LOKAL Autorski tekst

Zašto bojkot?

Ustav Republike Srbije kao jedno od svojih osnovnih načela predviđa VLADAVINU PRAVA.Definisano je da se vladavina prava ostvaruje, između ostalog, i slobodnim...