Ауторски текст Грађевина Реаговање Урбанизам

Велико спремање Земуна или грубо кршење прописа

Општински одбор “Доста је било – Земун” подржава сваку активност којима се унапређује живот становника Земуна, али у овом случају мора да истакне неколико добронамерних замерки.

У старом језгру Земуна се изводе радови на реконструкцији постојеће уличне инфраструктуре. Док се с једне стране радови на обнови улице Стевана Синђелића, а која је Земунцима познатија као „Бели зец“ завршавају, радови на обнови Његошеве улице код чувеног ресторана „Шаран“ тек почињу.

                                                                 

Похвално је што се изводе радови у овом делу Земуна зато што је постојећа саобраћајна инфраструктура услед протека времена била у изузетно лошем стању. Обнова ових улица би требало да доприносе квалитету живота Земунаца који живе у непосредној околини, али и да поправи утисак туристима који се одлуче да посете Земун.

Изведени радови визуелно изгледају добро, уклапају се у постојећи амбијент и унапређују постојеће стање. С друге стране то се никако не може рећи за изведене радове у Господској улици са свеже постављеном фонтаном. О постојаности и квалитету изведених радова коначну оцену даће време.

Непоштовање прописа из области грађевинарства

Оно што је чест случај када се изводе неки грађевински радови у Земуну је тај да инвеститор радова није обезбедио постављање „градилишне табле“. Наиме, важећи Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле, обавезује инвеститора радова да у случају реконструкције и санације постојећег објекта постави градилишну таблу и прописује њен обавезан садржај (инвеститор, одговорни пројектант, извођач радова, рок тј. време извођења радова, број грађевинске дозволе, тј. број решења који се одобрава извођење радова и сл.).

С друге стране према важећем Правилнику о класификацији објеката, путеви се сматрају објектима и припадају категорији инжењерских објеката који такође подлежу обавезном постављању градилишне табле. У овој ситуацији постоји очигледно кршење прописа из области грађевинарства!

  

Ово је лоше из више разлога. Грађани су онемогућени да планирају своје животне активности, отежава се поступак контроле и отвара се пут за евентуалне злоупотребе. Сваки динар који је украден или потрошен ненаменски је један динар мање који ће се потрошити за болнице или школе. То не значи да је у овом случају дошло до злоупотребе, али прописи су јасни, морају да се поштају и морају да буду једнаки за све.

Посебан куриозитет представља чињеница да се ови радови изводе у близини надлежне грађевинске инспекције. Истина је да општина Земун попут других локалних самоуправа нема ни приближно довољан број грађевинских инспектора који би могли да задовоље реалне потребе, али то не сме да буде изговор за непоступање. Уколико надлежне институције не поштују прописе, то шаље погрешну поруку грађанима да ни они нису дужни да поштују прописе.

Извођење радова у неадекватном периоду

Зашто се ови радови изводе баш сада? Не постоји идеалан период за извођење радова на реконструкцији улице и увек ће се наћи барем једна особа која није задовољна, али с обзиром да се ради о улици која има и туристички значај поставља се питање да ли је оправдано изводити овакву врсту радова у јеку туристичке сезоне.

                                                

Потенцијално нарушавање квалитета живота Земунаца

Реконструкција уличне инфраструктуре у овом делу Земуна је свакако добра ствар, али захтева благовремену реакцију од стране надлежних органа. Зашто ово тврдимо? Бољи квалитет пута у овом случају значи и већи број возила у делу Земуна где би по особинама самог Гардоша број возила требао да буде ограничен или резервисан за возила са посебном дозволом Секретаријата за саобраћај. Такође, Земунци који живе у овом крају су добро упознати са свакодневним кршењем забране паркирања и саобраћаја у овом делу Земуна. Да ли због утицаја локалних ресторана који не желе да им нека тамо забрана саобраћаја растерује муштерије или просто немара, саобраћајна полиција за сад није показала вољу да реагује на кршење прописа.

У наредном периоду општински одбор ДЈБ Земун ће поднети предлоге надлежним органима и указати на неправилности у раду у циљу заштите јавног интереса и побољшања квалитета живота грађана.

Зато што ми волимо Земун!

Општински одбор ДЈБ Земун

Доста је било

Коментар

Кликни овде да поставиш коментар

  • Postavite i pitanje kaldrme koja se uklanja,a onda nestane.Tako je otisla krajem 80ih sa Bela zeca,sa Siroke staze pre 7-8 god,a sada treba odmah dici dzevu da se ne bi desilo isto.