Војводина Државна управа Саопштењe Социјална заштита

ПИК Бечеј – бескрајне малверзације

На другој седници Скупштине општине Бечеј, одборници покрета “Доста је било – Саша Радуловић” били су уздржани поводом усвајања Одлуке о утврђивању програма превазилажења стања социјалне угрожености одређене категорије становништва на територији општине Бечеј. Овом Одлуком се исплата једнократне новчане помоћи предлагала као решење за тешку материјалну ситуацију бивших радника ПИК Бечеј-а. Чланови покрета су током ранијих месеци подржавали бивше раднике ПИК-а у напорима да се изборе за своја законом прописана права из радног односа, која су била угрожена штетном продајом овог комбината компанији МК Комерц. Јавност поставља питање, зашто смо након дуготрајне подршке бившим радницима ПИК-а сада били уздржани при доношељу одлуке о додели једнократне новчане помоћи истим лицима. Разлог је у нелегалности поступка и дискриминацији.

Opština Bečej

Познато је да бивши радници овог комбината не могу да остваре право на отпремнине. јер је дошло до стечаја. Такође је познато да су у предизборној кампањи политичари истим радницима давали неодмерена и нереална обећања. Да би се све ово покрило, сада се у Општини Бечеј доносе одлуке које су мимо закона.

Влада Републике Србије притиснута предизборном атмосфером и неодмереним обећањима председника Општине Бечеј, прибегла је (крадом, под ознаком „поверљиво”) прављењу посебног „модела” за бивше запослене ПИК-БЕЧЕЈ-а. Закључком Владе Републике Србије Пов. 05 Број: 00-75/2016 донетог 15. априла 2016. године, констатује се, да је „Ради превазилажења изузетно лошег стандарда грађана на територији општине Бечеј, Влада одлучила да се из буџета Републике Србије исплати једнократна новчана помоћ“. Закључак је носио ознаку „поверљиво” и у њему се Влада не позива ни на један пропис, осим у уводу у којем се потврђује надлежност за доношење Закључка.

Влада Републике Србије овлашћује Скупштину општине Бечеј да направи СПИСАК, ОДРЕДИ КРИТЕРИЈУМЕ И УТВРДИ УКУПАН ИЗНОС ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА. Скупштина општине Бечеј мора да спроведе наведену одредбу Закона о социјалној заштити и искористи Закључак за „превазилажење изузетно лошег стандарда грађана на територији општине Бечеј” и исплати једнократну новчану помоћ СВИМ грађанима у стању социјалне потребе и тако реши питање социјалног положаја на начин како Закон предвиђа.

Уместо да учини како је Закључком владе дефинисано, Општина Бечеј врши дискриминацију планирајући исплату једнократне новчане помоћи искључиво радницима ПИК Бечеј-а. Овде покрет Доста је било види неусаглашеност између прописаног (помоћ социјално угроженима) и онога што се у реалности спроводи (помоћ само радницима ПИК Бечеј-а) и ту је основ наше побуне.

Општина Бечеј нема право да законом прописана права сужава, нити да прописује дискриминаторне услове за остваривање новчане накнаде, који не само да не постоје у закону, него се прописани услов да сте бивши радник ПИК Бечеј-а, уопште нужно не тиче стања социјалне угрожености.

Једино могуће решење, осим спровођења програма универзалне социјалне заштите за коју се залаже покрет “Доста је било” (http://dostajebilo.rs/sitem-univerzalne-socijalne-zastite/), тренутно јесте доношење посебног закона који би се тицао одступања у остваривању права прописаних Законом о социјалној заштити.

Покрет Доста је било НИЈЕ против помоћи грађанима. Залажемо се да поред бивших запослених у ПИК Бечеј-у који су социјално угрожени, право на новчану помоћ остваре и бивши запослени ФАДИПА, 8. ОКТОБРА, ПИВАРЕ, БАГА И ДР. и сви остали грађани Бечеја којима је помоћ неопходна. Покрет је био против продаје ПИК Бечеј-а на овакав начин (http://dostajebilo.rs/pik-becej-prodaja-po-meri-kupca/). Ми нећемо да одустанемо од принципа транспарентности и поштовања закона за све. Оно што је противуставно или противзаконито узето (имовина, пензија, плата…) МОРАЋЕ да се врати. Такве смо ситуације већ имали у недавној прошлости (реституција земље, дуг пензионерима, враћање девизне штедње…).

Покрет Доста је било
Општински одбор Бечеј

ДЈБ Војводина

Коментар

Кликни овде да поставиш коментар