Autorski tekst Vojvodina Kultura

Izveštaj o radu „Evropske prestonice kulture 2021“ slobodnim stilom

Odbornička grupa DJB podržava razvoj našeg grada i ponosni smo na titulu EPK 2021, ali sa opreznošću pratimo trošenje sredstava iz Budžeta našeg grada, što smatramo svojom obavezom prema građanima koji su nam poverili mandate.

Dostavljen je prvi Izveštaj Fondacije “Evropska prestonica kulture 2021” za 2017. godinu. Poređenjem prošlogodišnjeg Izveštaja o poslovanju “Novi Sad 2021” u periodu 2011-2016, za period dok još nije bila ustanovljena Fondacija, uočljiva je nesporna sličnost u načinu poslovanja. Priznajemo da nismo iznenađeni, jer su akteri priče ostali isti.

Naime, u pomenutom izveštaju za četiri godine, ukupno planirana sredstva za pripremne radnje kandidovanja Novog Sada za prestižnu titulu Evropske prestonice kulture su iznosila 974,7 hiljada evra. Ukupno utrošena sredstva na kraju perioda i dobijanja titule “EPK 2021”, iznosila su 413 hiljada evra. Preostali iznos neutrošenih sredstava iznosi 561,6 hiljada evra. Po istom modelu nastavlja da radi i Fondacija “EPK 2021”.

Planom se predviđa da se iz Budžeta Grada Novog Sada, Pokrajine i Republike izdvajaju sredstva u periodu 2017 – 2021, razgraničenim opredeljenim iznosima za svaku godinu. Za 2017. ukupni iznos planiranih sredstava iz Budžeta (na svim nivoima) iznosi 2.286 hiljada evra. Od toga je 2017. godine utošeno 1.034 hiljade evra, dok je veći deo planiranog iznosa od 1.252 hiljade evra, kako je to prikazano u Finansijskim izveštajima Fondacije 2021, prenet na poziciju tzv. “Pasivnih vremenskih razgraničenja”. Naime, planirana sredstva iz Budžeta (na svim nivoima) opredeljena za EPK 2021, a za period 2017. godine, preneta su u naredni period sa jednostavnim obrazloženjem “preostali iznos će se utrošiti do 30.juna 2018.(?!)”.

S 0bzirom da je ovaj rok prošao, postavlja se pitanje da li je ispoštovan princip sučeljavanja prihoda i rashoda u momentu ukidanja pasivnih vremenskih razgraničenja u korist prihoda, čija vrednost mora da odgovara napravljenim troškovima saglasno nameni opredeljenih sredstava?! Ovaj čin navodi na sumnju da je izmanipulisana prvobitna namena opredeljenih sredstava i da se novac troši proizvoljno, što nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu u delu raspolaganja novčanim sredstvima.

U strukturi planiranih finansijskih sredstava predviđenih za pokrivanje operativnih troškova projekta “Novi Sad 2021 – EPK za 2021”, Budžet Novog Sada učestvuje sa najviše sredstava. Za 2017. godinu, u ove namene od građana Novog Sada su izdvojena sredstva u iznosu od 1.127 hiljada evra. To su zaista ogromna sredstva (primera radi, u visini troškova neophodnih za izgradnju bar dva vrtića), pa je samim tim i oprez nas, opozicionih odbornika, pri nadzoru nad trošenjem ovih sredstava pojačan. Mišljena smo da se sredstva troše nedomaćinski i bahato. U prilog tome, samo nekoliko primera:

  • Sama Fondacija zvanično broji 8 zaposlenih. Na ime troškova zarada i naknada zarada, ali i po Ugovorima raznih vrsta (za nepoznat broj izvršilaca), utrošena su sredstva u iznosu od 310 hiljada evra, odnosno 30% ukupno ostvarenih troškova.
  •  Pored prostora u Kulturnom centru grada koji koristi, Fondacija “2021” je iznajmila poslovni prostor u “Apolo” centru, za koji plaća tržišni zakup, a planira se idzvajanje značajnih sredstva za adaptaciju ovog prostora. Ako je već postojala potreba za iznajmljivanjem dodatnog prostora, pitamo se da li je mogao je da se prilagodi neki već postojeći, u vlasništvu Grada.
  • Za Troškove neproizvodnih usluga (angažovanje eksternog revizora, knjigovodstvene usluge, edukacija zaposlenih) Fondacija je izdvojila nešto više od 25 hiljada evra na godišnjem nivou. Fondacija nema zakonsku obavezu angažovanja eksternog revizora za godišnji finansijski izveštaj, a za potrebe apliciranja za projekte Fondova EU, samim projektima je u najvećem broju slučajeva predviđena stavka revizora koju snosi donator. Ova činjenica potkrepljuje sumnju da je 25 hiljada evra preuveličan iznos za navedene namene.

Nekolicina navedenih primera daje jasnu sliku o nedostatku dobre volje u Fondaciji “2021” da se sredstvima budžeta raspolaže domaćinski. Novac se očigledno troši po principu stranačkog krunizma, odnosno “BURAZERSKE EKONOMIJE”.

Odbornička grupa DJB Novi Sad

DJB.NS

DJB.NS

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar