гимназију. На Хемијском факултету у Београду стекао је звање дипломираног биохемичара 1996.

Магистрирао је 2001. године на истом факултету. Звање доктора биохемијских наука стекао је 2006. године  са дисертацијом „Стабилизација гликозидаза и њихова примена у синтези физиолошки активних фенолних гликозида“.

Продекан за финансије Хемијског факултета, Универзитета у Београду од 2015. до данас.

Ванредни професор на Хемијском факултету, Универзитета у Београду од 2014. године до данас.  Доцент на Хемијском факултету, Универзитета у Београду од 2010. до 2014.

Научни сарадник и предавач на РWТХ Ахен Универзитету, Ахен, Немачка од 2009. до 2010.

Аутор је великог броја научних публикација.

Говори енглески језик.

Ознаке