Autorski tekst Mediji Privreda

Crno tržište marketinga pod okriljem države

U poslednjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, od 10.11.2015. kaže se da „Regulatorno telo za elektronske medije odlaže pripremu podzakona kojim bi se popravio Zakon o elektronskim medijima.“ Od Vlade se traži da „regulatorno telo dobije potpunu nezavisnost u monitoringu programskih obaveza emitera. Regulatorno telo nije ispunilo svoju obavezu monitoringa medijskih sadržaja prekograničnih kanala (koji se emituju preko kablovskih operatera) koji se redovno prekidaju lokalnim reklamama. To nije u skladu sa Zakonom o elektonskim medijima i utiče na ukupan prihod od medija oglašavanja.“

 

TelevisionsFoto: filmescape.com

 

O čemu se radi?

Tzv. “prekogranični kanali” (Fox, AXN, Universal, TLC), nisu registrovani kao javna glasila, nemaju dozvolu REM-a, nisu poreski obveznici u Srbiji i nemaju nikakve finansijske obaveze prema REM-u i Poreskoj upravi. Izvorni program prekidaju reklamama domaćih oglašivača. Evropska konvencija o prekograničnoj televiziji i srpski Zakon o elektronskim medijima eksplicitno zabranjuju da se menja i prekraja izvorni program (ubacuju reklame) koji se emituje s mastera iz inostranstva, a reemituje u kablovskim mrežama u Srbiji. Zakon se ne sprovodi.

Prećutna dozvola za kršenje zakona ne odnosi se samo na inostrane televizije.
Kompanija Pink je šezdesetak svojih kanala registrovala u Federaciji BiH. U Federaciji BiH vlasnici, uključujući i fizička lica, ne plaćaju porez na dividendu (isplatu profita). Ti kanali imaju status prekograničnih, iako se emituju iz Beograda. Oni nemaju dozvolu REM-a, “nisu” domaći, nikome ništa ne plaćaju u Srbiji, a na njima se redovno emituju domaće reklame. Sav prihod prekograničnih kanala od domaćih oglašivača predstavlja uvoz usluga za Srbiju što negativno utiče na platni bilas i predstavlja značajan poreski gubitak. Ovo je crno marketinško tržište i država gleda u drugu stranu.

Ukupan marketinški “kolač” u Srbiji je iz godine u godinu sve manji. Regionalni i lokalni mediji se gase pod naletom konkurencije kojoj je omogućeno da posluje “na crno”. Grupa lokalnih emitera obraćala se REM-u, Komisiji za zaštitu konkurencije, Ministarstvu kulture, Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi… apelujući da se spreči nelojalna konkurencija; niko nije želeo da se bavi ovim problemom.

REM se finansira isključivo od naknada domaćih emitera. U slučaju minimalnog kašnjenja uplate nadoknade, od REM-a stiže upozorenje da će, ukoliko emiter ne izmiri obaveze, biti pokrenuta procedura za oduzimanje dozvole.

Zakon o elektronskim medijima, član 100, stav 14, kaže da REM vrši nadzor nad radom kablovskih operatera. U REM-u nemaju saznanja da se na prekograničnim kanalima emituju reklame – prekraja izvorni sadržaj. Takodje, ne znaju da se u Beogradu nalaze masteri Pinkovih kanala, ili npr. Sport kluba, čije je sedište u Bukureštu, a master na adresi kablovskog operatera SBB. Javno preduzeće Telekom nije moglo da se izbori da njihov kanal, Arenu sport, SBB uvrsti u kablovsku ponudu, gde bi bila konkurencija Sport klubu. Kompromis je napravljen tako što je Areni sport, posle dve godine “divljeg” emitovanja, REM izdao dozvolu za rad. Pošto Telekom nije privatizovan, 31.oktobra Arena sport je morala da prestane sa radom – zakon zabranjuje da državna firma poseduje medij; još uvek emituje program.

Za problem domaćih kanala jedino se zainteresovala Unija poslodavaca Srbije. Na njihov zahtev, na sednici Socijalno-ekonomskog saveta RS, čiji je član i Aleksandar Vučić, predstavnici Unije poslodavaca Srbije pitali su ministra finansija, Dušana Vujovića, zašto je dozvoljeno da se reklame srpskih kompanija emituju na ovim kanalima, a da se novac uplaćuje na račune u inostranstvu.

Vujović se obavezao da će od REM-a zahtevati da hitno dostavi podatke na kojim prekograničnim kanalima se neovlašćeno emituju reklame i obećao da će Poreskoj upravi dati nalog da utvrdi ko krši zakon, ko radi “na crno” i gde završava novac koji se stiče zakonom zabranjenim poslovima. Sednica je održana početkom septembra. I dalje se na privilegovanim prekograničnim kanalima emituje na hiljade reklama koje se nigde ne evidentiraju.

Ostaju pitanja: Ko je i zbog čega blokirao primenu zakona? Zašto u Srbiji nijedna nadležna institucija ne želi da višemilionski promet novca uvede u legalne tokove? Zašto je Evropska komisija morala da reaguje na neregularnosti koje štete srpskom budžetu? Da li će se izmisliti novi podzakonski akt koji će omogućiti privilegovanima nezakonito bogaćenje?

 

Regina Phalange
članica pokreta “Dosta je bilo – Saša Radulović”

 

Oznake

Dosta je bilo

Komentari

Klikni ovde da postaviš komentar