Autorski tekst Beograd

Upravnik zgrade ne treba da dostavlja banci lične podatke o stanarima

Neusklađivanje donešenih zakona sa drugim zakonima i podzakonskim aktima građanima Srbije može doneti glavobolju. Tako je i M.Z, upravnik zgrade u Ulici Pariske komune na Novom Beogradu, to osetio kad je nov Zakon o stanovanju i održavanju zgrada stupio na snagu te je imao obavezu da u banci, gde stambena zajednica ima otvoren račun izvrši izmenu postojeće, statusne dokumentacije stambene zajednice.

Izmena statusne dokumentacije u banci podrazumevala je da upravnik zgrade dostavi PIB potvrdu, OP obrazac, Rešenje registra, Zapisnik sa sednice skupštine vlasnika stanova i podatke o vlasnicima stanova i to: ime i prezime, datum i mesto rođenja, JMBG i prebivalište/boravište svakog vlasnika stana.

M.Z se našao između dva zakona, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kojim se zabranjuje davanje ličnih podataka koje neko lice prikuplja (u ovom slučaju upravnik zgrade) i Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji u članu 18. nalaže da Banka proveri identitet lica građanskog prava kao i iz člana 81. stav 1. tačka 2 i 15 pribavi podatke: ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište, JMBG. Ukoliko upravnik zgrade ne dostavi podatke vlasnika stanova banci, stambena zajednica više neće moći koristiti svoj žiro-račun otvoren u banci.

Upravnik zgrade se pismeno obratio Narodnoj banci Srbije – Centru za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga tražeći obrazloženje zakonskog osnova banke za prikupljanje podataka svih vlasnika stanova od upravnika stambene zajednice, koji nema prava prikupljene podatke dostavljati drugim pravnim licima, i da li treba stambenu zajednicu tretirati kao pravno lice građanskog prava ili kao pravno lice u skladu sa novim zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.

Uprava za sprečavanje pranja novca se dopisom izjasnila da Zakon o održavanju stambenih zgrada po kojem se stambena zajednica smatra licem građanskog prava, u skladu sa čime su banke dužne prilikom utvrđivanja i provere identiteta klijenata – lica građanskog prava da traže spisak članova lica građanskog prava (stambene zajednice) sa svim navedenim podacima, ne važi otkako je donešen važeći Zakon o stanovanju i održavanju zgrada (Sl. Glasnik RS, br. 104/2016).

Uprava još navodi da prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, banaka ima obavezu da utvrđuju i proveravaju identitet pravnog lica i zastupnika pravnog lica (u konkretnom slučaju upravnika stambene zajednice) prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili vršenja transakcije.
Ovim je “Dosta je bilo” ukazao na problem čime je rešen problem svih upravnika stambenih zajednica Republike Srbije te u svetlu gore navedenog banke su u obavezi da izmene svoje interne akte i dosadašnje prakse, i da ubuduće utvrđuju i proveravaju identitet samo upravnika zgrade.

To znači i da prilikom otvaranja računa stambene zajednice u banci nije potrebno dostavljati Zapisnik sa sednice skupštine stambene zajednice niti podatke o vlasnicima stanova u zgradi (konkretno datum i mesto rođenja i prebivališta) već samo podatke upravnika stambene zajednice i Rešenje registra.

Zoran Madžarević

koordinator OO Novi Beograd

Dosta je bilo

Komentar

Klikni ovde da postaviš komentar

  • Meni je banka tražila podatke vlasnika stanova, nisam im dostavila, otvorila sam račun u drugoj banci koja mi to nije tražila. Inače g-dina Zorana M. lično poznajem i mnogo cenim njegov rad i trud, kao i pomoć koju mi je pružio.