Кампања

Локације и термини за прикуљање потписа за Суверенисте

Суверенисте можете подржати потписом  уз важећу личну  карту,  20. фебруара  2022. године, на следећим локацијама  у наведеним терминима:

Београд

Стари град Нушићева 27                од 11 до 20ч

Стари град   Теразије 16                 од 12 до 20 ч

Палилула Владетина 5                               од 10 до 17ч

Нови Београд Јурија Гагарина 151г лок 16          од 10 до 20ч

Лазаревац Ђуре Јакшића 5                      од 12 до 19ч

Раковица Видиковачки венац 67а               од 10 до 17ч

Чукарица Пожешка 56, лок Л09                    од 12 до 18ч

Обреновац Војводе Ваљевски пут 108             од 9 до 19ч

Војводина

Суботица Корзо 7/1                                   од 10 до 20ч

Вршац   Дворска 46                                   од 17 до 20ч

Кикинда Браће Татић 19                          од 16 до 20ч

Сомбор Читаоничка 3                               од 10 до 20ч

Нови Сад  Трг Републике 11                            од 10 до 20ч

Зрењанин   Пупинова 2                             од 10 до 20ч

Панчево Максима Горког 2                             од 14 до 17ч

Панчево  Ковачица Месна заједница Падина   звати 0638210624               0д 14 до 20ч

Кула Маршала Тита 246                              од 10 до 20ч

Инђија ТЦ Слобода Инђија 2.спрат лок.28     од 16 до 20ч

Централна Србија

Шабац Цара Душана 1, 3 спрат,канц ЗС            од 10 до 14ч

Смедерево Димитрија Давидовића 4                 од 10 до 20ч

Пожаревац Лоле Рибара 36                                   од 11 до 14,30ч

Пожаревац Месна заједница                                                 од 16 до 20ч

Аранђеловац Кнеза Михаила 47а                                             од 10 до 19ч

Крагујевац Светозара Марковића 31 локал 2                    од 12 до 20ч

Крагујевац М3 Илићево                                                           од 9 до 13,30ч

Крагујевац М3 Мале пчелице                                            од 14 до 20 ч

Параћин Саве Ковачевића 7а                                  од 15 до 20ч

Бор-град Моше Пијаде 38/4                                   од 10 до 15ч

Краљево 4 Краљевачки батаљон 19 б/2                       од 14 до 20ч

Крушевац Мајке Југовића11                                           од 10 до 20ч

Ниш Обреновићева 24 ТЦ Горча лок А приземље               од 11 до 20ч

Док траје процедура прикупљања потписа листа локација биће свакодневно допуњавана и објављивана на нашем сајту и нашим друштвеним мрежама.

 

 

Ознаке