Autorski tekst Vojvodina Državna uprava Ekonomija

Subotica: Agrokombinat – Upravnik nije radio sam

Hapšenjem stečajnog upravnika Šandora Šomođija učinjena je prva reakcija države na apele i borbu malih akcionara “Agrokombinata” koji su punih dvanaest godina, koliko traje ovaj stečajni postupak, ukazivali na zloupotrebe i pljačku neviđenih razmera njihove i državne imovine u ovom slučaju.
Od svih njihovih obraćanja državnim institucijama jedino je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika reagovala i u neposrednoj kontroli rada stečajnog upravnika u ovom predmetu u periodu 2011. do 2014. godine, utvrdila brojne nepravilnosti u njegovom radu. Logično je pitanje kako to da do tada niko od nadležnih nije primetio da se u ovom postupku dešava nešto nezakonito, odnosno zašto niko nije proverio navode malih akcionara?

Subotica gradska kuća
Ovde je na prvom mestu odgovoran stečajni sudija koji po zakonu vodi stečajni postupak. Sudija postavlja i razrešava stečajnog upravnika, kontroliše i prati njegov rad i daje saglasnosti za njegovo postupanje. Stečajni upravnik praktično ne može samostalno ništa da uradi, a da pre toga nije dobio saglasnost stečajnog sudije i da o svojim radnjama nije obavestio postupajućeg stečajnog sudiju u izveštajima koje mu dostavlja. Takođe, ne može da izvrši nikakvo plaćanje sa računa stečajnog dužnika, a da ne postoji prethodna saglasnost sudije. Stečajni sudija ima potpunu kontrolu nad stečajnim postupkom i radom stečajnog upravnika. Zakon je jasno dao ograničena ovlašćenja stečajnom upravniku, jer je sud u stvari taj koji vodi postupak, a ne stečajni upravnik.

Stečajni sudija koji je otvorio stečajni postupak nad “Agrokombinatom” 2004. godine bila je Ilona Stajić, koja kasnije postaje i predsednica Privrednog suda u Subotici. Ona je i postavila Šandora Šomođija za stečajnog upravnika 2011. godine. Isti stečajni sudija ponovo otvara stečajni postupak i ponovo imenuje Šandora Šomođija za stečajnog upravnika. U tom periodu mali akcionari su u više navrata ukazivali stečajnom sudiji da postoje zloupotrebe od strane stečajnog upravnika, ali i drugih lica u ovom postupku, međutim sudija nije reagovala.

Ilona Stajić 2013. godine odlazi u penziju i na njeno mesto dolazi Ana Marki Bin. Ona preuzima ovaj stečajni postupak i takođe biva imenovana za predsednika Privrednog suda u Subotici. U izveštaju koji su sačinili supervizori Agencije za licenciranje stečajnih upravnika utvrđene su brojne nepravilnosti u radu stečajnog upravnika u periodu od 2011. do 2014. godine. Kako je moguće da ni jedan stečajni sudija nije ništa od toga utvrdio na vreme i tako pokušao da spreči dalje postupanje stečajnog upravnika? Jasno se u izveštaju navodi da su nepravilnosti utvrđene između ostalog i na osnovu analize periodičnog izveštaja stečajnog upravnika. Isti taj izveštaj stečajni upravnik dostavlja i sudiji. Kako to da sudije nisu ništa sumnjivo videle u njima? Utvrđeni su veliki propusti stečajnog upravnika prilikom prodaje imovine 2012. godine. Gde je tu bio sudija? Kako stečajni sudija Ilona Stajić nije utvrdila da nema prodajne dokumetacije, pošto je od stečajnog upravnika morala dobiti svu dokumetaciju o prodaji, pre same prodaje?

Osnovano se može zaključiti da Šandor Šomođi nije radio sam na svoju ruku već da je njegovo postupanje bilo odobreno od strane nadležnog suda i postupajućih sudija. Posebno je neverovatna činjenica da stečajni sudija Ana Marki Bin, nakon što je od Agencije za licenciranje stečajnih upravnika dobila izveštaj o kontroli rada stečajnog upravnika u predmetu “Agrokombinat” (Agencija po zakonu ove izveštaje dostavlja postupajućim stečajnim sudijama) nije uopšte reagovala! Nije smenila Šandora Šomođija na tom predmetu, iako je dobila izveštaj (objavljen na našoj stranici), u kome je jasno konstatovano da je prekršio zakon više puta svojim radom u ovom predmetu. Šandor Šomođi ostaje stečajni upravnik u “Agrokombinatu ” sve do kraja 2015. godine, kad se sam povlači tražeći razrešenje zbog zdravstvenih razloga. Da stvar bude još neverovatnija, nakon kontrole Agencije i nakon što biva upoznata sa zloupotrebama Šandora Šomođija u predmetu “Agrokombinat”, stečajni sudija Ana Marki Bin ga i dalje imenuje u novim stečajevima. Ona se ubrzo nakon povlačenja Šomođija i sama povlači iz predmeta “Agrokombinat” kao i drugih stečajeva.

Javnost je fokusirana na stečajnog upravnika, tužilaštvo za sada tereti samo Šandora Šomođija za zloupotrebe, a da li je samo on odgovoran za sve što se desilo u ovom stečaju? Pokret “Dosta je bilo” traži da se ispita i odgovornost postupajućih stečajnih sudija u predmetu Agrokombinat, Ilone Stajić i Ane Marki Bin i utvrdi da li je i sa njihove strane bilo zloupotreba u vođenju ovog stečaja. Zahtevamo potpunu transparentnost u vođenju postupka, ali i odgovornost svih koji su doprineli agoniji nekadašnjeg poljoprivrednog giganta subotičke privrede.
Pokret “Dosta je bilo – Saša Radulović”

Gradski odbor u Subotici

DJB Vojvodina

DJB Vojvodina

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar