Autorski tekst Vojvodina Ekonomija Finansije

SKRIVANJE EVIDENTNIH GUBITAKA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA

Završnim računom Budžeta grada Novog Sada za period 2017. godine iskazan je suficit od 4.972 miliona dinara. Planirani prihodi izraženi u procentima su realizovani 99%, dok je planirano izvršenje rashodne strane realizovano svega 72,99%. Iskazivanje suficita je iz godine u godinu sve veće, a prenosom ovih namenski opredeljenih sredstava u narednu godinu, oni gube prvobitno opredeljenu namenu.

Eksterni revizor završnog računa Novog Sada za 2017. godinu „HLB DST-REVIZIJA doo Beograd” izražava „mišljenje sa rezervom“. Kao osnovu za ovako iskazano mišljenje navodi: osnove sudskih sporova u kojima je Grad Novi Sad tužilac, ukupne vrednosti 1.308 hiljada; sudskih sporova u kojima je Grad Novi Sad tužen, ukupne vrednosti 15.608 miliona dinara; nekorektno proknjižena vrednost učešća u kapitalu ranijih godina, odnosno da je kao učešće u kapitalu proknjižen skoro kompletan iznos imovine javnih preduzeća, tj. neusklađenost sa stvarno upisanim kapitalom JP u APR-u; navedeni su propusti iskazanih iznosa na pozicijama ‘Datih avansa’ i ‘Avansa za nefinansijsku imovinu’ koji imaju materijalni značaj na bilansne pozicije ‘Bilansa stanja’.

Međutim, ni finansijski izveštaji koji su prezentovani, niti revizorski izveštaj, ni izdaleka objektivno i istinito ne prikazuju pravo stanje podataka Budžeta Grada Novog Sada, i to u materijalno značajnom kontekstu.

Naime, na poziciji aktive – ‘Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja’ iskazan je iznos od 16.187 miliona dinara, sa ispravkom vrednosti od 828 miliona dinara, koja ukazuje na podatak u kojoj meri je izvršena korekcija potraživanja po osnovu nenaplativosti ili otežene naplativosti ili prekomernog roka docnje u naplati. Niti u napomenama, ni u revizorskom izveštaju nije navedena tj. obelodanjena starosna struktura iskazanih potraživanja, na osnovu koje je moguće utvrditi izvesnost naplate predmetnih potraživanja. Imajući u vidu nivo iznosa potraživanja iz prethodne godine (14.678 miliona dinara) i razmatranja navedene problematike u prethodnim godinama, može se lako izvesti zaključak da nam finansijski izveštaj Budžeta, a ni sam revizor, ne obezbeđuju realne informacije o nivou problematičnih, nenaplativih, sumnjivih i spornih, potraživanja i potraživanja sa tako značajnom docnjom, koja ukazuju da je njihova naplata gotovo nemoguća. Kada bi se utvrdila i obelodanila starosna struktura potraživanja, ispravka vrednosti bi bila mnogo veća i tek tada bismo dobili pravu informaciju o tome koliko su navedena potraživanja realna. To bi bilo jasan pokazatelj u kojoj meri nečinjenje izvestioca i revizora iskrivljuje realnu sliku finansijskog položaja Budžeta Grada i u kojoj meri su podaci samo na ovoj poziciji neistiniti i neobjektivni. Imajući u vidu hronologiju predmetne bilansne pozicije godinama unazad, prikrivanje realnog iznosa aktive, odnosno fiktivan kvalitet kratkoročnih potraživanja, izvestioci finansijskog položaja Budžeta Grada u sprezi sa nerealnim izveštavanjem od strane revizora, narušavaju fundamentalne zahteve za objektivnim i transparentnim finansijskim izveštajima, što zalazi u domen krivične odgovornosti saglasno zakonskim propisima koji regulišu tematiku finansijskog izveštavanja. Da je revizor kojim slučajem na adekvatan način sproveo svoje metodološke obaveze koje mu nalažu međunarodni standardi, te utvrdio realnu vrednost problematičnih, nenaplativih, sumnjivih i spornih potraživanja i potraživanja sa tako značajnom docnjom, kao i obračunao adekvatnu ispravku vrednosti prikazanih potraživanja, bio bi prinuđen da na ovako prikazane finansijske izveštaje izrazi negativno revizorsko mišljenje.

Na ovakav način poreskim obveznicima su uskraćene dve krucijalne informacije:

Prva kvalitativna – poreski obveznici praktično finansiraju problematična, nenaplativa, sumnjiva i sporna potraživanja.
Druga kvantitativna – koji je nivo vrednosti praktično bačenog novca.

Ovaj problem je posledica nerealnog finansijskog izveštavanja i prikrivanja evidentnih gubitaka Budžeta. Odgovorna lica za to su izvestilac o finansijskom položaju i rezultatima poslovanja Budžeta grada Novog Sada i odabrani revizor.

Gradski odbor “Dosta je bilo”, Novi Sad

Oznake
DJB.NS

DJB.NS

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar