Ljudska prava Saopštenje

DJB poziva predsednika SNS-a da ne potpiše protivustavan zakon o “rodnoj” ravnopravnosti

Narodna skupština u kojoj vladajuća SNS ima tri četvrtine poslanika je prošle sedmice izglasala protivustavan Zakon o rodnoj ravnopravnosti. Do ovog zakona su samo imenice imale rod, ljudi pol, a rod je označavao druge ljude sa kojim smo u srodstvu. Vladajuća većina SNS-a i SPS-a je odlučila da ovo promeni.

Zakon je odredio da reč rod, koja je koren reči narod, rodbina, rođak, reč koju koristimo kada kažemo “srpski rod”, “rode moj”, promeni u članu 6. Stav 1. ovog protivustavnog zakona i definiše je ovako:

rod označava društveno određene uloge, mogućnosti, ponašanja,

aktivnosti i atribute, koje određeno društvo smatra prikladnim za žene i

muškarce uključujući i međusobne odnose muškaraca i žena i uloge u tim

odnosima koje su društveno određene u zavisnosti od pola;

Da li SNS i SPS planiraju da pored muškog, ženskog i srednjeg roda imenica i zamenica, definiše i nove rodove imenica i zamenica za nove “uloge, mogućnosti, ponašanja, aktivnosti i atribute”? U toj novoj rodno-polnoj arhitekturi čoveka, zamenice “on, ona i ono” svakako neće biti dovoljne SNS-u i SPS-u da se pravilno izraze, a da ih narod razume na koga su tačno mislili.

DJB ne želi da spekuliše šta stoji iza ovakve nakaradne definicije reči rod i celog zakona o imaginarnim “rodovima” koje vlast želi da definiše u budućnosti i njihovoj međusobnoj ravnopravnosti. Pozivamo SNS da nam da jedan primer novog “roda” koji imaju nameru da definišu na osnovu ovog zakona.

DJB poziva predsednika SNS-a da ne potpiše protivustavan i skaradan zakon pod nazivom “Zakon o rodnoj ravnopravnosti”. DJB će ga, zajedno sa mnoštvom drugih zakona koje donosi ova vladajuća većina, a koji nisu u interesu države Srbije i njenih građana; zakona koji umesto da jačaju, slabe Srbiju, staviti van snage.

O autoru

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar