Индустрија Источна Србија Саопштењe

Железара Смедерево на суду због тајних уговора

Прекршајни суд у Београду, званично је, на основу захтева покрета „Доста је било – Саша Радуловић“, покренуо прекршајни поступак против овлашћене службенице у Министарству привреде, због скривања документације и уговора о избору и ангажовању страног менаџмента у „Железари Смедерево“.

У прекршајном поступку је изашло на видело да Министарство и пословодство Железаре крију од јавности следећа документа: Уговор о пружању услуга управљања и саветовања, Пословни план, Листу саветника. Регистровану заложну изјаву, податке да пружаоци услуге не стичу контролу над имовином Железаре, као и податке везане за уговоре о краткорочном кредиту закључене између Републике Србије и Железаре, али и Уговор о залози закључен између Републике Србије, Фонда за развој и Железаре (Закључак Владе Републике Србије број: 420-3838/2015, од 2.4.2015.).

Zelezara

Алиби за коруптивно понашање и сакривање уговора нађен је у противзаконитом закључку Комисије за заштиту конкуренције од 2. јуна 2015. године, да „заштићени подаци немају својства информације од јавног значаја“. Овим закључком је Комисија повредила основни дух Закона о информацијама од јавног значаја. Покрет “Доста је било-Саша Радуловић” је због скривања битних уговора о раду Железаре изјавио жалбу Поверенику за информације од јавног значаја.

Поокрет је поднео прекршајним судовима до сада најмање 30 захтева за покретање прекршајних поступака против највиших државних службеника  функционера због скривања важних докумената и кршења Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Запрећена новчана казна за одговорно лице које крши Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја креће се од 5.000 до 50.000 динара.

Праксу тајних договора, уговора и непотребног бацања новца на стране менаџере увео је Млађан Динкић, а усавршио Александар Вучић. Покрет “Доста је било – Саша Радуловић” захтева транспарентно пословање јер је то једини начин да се у Србији искорени корупција.

Прилог:

Закључак Комисије за заштиту конкуренције од 2. јуна 2015.


 

Доста је било

Доста је било

Коментари

Кликни овде да поставиш коментар