LOKAL Војводина Саопштењe

Нови Статут Града-који Петроварадин?

Нацрт Статута Града Новог Сада, представљен јавности крајем прошле године, а изгласан у току јучерашње седнице Скупштине Града, верно одсликава незрелост и некомпетентност градске власти, те претпостављање партијског интереса свему, па и законима Републике Србије.

Предложени Статут предвиђа укидање градских општина Нови Сад и Петроварадин. Ове градске општине имале су 29 различитих надлежности, укључујући органе градских општина, савете градских општина и општинске управе. Невоља је, међутим, што ове две градске општине постоје једино (у још увек) важећем Статуту, који је донет 2008. године, али никада није био примењен у пракси. Кривицу за постојање својеврсног “мртвог правног акта” сносе подједнако све новосадске власти, од 2008. године до данас. Узроке и оправдања за овакву ситуацију, насталу као резултат синергије неодговорности ове и претходне власти, тренутно је излишно тумачити. Оно што је важно нагласити јесте да Статут за Град представља оно што и Устав за државу. Дакле, мора се поштовати и примењивати од првог до последњег слова!

Колико је значај овог правног акта озбиљно схваћен од стране људи који воде Град, показује и процес израде Нацрта истог.
Радну групу за измене Статута чинили су искључиво представници извршне власти града Новог Сада. У тој радној групи није било ниједног представника опозиције. Ниједног професора Правног факултета, чије би знање и стручност свакако било од немерљивог значаја за доношење овог Акта највише правне снаге. Није се нашло места ни за представника невладиног сектора, нити било кога ко би представљао све оно што није извршна власт у Граду Новом Саду.

Текст Нацрта Статута сачињен је за само ОСАМ дана (укључујући и 19.12, дан када велики број грађана прославља верски празник).

Радна група, као ни градска власт, није осетила потребу ни да са Нацртом Статута претерано упознаје јавност. Нацрт Статута је био јавно објављен на сајту града свега 8 дана пре одржавања Јавне расправе. Резултат овако “тихе” кампање је да је јавној расправи присуствовало укупно 5 грађана Новог Сада.

Овај градски акт највише правне снаге, који би требало темељно припремити с обзиром да није подложан честим променама и може остати у примени и по неколико деценија, екипа стручњака поменуте радне групе, без консултовања истински проверених стручњака из области права, сачинила је у рекордном року, а у току јучерашњег заседања Скупштине Града, уз помоћ гласачке машинерије СНС-СПС-ПОКС-ЛСВ-ЈС-СДП-НОПО-ПС-СВМ-ЗЕЛЕНА СТРАНКА је и усвојен, готово без расправе.

Предлогом новог Статута учињен је покушај превазилажења правног парадокса постојања две општине само на папиру, тиме што ће оне једноставно бити укинуте. Међутим, појавио се нови проблем. Закон о територијалној организацији (члан 12) дефинише процедуру предвиђену за укидање општине. Наведени члан закона, иако се односи на општине које су јединице локалне самоуправе, мора се по аналогији применити и на градске општине, с обзиром да не постоји посебна регулатива која дефинише процедуру укидања градских општина, као и да су (по Статуту) градске општине и формиране да би обављале одређене послове града (дакле, јединице локалне самоуправе).

Јасно је да ова процедура није спроведена, што нас доводи до закључка да усвајањем оваквог предлога Статута кршимо Закон о територијалној организацији РС.

Није исправно, нити је могуће потезом гумице решити проблем запостављан више од деценије и правити се да је то окончана прича. Усвајањем оваквог Статута нећемо превазићи недостатке и грешке настале из чињенице непоступања у складу са одредбама још увек важећег Статута. Оваквим поступцима стварамо лошу праксу и још већи проблем, који неминовно води у зону неправа. Због свега наведеног одборничка група ДЈБ гласала је против оваквог предлога Статута.

Градски одбор “Доста је било”, Нови Сад

*Члан 12 Закона о територијалној организацији гласи:
•Иницијативу за покретање поступка за оснивање, укидање и промену територије општине може поднети скупштина општине или 10% бирача који имају пребивалиште на територији општине на коју се промена односи.
•Уз иницијативу се подноси анализа са економским, просторним, демографским и другим показатељима ефеката промене која се иницира. Графички приказ је обавезан саставни део поднете иницијативе.
•Ако оцени да је предложена промена законита и оправдана, Влада доставља Народној скупштини предлог за расписивање саветодавног референдума.
•Народна скупштина, у складу са законом, расписује саветодавни референдум на коме се грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији општине на које се промена односи изјашњавају да ли су “за” или “против” промене која се иницира.
•Сматра се да су грађани подржали промену која се иницира, ако се за њу изјаснила већина од оних који су гласали.
•Приликом утврђивања предлога за измену закона којим се оснива, укида или врши промена територије општине, Влада ће водити рачуна о резултатима спроведеног референдума.

Ознаке

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар