Београд Политика Саопштењe

Уместо да добровољно врати родитељима преплаћено за вртиће, градскa власт намешта посао извршитељима

Град Београд, не само што је годинама поткрадао родитеље на име боравка деце у вртићима, већ је  уместо да им врати преплаћено – одлучио да уђе у скупе судске спорове. Да ниво глупости и обесног расипања новца Београђана буде већи, пошто је суд донео правоснажне пресуде у корист родитеља, Град не жели добровољно да исплати родитељима преплаћене суме, већ родитељи морају да ангажују извршитеље чији ће трошкови пасти такође на терет градске касе.  

Наиме, по коначној судској пресуди Апелационог суда (којом је одбијена жалба Града и потврђена првостепена пресуда) рок за враћање новца је 8 дана, од дана пријема пресуде код Града. Иако су градски челници више пута најавили да ће вратити све, Град не предузима било какве активности да тај новац уплати на рачуне родитеља, нити контактира родитеље, ни лично, а ни преко адвоката, иако располажу свим подацима.

У таквој ситуацији наплата је могућа само принудним извршењем посредством јавног извршитеља који новац скине са рачуна града Београда. Подсећамо да извршитељи примењују Јавноизвршилачку тарифу, а све трошкове извршитеља ће платити сви грађани Београда.

У медијима се појављују вести да је Град већ почео да враћа родитељима новац, али је градски секретаријат за финансије одбио да нам достави информације

  1. Колики износ новца је до сада Град Београд из буџета вратио родитељима на име накнаде штете, због преплаћене цене обданишта у Београду;

 

  1. Колики износ новца је враћен без посредства јавних извршитеља принудном запленом са рачуна Града, а колики износ након спроведеног поступка принудног извршења од стране јавног извршитеља;

 

  1. Колика је вредност свих утужених спорова родитеља против Града Београда, чији је тужбени захтев усмерен на накнаду штете, због преплаћене цене обданишта у Београду који су:

1) у току у првом степену;

2) ожалбени – у другом степену;

3) извршених по правоснажним пресудама?

 

Градско правобранилаштво није имало претходно наведене финансијске информације, али смо добили информација да се у Правобранилаштву води 15.942 предмет, од чега 3.799 ожалбених предмета у другом степену и 8.460 правоснажно окончаних предмета.

Иако се ради о информацијама од јавног значаја и сваки грађанин има право да зна како се троши његов новац, градске институције не желе да доставе податке који се односе на сулудо расипање буџетских средстава, до којег је дошло захваљујући лошим поступцима градске власти.

Због непоступања по захтеву ДЈБ је поднео жалбу Поверенику за информације од јавног значаја.

Подсећамо, од 3. априла 2010. до 31. децембра 2014. родитељи су плаћали вртић скупље него што је то било законом прописано – уместо  2.700 плаћали су и до 8.700 динара.

Врховни касациони суд је 09.02.2016. год. усвојио мишљење да су родитељи оштећена страна. Уместо да врати преплаћено, градска власт на челу са СНС-ом одлучила је да уђе у судске спорове што значи да је и по том основу нанета додатна материјална штета градском буџету.

Ово је структура трошкова једног стварног случаја који се завршио на основном суду:

 

Израда тужбе: 13.500 дин.

4 рочишта: 36.000 дин.

7 поднесака: 63.000 дин.

Трошкови вештачења: 12.000 дин.

Такса на тужбу: 13.270 дин.

Такса на пресуду: 13.270 дин.

УКУПНО: 151.040 дин.

 

Стваран трошак представља 15 милиона € судских трошкова који су могли да се избегну да је град одмах вратио новац.

ДЈБ ће водити одговорну социјалну политику. Сматрамо да држава из буџета треба да плаћа све трошкове боравка деце у обдаништима за све грађане Србије, као и да изједначи приватни сектор са државним и омогући и приватним обдаништима да по истој цени чувају децу. Право детета на образовање и васпитање не сме да зависи од економске снаге његових родитеља.