Саопштењe

Власт хоће да озакони експропријацију за стране инвеститоре

Власт је у скупштинску процедуру увела измене Закона о експропријацији којим даје Влади могућност да интерес страног инвеститора прогласи јавним интересом, односно интересом свих грађана, и да на основу тога омогући страном инвеститору отимање приватне имовине грађана Србије зарад свог профита.

Власт мења дефиницију јавног интереса у члану 20. закона и дозвољава да је јавни интерес и реализација пројаката са страним инвеститорима:

Влада може утврдити јавни интерес за експропријацију ако је експропријација непокретности неопходна за изградњу, РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ објеката у области: образовања, здравства, социјалне заштите, културе, водопривреде, спорта, саобраћајне, енергетске, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ и комуналне инфраструктуре, објеката за потребе државних органа и органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, објеката за потребе одбране земље, као и за изградњу станова којима се решавају стамбене потребе социјално угрожених лица, И РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ИЛИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ, А КОЈИ ПРОЈЕКАТ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НА ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНОГ МЕЂУНАРОДНОГ УГОВОРА У КОЈЕМ ЈЕ ЈЕДАН ОД ПОТПИСНИКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА. 

Власт такође мења дефиницију експропријације у члану 8. тако да се експроријација више не врши за потребе Републике Србије, већ у њену корист: 

Експропријација се може вршити за потребе У КОРИСТ Републике Србије …

Србија корак по корак постаје колонија јефтине радне снаге и паркинг за прљаве технологије великих глобалних корпорација. Већ дуже од две деценије власти у Србији корак по корак урушавају сувереност Србије и предају је глобалним интересима. Овим изменама закона власт ставља корист и профит страних инвеститора изнад уставних права наших грађана.

Прави одговор народа на ово цементирање колонијалног положаја Србије се даје не изборима. Једина ствар које се власт плаши су избори. Власт се боји да ће јој део гласача власти и апстиненти окренути леђа. ДЈБ-Суверенисти ће ове промене закона укинути. За то нам је потребан ваш глас. У Србији је само народ суверен. Страни инвеститори и интереси белосветских глобалних корпорација нису изнад народа у Србији.