• Статутарна комисија

  Војин Биљић

  Врачар - Београд

  Биографија
  Ивана Глушац

  Рођена је 1978. у Врбасу. Ради као адвокат у Адвокатској канцеларија Ивана Глушац у Новом Саду.

  Опис послова: парнични поступак, извршни поступак, ванпарнични поступак, заступање пред привредним судовима и управним органима, састављање тужби, жалби и свих врста поднесака, састављање купопродајних и других врста уговора, давање правних савета и мишљења.

  Од 2008. до 2011. радила је као адвокатски приправник у Адвокатској канцеларији Милан Ступар у Новом Саду.

  Завршила је Гимназију „Жарко Зрењанин“ у Врбасу (1997), на Правном факултету Универзитета у Београду дипломирала је 2004. године. Правосудни испит је положила 2010. године.

  Говори енглески језик.

  Биографија
  Угљеша Ђуричковић

  Рођен је 1985. године у Зајечару, где је завршио и гимназију. Дипломирани је правник и ради у адвокатској канцеларији. Тренирао је рукомет од своје 10. године, све до 2018. године.

  Од маја 2014. године је члан удружења “Доста је било”. Председник је Градског одбора ДЈБ у Зајечару.

  Његов политички идеал је ред, поштење и морал. Сматра својом дужношћу да личним примером друштвеног активизма и бескомпромисне борбе, средину и друштво у којем живимо учини бољим местом за живот свих грађана.

  Биографија
  Стеванка Батак

  Рођена је 1950. године у Жабљу. Након завршене основне школе и гимназије у Новом Саду, дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1972. године.

  Као дипломирани правник обављала је послове у струци, најдуже 25 година у НИС- Рафинерија нафте Нови Сад, као шеф правне службе, стручни сарадник, саветник

  За судију Општинског суда у Новом Саду изабрана је 2002. године, а 2009. године изабрана за судију Вишег суда. У пензију је отишла као судија Вишег суда у Новом Саду.

  Од неформалног образовања поседује положен правосудни испит, лиценцу медијатора за посредовање у решавању спорова, сертификат Правосудне академије за суђење у породичним споровима, уверење о положеном стручном испиту у промету непокретности….

  Од доласка на власт Слободана Милошевића почиње њено инересовање за политику, укључује се у све грађанске иницијативе и опозициона деловања као нестраначка личност.

  Није била члан ни једне странке. Први институционални оквир њеног политичког деловања је “Доста је било “ од августа 2015. када потписује петицију “Последњи воз” и приступницу Удружењу. Постаје члан Доста је било, води Правни тим Доста је било у Новом Саду и једном недељно пружа правну помоћ грађанима до избора 2016. године.

  Активан је члан одбора у Новом Саду.

  Биографија