Војводина Финансије

Пореска пљачка – власт незаконито обрачунава камате

Наши грађани обично почну да размишљају о порезу на имовину тек када им стигне опомена за плаћање и то увећана за позамашну камату. За све нас пореске обвезнике, посебно су интересантне одредбе члана 5. и 6. Закона о порезу на имовину, у којима се одређује пореска основица, стопа амортизације и вредност непокретности која је предмет опорезивања.

Мало ко зна да скупштина јединице локалне самоуправе утврђује висину стопе амортизације непокретности, сваке године у децембру месецу. Тада је, углавном, обиман дневни ред и ова тематика врло често промакне пажњи грађана. Неретко, ово ни не буде на дневном реду скупштина, а Закон предвиђа да се, у случају недоношења одлука о стопи амортизације или необјављивања, грађанима за ту годину, основица за обрачун пореза, рачуна без умањења за стопу амортизације.

Porez

Не може се очекивати да сви знају прописе и да се сами боре за социјалну правду. Држава је та која је дужна да брине о интересима својих грађана, а не да се доносе нејасни и неразумљиви закони који су предмет манипулација партија на власти.

Почиње нова фискална година и није на одмет упозорити на чл. 39. ст. 2. Закона о порезу на имовину, у коме је одређено да се до доспелости пореске обавезе, по решењу о утврђивању пореза на имовину за пореску годину, плаћа аконтативно – у висини обавезе за последње тромесечје претходне пореске године.

На износ аконтација које нису плаћене у наведеном року, обвезник је дужан да плати камату која се обрачунава у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација (рок за прво тромесечје је 15.02.).
Ово је у супротности са Законом о облигационим односима, где је прописано да се камата обрачунава од дана доспелости обавезе. Дакле, на овај начин, наметнутим посебним законом, партије на власти обезбеђују прилив средстава и кроз камату на аконтацију, па неефикасни порески органи не морају ни журити са решењем о утврђивању пореза на имовину. Већ је постало правило да се решења достављају грађанима кад прође и половина календарске године.

Неажурност и несавесност у раду пореских органа огледа се посебно у случајевима када обвезник преплати порез по аконтацији. Тада му порески орган тај износ урачунава за наредни квартални период. У случају да се тражи повраћај, то траје јако дуго, а ако се и добије новац назад, то је износ без обрачунате камате! У обрнутом случају, када грађани дугују, порески органи урачунавају посебну стопу камате, која није утврђена као законска затезна камата.

Уместо да се ради на модернизацији и професионализацији пореске администрације и подизања ефикасности рада на много виши ниво, ова СНС-СПС власт додатно погоршава стање, запошљавањем на најодговорнија места нестручне партијске “кадрове”, са купљеним дипломама маргиналних и компромитованих факултета.

Бирократизована и трома администрација мора да се пробуди, да буде у служби грађана, а не да само показује силу државе. Мора се увести пракса да решења о утврђивању пореза на имовину буду достављења до краја јануара за текућу годину, а не средином године. Камату треба урачунавати од дана уручења решења, јер по својој суштини и представља својеврсни облик фактуре.
Залажемо се за боље информисање грађана о висини дуга и камати.
Ово је посебно важно јер, даљом хармонизацијом законодавства и усвајањем стандарда земаља ЕУ, сви они који неизмирују редовно своја пореска задужења, неће моћи ни регистровати возила, добити путне исправе, лична документа и друга потребна уверења.

Покрет ”Доста је било – Саша Радуловић” се залаже за увођење реда и хармонизацију закона у области опорезивања, за поједностављену и социјално одговорну пореску политику, која ће бити у функцији развоја државе и штитити интересе својих грађана.

Живко Курјачки мастер економије,

координатор покрета Доста је било, Нови Сад

Доста је било

Доста је било

Коментари

Кликни овде да поставиш коментар

  • Nažalost, sećam se i gorih vremena za poreske obveznike. U doba “čupanja brkova” onim koji nemaju da plate porez, porez se za isti period potraživao dvaput, pa ko izgubi dokaz da je platio po prvom potraživanju, plaća ponovo.

  • Neka mi neko objasni zasto postoji porez na nekretninu? Gde treba ljudi u 21om veku da zive? U kartonskim kutijama?Jos da razumem da posotji na drugi stan,ali na onaj u kome se zivi je protiv razuma i logike.Placaju se porezi na prenos, PDV i sav taj novac se i ovkao trosi ovde. I gde je taj novac? Nemamo vise ni vojsku koju hranimo,a milioni placaju ovaj namet.

  • Poštovani g. Kurjački, sa svim napisanim ovde se slažem ali mi nije jasno kako vam je promakla glavna tema – PLJAČKA po osnovu obračuna osnovice poreza na imovinu. Mi u Srbiji zapravo i ne plaćamo porez na imovinu koju posedujemo jer od pre cca 2 god izmenjen je poreski zakon i umesto do tada važeće kategorije ‘tržišna vrednost m2 nepokretnosti’ uvedena je nova, LOPOVSKA I OTIMAČKA kategorija – ‘prosečna vrednost m2 u zoni’. I ranije su nas dve decenije pljačkali ali je prethodna kategorija bila prilično jasna u značenju i mogla se bar nekako osporavati. Zato su se banditi dosetili i ovom promenom osnovice praktično ONEMOGUĆILI SVAKO BUDUĆE OSPORAVANJE. Zone izmišljaju kako im se svidi, takodje izmišljaju i iznose te ‘prosečne vrednosti m2 u zoni’ tako da nema načina da bilo ko proveri kako je dobijen taj ‘prosek m2 u zoni’. Tako su npr ceo ‘krug dvojke’ u Bgd proglasili extra zonom poslovanja gde m2 vredi ‘prosečno’ 3.500 eura, bilo da se radi o decenijama praznom prostoru na bilo kom spratu i u bilo kakvom stanju u nekom od propalih tržnih centara ili pak da je u pitanju vrhunski lokal u srcu Knez Mihajlove. Prve vlasnike pljačkaju 3-4-5 puta više nego što prostor vredi ali pritom zato izgleda time i obilato pomažu svoje strateške saradnike na najboljim lokacijama gde m2 vredi realno na tržištu i po 30-40.000 eura. Posebno je kriminalna činjenica da poreska vlast ništa ne čini da prikupi podatke o vlasnicima koji nisu ni obuhvaćeni poreskom evidencijom i tako obuhvati porezom bar 30-40% ‘privilegovanih vlasnika’ koji imaju odavno imovinu za koju nikada nisu platili ni dinar poreza na imovinu!! Ovo odavno nije moja zemlja. Ovo je jedna nakaza i avet, zla kob svakom pristojnom i poštenom.

    • Kamatu treba “uračunavati” od dana uručenja rešenja? Zar g.Kurjački ne bi trebao da postoji rok od 15 dana od uručenja rešenja za plaćanje, pa tek onda da krene obračun kamate?

  • Protiv sam poreza za imovinu koja je za licno koriscenje. Treba uvesti lokalni porez za konkretnu listu stavki koje finansira opstina. Sa transparentnim sadrzijem i finansiranjem. Ljudi treba da budu svesni da oni sami finansiraju lokal, i sta i koliko, a ne da pare treba da dodju iz kofe koje kontrolise partokratija.