Приватизација Саопштењe

Нетранспарентне и дискреционе одлуке урушавају комплетан процес приватизације

Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ позива Владу Србије, Министарство привреде и Агенцију за приватизацију да јавно објаве све појединачне одлуке на основу којих је утврђен модел и метод по коме ће се окончати приватизација за 502 предузећа. Пуно право јавности је да зна на основу којих критеријума ће предузећа бити понуђена на продају. Пуно право јавности је да зна која предузећа је премијер Александар Вучић, без икакве процедуре надметања, унапред обећао, коме, зашто и под којим условима.

Модели приватизације из Закона о приватизацији су продају капитала, продају имовине, пренос капитала без накнаде и стратешко партнерство. Који модел ће бити примењен на конкретно предузеће зависи од три критеријума: вредност капитала и имовине, стратешки значај субјекта приватизације и број запослених. Овако широко постављени критеријуму погодни су за намештање одлука од предузећа до предузећа према унапред договореним диловима. Због тога министар привреде три месеца лицитира са бројем предузећа која ће отићи у стечај. И овог пута најзначајније одлуке не доноси Министарство привреде већ кабинет премијера и премијерови саветници.

Закон о приватизацији прописује да Министарство привреде доноси одлуку којом одређује модел и метод приватизације, почетну цену и предлаже мере за припрему и растерећење субјекта приватизације. За субјекте приватизације који послују већинским капиталом Републике Србије, одлуку о моделу и методу доноси Влада на основу предлога министарства надлежног за послове привреде. За субјекте приватизације који послују већинским капиталом аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе одлуке доноси Влада АП Војводине, односно локална самоуправа. За микро правна лица одлуке доноси Агенција за приватизацију. Стратешко партнерство је назначајнији модел приватизације за премијера Александра Вучића. Зато је Законом о приватизацији прописано да одлуку о примени модела стратешког партнерства и начину његовог спровођења доноси Влада Србије.

Покрет „Доста је било-Саша Радуловић“ сматра да је модел стратешког партнерства тренутно највећи генератор системске корупције у домену приватизације. Док нови закон није био усвојен стратешко партнерство је примењено у случају формирања предузећа Ер Србија, предузећа Београд на води доо и предузећа Ал Равафед Србија доо. Сва три пројекта су без икакве процедуре нетранспарентно договорена у кабинету Александра Вучића и Млађана Динкића. Сва три пројекта подједнако су штетна по јавни интерес, не зна се колико коштају буџет и пореске обвезнике и спроводе се под велом тајне.

Влада Србије тренутно по истом рецепту спроводи низ штетних пројекта стратешког партнерства. Јавност је у потпуности искључена из овог процеса. Закон о приватизацији прописује да се метод приватизације путем стратешког партнерства спроводи јавним прикупљањем понуда. Премијер Александар Вучић је установио обрнуту праксу. Прво се испод жита договоре сви детаљи продаје имовине или капитала предузећа, а тек онда се отпочне спровођење симуловане правне процедуре. Док се симулира спровођење процедуре искључиво привилеговани инвеститор зна уз које све олакшице и подстицаје ће постати власник имовине или капитала предузећа које му је Влада обећала. Озбиљни инвеститори не желе да учествују у таквом циркусу. Цену циркуса на крају плаћају порески обвезници.

Премијер је више пута обећао да више неће бити пљачкашке приватизације. У првом покушају јавности да провери да ли се спроводе обећање премијера и закон Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ је два месеца покушавао да дође до података о такозваним инвеститорима који су показали интересовање за учешће у приватизацији. Агенција је приватизацију је прво одбила да обелодани податке, да би по жалби Покрета „Доста је било – Саша Радуловић“ Повереник за информације од јавног значаја утврдио утврдио да је таква одлука противуставна и протизаконита.

Писмо о заинтересованости за приватизацију појединих предузећа из пољопривредне делатности на адресу Агенције за приватизацију доставило је и до 20 потенцијалних купаца. Сви подаци су сада јавно доступни на сајту покрета „Доста је било-Саша Радуловић“. У међувремену Влада Србије је без јавног надметања поклонила пољопривредно земљиште и имовина појединих предузећа пријатељима премијера Александра Вучића из Уједињених Арапских Емирата. Тако дилетантска Влада тера из Србије озбиљне инвеститоре и обесмишљава комплетан процес приватиазације. По истом обрасци дискреционо се одлучује о моделима и методама по којима ће се окончати приватизација за 502 предузећа. Премијер је још у мају 2014. године саопштио јавности ко ће бити власник ФАП корпорације из Прибоја. Премијер је тада одлучио који модел и метод приватизације ће бити примењен иако формална одлука у вези са овим предузећем није ни била донета.

Покрет „Доста је било-Саша Радуловић“ неће бити пасивни посматрач нове серије пљачкашке приватизације за коју је одговорна актуелна Влада Србије. Покрет „Доста је било-Саша Радуловић“ наставиће да инсистира на транспарентним процедурама и доступности свих података о процесу приватизације. Користићемо сва легитимна правна средства која имају за циљ заштиту уставности и законитости, заштиту јавног интереса и уставних права радника и мањинских акционара.

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО–САША РАДУЛОВИЋ“ ПРЕДСТАВЉА ЈАВНОСТИ МЕТОДОЛОГИЈУ СВИХ БУДУЋИХ ПРИВАТИЗАЦИЈА КОЈУ ЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ПРЕУЗЕО ОД МАЛАЂАНА ДИНКИЋА КОЈА СЕ САСТОЈИ У СЛЕДЕЋЕМ:

 1. Кабинет премијера са унапред познатим инвеститором обавља нетранспарентну комуникацију, односно потписује тајни меморандум, који за предмет има приватизацију имовине или капитала конкретног предузећа. (ЛИНК 1, ЛИНК 2)
 2. Привилегованом инвеститору се обећавају различите олакшице и директне буџетске субвенције уколико се одлучи да постане власник имовине или капитала конкретног предузећа. (ЛИНК 1, ЛИНК 2)
 3. Агенција за приватизацију про-форме прикупља писма о заинтересованости од различитих инвеститора за приватизацију конкретних предузећа. (ЛИНК 1, ЛИНК 2)
 4. Кабинет премијера дискреционим одлукама тајно намешта модел и метод по коме ће се формално спровести приватизација уз елеминиацију здраве конкуренција и тржишног надметања. (ЛИНК)
 5. Кабинет премијера издаје налоге Министарству привреде и Агенцији за приватизацију у вези са начином и динамиком спровођења радњи у вези са приватизацијом конкретног предузећа. (ЛИНК)
 6. Кабинет премијера има потпуну контролу над партијским члановима надзорног одбора (одбора директора) конкретног предузећа и усмерава одлуке тог органа приликом доношења одлука о располагању имовине велике вредности и доношења програма приватизације. (ЛИНК 1, ЛИНК 2)
 7. Кабинет премијера има потпуну контролу над представницима већинског акционара (Република Србија, Агенција за приватизацију, Акционарски фонд, Фонд ПИО и др.) у погледу начина на који треба гласати у скупштини конкретног предузећа. (ЛИНК 1, ЛИНК 2)
 8. Кабинет премијера одржава интезивну комуникацију са адвокатским канцеларијама и консултантским кућама које имају посебну саветодавну улогу у процесу приватизације конкретног предузећа. (ЛИНК)
 9. Кабинет премијера сваку непланирану препреку која се јави на путу приватизације конкретног предузећа решава кроз доношење тајног и противуставног закључка Владе Републике Србије, којим се државним органима налаже одређено поступање. (ЛИНК)
 10. Кабинет премијера ослобађа будућег власника субјекта приватизације обавеза према државним повериоцима. Ко се томе супротстави пролази кроз таблоидно блато које режира Кабинет премијера. (ЛИНК)
 11. Кабинет премијера има потпуну контролу над комисијом у СИЕПА коју чине министри у Влади Србије, а која формално одобрава и исплаћује буџетске субвенције инвеститорима који су приватизовали конкретно предузеће. (ЛИНК)
 12. Кабинет премијера организује церемонију потписивања уговора о стратешком партнерству или Агенција за приватизацију спроводи симуловану процедуру јавног надметања са унапред познатим купцем. (ЛИНК 1, ЛИНК 2)

Саша Радуловић

Рођен 1965. године. Одрастао у Сарајеву где завршио основну и средњу школу и Електротехнички факултет 1989. године, смер аутоматика и електроника. Након дипломирања добио је посао у Сименсу у Немачкој где је радио на нуклеарним електранама. Каријеру је 1993. наставио у Канади и САД где је био је активни учесник бума Силицијумске долине. У Србију се вратио 2005. године.

Са Верицом Бараћ и Мирославом Миленовић борио се против корупције и радио на случајевима 24 пљачкашке приватизације. Био је финансијски експерт тужилаштва за стечај и берзу, држао тренинге за тужиоце и полицијске инспекторе за привредни криминал. Пет месеци био је министар привреде у Влади Србије и за то време спречио пљачку браћеВучић, Синише Малог, Млађана Динкића, који су наставили тамо где је Тадићева власт стала.

Уверио се да је Александар Вучић центар корупције, изашао из Владе и са сарадницима основао покрет “Доста је било” чији је циљ да победи и уведе систем, правну државу јаких институција и слободних медија, заустави партијско запошљавање, уведе транспарентност и чисте рачуне.

Саша Радуловић је доказано највећи борац против режима Александра Вучића и партократије која убија Србију. Ако Александар Вучић некога не сме да погледа у очи, онда је то Саша Радуловић. Спречио га је у пљачки тада, спречиће га у пљачки и сада.

Коментари

Кликни овде да поставиш коментар