Autorski tekst Vojvodina Državna uprava

Titel: Pomoć na titelski način

Odlukom načelnika Opštinske uprave, opštine Titel, od 18.06.2012. godine, raspisan je postupak javne nabavke građevinskog materijala za potrebe izbeglih i interno raseljenih lica. U postupku javne nabavke izabran je dobavljač TR “Maluni” iz Šajkaša, sa kojim je potpisan ugovor 09.07.2012.

Ono što je sporno u ovom poslu je to što je ugovorom predviđeno da može doći do promene cene, usled promene deviznog kursa. Po Zakonu o javnim nabavkama promena deviznog kursa ne može biti razlog promene cene. Po istom zakonu, ako je tu ili sličnu odredbu ponuđač predvideo u ugovoru, ona je morala biti navedena i u konkursnoj dokumentaciji, kako bi svi ponuđači znali da će imati tu mogućnost. U konkursnoj dokumentaciji, u ovom slučaju, toga nije bilo.

Titel Tender

Upravo ovu odrebu ugovora, mogućnost promene cene usled promene deviznog kursa, dobavljač i Opština Titel koriste da potpišu Aneks ugovora, 16.07.2012, samo 7 dana nakon potpisivanja ugovora. Ovim aneksom izvšeno je povećanje ranije ugovorene cene za 133.000,00 dinara. Ono što je sporno je to da u periodu od potpisivanja ugovora do potpisivanja aneksa ugovora nije došlo do slabljenja dinara. Uprvo suprotno, dinar je za tih nedelju dana ojačao. Umesto da se ugovorena cena smanji, ona je povećana, što znači da su građani opštine Titel ovim kršenjem zakona oštećeni.

Sve ovo je Državna revizorska institucija navela u svom izveštaju nakon revizije rada opštine Titel za 2012. godinu. U izveštaju, između ostalog, stoji sledeće:

“Opština Titel je bez razloga određenih u konkursnoj dokumentaciji, kao i protivno odredbi osnovnog ugovora o promeni deviznog kursa kao razlog za promenu ugovorene cene, zaključila Aneks Ugovora o javnoj nabavci građevinskog materijala za potrebe izbeglih i interno raseljenih lica na teritoriji Opštine Titel kojim se obavezala na uvećanje ugovorene cene i tako preuzela obavezu i izvršila rashode za nabavku građevinskog materijala za potrebe izbeglih i interno raseljenih lica u iznosu većem za 133 hiljade dinara od prvobitno ugovorenog iznosa, što je suprotno članu 82. stav 4. Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano da naručilac nakon zaključenja ugovora može da dozvoli promenu cene samo iz objektivnih razloga koji moraju biti određeni u konkursnoj dokumentaciji, odnosno predviđeni posebnim propisima. Na taj način postupljeno je suprotno članu 57. Zakona o budžetskom sistemu.”

Da bi se u najvećoj mogućoj meri sprečile ovakve stvari, odnosno smanjio prostor za korupciju, Pokret “Dosta je bilo – Saša Radulović” se zalaže za poptpunu transparentnost rada svih nivoa vlasti, institucija i javnih preduzeća. To znači da svaki ugovor mora biti javno objavljen. Na taj način bi građani imali uvid u način rada svih korisnika budžetskih sredstava.

Pokret “Dosta je bilo – Saša Radulović”
Opštinski odbor Titel

DJB Vojvodina

DJB Vojvodina

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar