Program

Mi smo pokret pristojnih ljudi. Naš cilj je Srbija u kojoj se rado i lepo živi. Srbija po meri njenih građana.
Da bismo to postigli, Srbiji je potreban sistem. Ne vođa, već sistem. Vladavina prava i nezavisne institucije sistema. I odgovorni lideri.
Naše vrednosti, principi i organizaciona kultura

 


Izbori 2016
Plan u 20 tačaka

Pročitajte i: Lana Avakumović – Programska platforma liste Dosta je bilo – Saša Radulović

 


Naš program
Institucije i odgovornost
Humano društvo i društveno odgovorna država
Tržišna privreda
Reforma političkih institucija (radna verzija)
Ukratko o našem programu (video)

 


 Naša politika:
POTPUNA transparentnost
Godina prekretnice – plan u 20 tačaka za Srbiju
Program u 10 tačaka sa izbora 2014.g
Crvena linija politike
Zašto nećemo u interesne koalicije
Evropska unija
Kosovo i Metohija

 


Naše lokalne politike
Humana kontrola populacije pasa
Principi za učešće u lokalnoj vlasti

 


Naši programski stavovi
Naša politika je politika centra
Socijalna politika je posao države, ne privrede
Privreda je tržišna okrenuta ka porodičnim firmama
Posao države je sistem, socijalna politika, regulacija, nadzor i naplata poreza
Posao građana je privreda, kvalitet, konkurencija, profit, plaćanje poreza
Tržište bez regulacije i nadzora države je divlji zapad
Državni intervencionizam u privredi je urušavanje sistema i podloga za korupciju
Poljoprivreda je tržišna okrenuta ka porodičnim gazdinstvima i zadrugama
Slobodni mediji bez finansijskog uticaja države
Za vojnu saradnju, protiv ulaska u vojne saveze
Referendum za sva najvažnija državna pitanja kao što je ulazak u EU
Spoljna politika zasnovana na interesima, ne mitovima

 


Konkretna rešenja za konkretne probleme
Rešenje za kredite u švajcarcima