Autorski tekst Vojvodina Državna uprava

Upotreba zakona u svrhu predizborne promocije

Novi Zakon o Javnim preduzećima donosi se po hitnom postupku od decembra 2015. kako kaže Vlada Srbije, zato što “postojeća pravna regulativa nije dovoljno efikasna” . Predlagač Zakona je posebno ponosan na odredbe Zakona koje regulišu izbor generalnog direktora Javnog preduzeća putem javnog konkursa i odredbe da generalni direktor JP ne može istovremeno biti na političkoj funkciji. U važećem tekstu Zakona iz 2014.godine imamo ista ova rešenja dakle da direktori ne smeju da budu partijske ličnosti i da moraju da se biraju konkursom.

megaphone-1189872_1280

Kako je onda uopšte moguće da su Bajatović, Krkobabić, kum Petrović i ostali partijski kadrovi generalni direktori javnih preduzeća? Zaključak je da je sadašnji Zakon o javnim preduzećima mrtvo slovo na papiru, a da je svrha budućeg Zakona samo sticanje političkih poena i zadržavanje postojećeg stanja.

Javna preduzeća su najpoželjniji plen svake vlasti. Za direktore se bez izuzetka biraju partijski funkcioneri, a zapošljavaju po pravilu partijski kadrovi bez znanja i bez iskustva. Zbog toga su takva preduzeća legla korupcije, lošeg poslovanja i ozakonjenje pljačke svih poreskih obveznika, a zarad interesa stranaka na vlasti.

Da bi vlast otklonila sumnju da su javna preduzeća paradržavne kase vlasti, niko ne treba da puno priča o poslovanju nekog javnog preduzeća. Potrebno je samo da se objave cifre koje se odnose na njihovo poslovanje. Tada će se videti i ogromne direktorske plate, novac za reprezentaciju, štetni ugovori sa pravnim i fizičkim licima i štetne nabavke velikih vrednosti.
Vlada Srbije želi još jedan politički Zakon koji će odgovarati samo njihovim kadrovima.

Cilj pokreta DJB jeste da država stvori uslove za stvarnu departizaciju u svim segmentima društva, da se promene u upravljanju i funkcionisanju javnih preduzeća rešavaju sistemski, da transparentnost njihovog poslovanja bude obavezna, da građani ne plaćaju poslovne gubitke Javnih preduzeća, da glavni kriterijum za zaposlenje ne bude partijska knjižica, da se mere rezultati rada javnih službenika i da isti za svoj rad odgovaraju.

Mi nismo, niti smo u prošlih 20 godina bili, deo političkog sistema koji je urušio sve segmente našeg društva. Mi smo nova politička snaga koja prvenstveno želi uvođenje reda u svim oblastima javnog i društvenog života u Srbiji.
Mi menjamo sistem i stvaramo pravni ambijent da se zakoni primenjuju jednako na sve, bez izuzetaka.

Stevanka Batak
Koordinatorka pravnog tima za Novi Sad
Pokret “Dosta je bilo – Saša Radulović”

DJB Vojvodina

DJB Vojvodina

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar