Медији Преносимо

Ко штити Радоицу Милосављевића, где су банкарске гаранције?

Центар за владавину права (ЦВП) располаже поузданим информацијама да Радоица Милосављевић из Крушевца, контраверзни купац осам државних медија, са непознатим пореклом капитала, до дана данашњег није у уговореном року испунио обавезу из купопродајних уговора које је потписао са Агенцијом за приватизацију, преноси портал УНС.

Он, наиме, није доставио све банкарске гаранције за добро извршење посла.

 

Televisions

Купопродајни уговори са Милосављевићем потписани су још 15. октобра прошле године и он је био дужан да банкарску гаранцију за сваки уговор достави Агенцији за приватизацију у року од пет радних дана од дана потписивања уговора, али он тај рок није након протека два месеца није испоштовао

Вредност прве групе банкарских гаранција са роком важења од петнаест месеци, које је Радојица Милосављевић требало да достави Агенцији за приватизацију је следећа: 40.000 евра за РТВ Панчево, 150.000 евра за Радио телевизију Крагујевац, 30.000 евра за РТВ Цариброд Димитровград, 30.000 евра за Телевизију Пожега, 15.000 евра за РТВ Брус, 14.000 евра за Радио телевизију Крушевац, 6.500 евра за Телевизију Пирот и 1.500 евра за Центар за информисања Нови Кнежевац. Дакле, кумулативно посматрано реч је о гаранцијама чија је вредност 287.000 евра.

Центар за владавину права (ЦВП) поставља питање Министарству привреде, Агенцији за приватизацију и Министарству културе и информисања да ли ће овим поводом преузетни конкретне мере раскида уговора или ће прогледати кроз прсте Милосављевићу?

Према поузданим информацијама до којих су дошли, Радоица Милосављевић је тек 13. јануара од Агенције за прватизацију затражио пролонгирање обавезе достављања банкарских гранција за још 90 дана. Такав захтев у условима предизборне атмосфере нарочито погодује политичарима које теже да успоставе потпуну контролу над локалним медијима, наводи ЦВП.

Уколико политички естаблишмент Владе Републике Србије подржи захтев Милосављевића тиме се шаље порука инвеститорима да нису сви једнаки пред законом и производи се правна несигурност са далекосежним последицама по привредни и правни систем. Инвеститори очекују једнак третман државе и сигурност њихове инвестиције у Србији и Радоица Милосављевић не сме бити изузетак, ма која политичка странка или стајала из њега.

Банкарским гаранцијама купац медија гарантује да неће отуђити имовину приватизованих медија, да ће реализовати инвестиционо улагање, одржати континуитет пословања, поштовати социјални програм и исплаћивати зараде запосленима. Радоица Милосављевић је, од дана када је потписао уговоре, преузео обавезу да за све време трајања контроле уговора сукцесивно доставља Агенцији за приватизацију неопозиве и безусловне банкарске гаранције за добро извршење послова, наплативе на први позив и издате у корист Агенције за приватизацију.

Центар за владавину права подсећа јавност да недостављање банкарских гаранција у року који је дефинисан уговором за последицу повлачи раскид уговора о приватизацији медија.

Уколико су сви уговори и даље на снази, а Радоица Милосављевић није био у стању да у року од пет радних дана од дана потписивања уговора обезбеди потребне гаранције банке, иако је на лицитацијама увествовао још у августу прошле године, онда неко од надлежних институција мора јавности да објасни како је то могуће, наводи ЦВП.

 

Извор: N1

ДЈБ Младеновац

ДЈБ Младеновац

Коментари

Кликни овде да поставиш коментар

  • “… sa nepoznatim poreklom kapitala” – dr Ministar još nije otkrio poreklo pravdajući se da to svi već znaju, pa bi njegovo angažovanje na ovom slučaju bila neka vrsta pleonazma.
    U svojim akcijama na prikrivanju zločina i zločinaca još uvek želi da ostane originalan.

  • Evo još jednog razloga da u što većem broju izađemo na predstojeće izbore i svojim glasanjem uklonimo sa političke scene one, koji ne poštuju čak ni zakone, koje su sami doneli.