Блог Источна Србија Преносимо

Утицај тржишне цене бакра на ефекте пословања РТБ Бор

Актуелни моменат у пословању РТБ Бор је оптерећен предрасудама. Замењују се тезе и манипулише чињеницама. Користи се незнање и непознавање основних принципа пословања на тржишту обојених метала, како би се иза њих сакрила истина о неконкурентности компаније и њене неспремности за учешће у оштрој глобалној тржишној утакмици. Компанија РТБ Бор нити у периоду пре реконструкције и ревитализације, нити после њега, није била конкурентна на светском тржишту обојених метала, нити је данас, нити ће у оваквој констелацији бити сутра, и то је ноторна истина.

 

Манипулација, која се у задње време обилато примењује од стране менаџмента компаније па све до врха Државе се састоји у тези да је пад цене бакра на светском тржишту довео РТБ Бор у тешку ситуацију. Чак се користе и конкретне цифре: да је цена коштања произвоидње бакра у РТБ Бор за 1300 до 1800 $/т (0,59 до 0,82 ȼ/лб) виша од садашње цене на светском тржишту, која већ годину дана егзистира на нивоу између 4500 до 5000 $/т (2,04 до 2,27 ȼ/лб). Ако се те две цифре саберу, долази се до податка да је тренутни праг рентабилности РТБ Бор 6200 до 6300 $/т катодног бакра (2,81 до 2,86 ȼ/лб). Ту причу већ неколико месеци пласира менаџмент РТБ Бор и одговорни представници Владе РС.

Шта је ту манипулација? Стратешко управљање у рударству у својим основним поставкама подразумева чињеницу да конкурентност компаније која производи бакар не зависи од његове тржишне цене, већ од односа цене коштања производње бакра у тој компанији према ценама коштања осталих компанија у свету. У том смислу положај компаније на тржишту се дефинише њеним положајем на кривој конкурентности. На Сл. 1 је приказана крива конкурентности произвођача бакра за 2015. год. Плавом линијом је означен положај компаније РТБ Бор по изјавама менаџмента РТБ Бор и представника Владе РС.

Међутим, добро информисан аналитичар изјављену цену коштања од 6200 до 6300 $/т (2,81 до 2,86 ȼ/лб) мора ставити под озбиљну лупу. У емисији „Актуелности“ РТВ Бор од 15.04.2016. год. генерални директор РТБ Бор је, упитан да објасни колика је цена коштања производње бакра у компанији, изјавио да је она мерама штедње снижена на ниво од 6,3 $/т ископина, али да се због великог поремећаја на тржишту у прошлој години подигла на ниво од 7,2 $/т ископина. Ова изјава за добре познаваоце прилика у РТБ бор представља индиректно признање да је цена коштања на знатно вишем нивоу од напред наведене, и да износи 9000 $/т. На Сл. 1 црвеном линијом је је означен реалан положај компаније РТБ Бор на кривој цене коштања.

Изјављена цена коштања од 6200 до 6300 $/т на кривој цене коштања РТБ Бор сврстава у крајње лош положај у односу на конкуренцију, јер се у том случају налази у групи компанија које су у делу преко 90 %, са екстремно нестабилним положајем на тржишту. Реална цена коштања од 9000 $/т сврстава РТБ Бор као једну од најгорих компанија на кривој конкурентности, односно са том ценом коштања потпуно је неконкурентна.

Сл. 1: Крива конкурентности са изјављеном (плаво) и реалном (црвено) ценом коштања производње бакра у РТБ Бор

Друга теза која се месецима, као мантра, непрекидно понавља од стране менаџмента РТБ Бор, а нарочито представника Владе РС, је да је пад цене бакра на светском тржишту главни разлог који је РТБ Бор довео у тешку ситуацију. Та теза се подупире тврдњама да би пропаст компаније имала несагледиво лоше последице по читаву Источну Србију. Дуготрајном манипулацијом и упорним понављањем је у народу створена слика да се актуелна власт свим средствима бори за спас РТБ Бор. А да ли је баш тако?

Влада РС је током 2010. год. донела одлуку о реконструкцији рудничких и ревитализацији металуршких капацитета у РТБ Бор. Подлога за такву одлуку је био „Бизнис план“, докуменат који су усвојили сви руководни органи компаније. На његовим основама је донета одлука о покретању инвестиционог циклуса вредности тадашњих 619 милиона $. Гарант за инвестирана средства је била Република Србија.

Основна карактеристика периода који је уследио после доношења једне од најважнијих инвестиционих одлука у новијој историји Србије је да програмом зацртани планови („Бизнис план“) од самог почетка нису поштовани. Врло брзо се појавио дебаланс између нивоа инвестираних средстава и степена инвестиционе изградње, који се временом све више продубљивао. Само две године по покретању инвестиционог циклуса, „Бизнис план“ више нико није смео да помене – постао је забрањена тема у РТБ Бор. И то никоме, осим неколицини најстручнијих (и најдискриминисанијих) људи у компанији није сметало. У том периоду је цена бакра била на изузетно високом нивоу. Укупан ниво инвестиционих средстава је достигао 450 милиона €. По завршетку инвестиционог циклуса, уместо прокламоване узданице привредног развоја Источне и целе Србије, направљена је највећа промашена инвестиција у новијој историји Србије.

Доња слика показује како би изгледао однос профита и губитка компаније да су плански документи испоштовани.

Сл. 2: Пројекција профита и губитка РТБ Бор у односу на планске документе

Међутим, остварена цена коштања од 9000 $/т је далеко изнад планске и пројекција профита и губитка у тим условима изгледа савим другачије, крајње неповољно по компанију. Пројекција је дата на графику на Сл. 3.

Сл. 3: Пројекција профита и губитка РТБ Бор у односу на остварену цену коштања производње бакра

Драматични подбачаји остварених параметара производње у периоду 2011. – 2015. у односу на планиране параметре према „Бизнис плану“ су приказани у доњој табели. Не треба бити велики стручњак да би се закључило да основну картактеристику пословања РТБ Бор у том периоду представља изузетно висок степен заостајања основних производних параметара рударске производње у односу на програмом предвиђене. Лошим менаџментом сви рудници РТБ Бор су доведени у безизлазну и бесперспективну ситуацију. Само у надокнаду заостале раскривке овог момента је потребно инвестирати 200 милиона $, а да би се стабилност производње довела на ниво предвиђен „Бизнис планом“, потребно је још најмање толико средстава.

Таб. 1: Однос остварених и програмским документима планираних параметара производње у РТБ Бор

Горња табела показује још једну, врло тешку и оптужујућу карактеристику дебаланса између „Бизнис плана“ и реализованих параметара производње. Да су испоштовани програмски документи РТБ Бор би у приходовној страни имао приход у вредности већој за преко 500 милиона $ у том периоду. Шта би то значило за компанију и привреду Србије може се само предпоставити.

И на крају, врло је важно напоменути еколошку карактеристику рудничке поизводње бакра у РТБ Бор. Компанија у задњих неколико година остварује просечно 1450 до 1650 тона ископина по тони произведеног бакра. Средња прогнозна вредност ископина по тони рафинисаног бакра за најважније нове пројекте бакра у свету је приказана у доњој табели:

Project
Company
Capex Intesity, USD/t
Minimum required Cu price to generate 15 % IRR, USD/t
C3 costs USD/t refined Cu
World average C3 costs, USD/t
Excavations per t reffined Cu
Ministro Mina Hales (MMH)
Codelco
15.435
7.600
5.200
6,81
763,58
Caserones
JX Nippon
20.045
7.500
5.100
6,81
748,90
Cobre Panama
Inmet
21.622
7.200
4.800
6,81
704,85
Tampakan
Xstrata
18.400
7.100
4.700
6,81
690,16
Rio Blanco
Zijin
13.611
7.050
4.650
6,81
682,82
Caracoles
Antofagasta
20.421
7.000
4.600
6,81
675,48
Toromocho
Chinalco
17.325
6.950
4.550
6,81
668,14
Cerro Verde
Freeport
15.470
6.880
4.480
6,81
657,86
Canariaco
Candente
14.672
6.780
4.380
6,81
643,17
Oyu Tolgoi
Ivanhoe
16.602
6.680
4.280
6,81
628,49
Las Bambas
Xstrata
15.759
6.580
4.180
6,81
613,80
Los Bronces
Anglo American
15.474
6.500
4.100
6,81
602,06
Antapaccay
Xstrata
10.794
6.410
4.010
6,81
588,84
Telegraphio
Antofagasta
18.472
6.380
3.980
6,81
584,43
Sierra Gorda
Quadra FNX
19.895
6.380
3.980
6,81
584,43
Quellaveco
Anglo American
14.667
6.360
3.960
6,81
581,50
Haquira
FQM
14.290
6.350
3.950
6,81
580,03
El Moro
Gold Corporation
18.551
6.300
3.900
6,81
572,69
Konkola Deep
Vedanta
6.130
6.250
3.850
6,81
565,35
Quebrada Blanca
Teck
15.000
6.050
3.650
6,81
535,98
Antamina
BHP
11.550
5.800
3.400
6,81
499,27
Salobo
Vale
15.514
5.750
3.350
6,81
491,92
Galena
Minmetals
10.696
5.700
3.300
6,81
484,58
Sentinel
FQM
9.079
5.620
3.220
6,81
472,83
Buenavista
South Cop
8.061
5.520
3.120
6,81
458,15
World project average
15.101
6.508
4.108
6,81
603,17
RTB Bor reconstruction
RTB Bor
1450,00

Таб. 2: Средња прогнозна вредност ископина по тони рафинисаног бакра за најважније нове пројекте бакра у свету

Резултате из горње табеле можемо представити и графички:

Сл. 4: График односа ископина по тони произведеног бакра у рудницима света (нови пројекти) и РТБ Бор

Из горње табеле и графика на Сл. 4 моше се закључити да је у РТБ Бор количина ископина по тони произведеног бакра два ипо пута виша од просека у свету.

Од укупне количине ископина по тони произведеног бакра током процеса производње само једну тону представља користан производ – бакар, а остала количина представља отпад у облику раскривке са површинских копова, флотацијске јаловине и топионичке шљаке која занавек остаје у непосредној околини рудника, флотација и топионица, загађујући земљиште, водотокове и ваздух, те угрожавајући еколошку и равнотежу биодиверзитета шире околине.

Тај негативан еколошки утицај РТБ Бор на околину је далеко виши од утицаја осталих компанија за производњу бакра и по том критеријуму РТБ Бор је један од највећих загађивача на свету. Таквој компанији су врата Европске Уније затворена!

ЗАКЉУЧАК

Овај текст је написан са намером да укаже на висок степен манипулација, скривања истине и намерног стварања погрешне слике о пословању РТБ Бор, који су карактеристика актуелног тренутка. Другим речима, на сцени је непримерен и недозвољен утицај и доминација политике над струком. Такав манир у понашању се спроводи комплетно од врха до дна актуелног политичког и привредног естаблишмента. Циљ је усмерен ка стицању личне користи и заштити личних интереса малог броја појединаца, без икаквих скрупула према немерљиво лошим последицама по привреду, економију и укупну друштвену заједницу које из тога произилазе.

Други аспект таквог понашања представља најгрубља злоупотреба позиције власти у корист личне аболиције појединаца од одговорности за највећу промашену инвестицију у модерној историји Србије.

Непримерени ниво бахатости у спровођењу тако накарадно прокламованих личних циљева појединаца, неприкривен и огољен начин деловања, уз претње, терор, завођење страха и репресије, еклатантно указују да је актуелни режим прешао границу рационалног понашања и дубоко загазио у зону незајажљивог, бескрупулозног, похлепног личног богаћења. На том путу без повратка, уништиће све око себе и на крају сами себе.

Обавеза сваког поштеног стручњака и грађанина је да се свим средствима одупре таквом разарању структуре и ткива нашег друштва, зарад будућности и поколења која надолазе.

Бор, Србија, 20.06.2016. др Бранислав Михајловић

дипл. инж. руд., научни сарадник, народни посланик, члан покрета “Доста је било”

Коментари

Кликни овде да поставиш коментар

 • Srecom predsednicki i lokalni izbori su na djurdjevdan 2017 kada cemo smeniti gazdu skupa sa segamegadens direktorcicima bitangicama bugarskim biznismenom shinishovim i grobarom

 • Pozlatilo se pero onome ko napisa ovaj tekst. Apsolutno savršeno, jasno, argumentovano i pismeno!
  Jedino tehnički detalji na relaciji ćirilica-latinica kvare.
  Verujem da je ekstremno dosadno, ali popravite, da ne skreće pažnju sa suštine.

 • Meni je super napisano sa sve tablicama, cestitke kolegi.

  Koliko vidim ovde posle novembra 2015 postujuci biznis plan dolazi do gubitaka uz cenu od 5400$/t?

  Koji bi bilo osnovna nacela smanjenje cene dobijanja bakra (da nema partokratije i nestrucnosti), da li bi bila potrebna dodatna ulaganja u kopove ili tehnologiju, ili jednostavno se ne isplati?

 • Detaljna i izgleda profesionalna analiza gospodina Mihajlovića. Ukazano je na probleme, ali nedostaju predlozi za delovanje u ovoj situaciji. Nemojte me shvatiti pogrešno: bitno je ukazivati na probleme, ali ja (i verujem dosta drugih) glasao sam za DJB jer je predlagao konkretna rešenja. Molim vas da (ponovo) nastavite ovu jedinstvenu praksu među strankama, i poentirate ovakve analize konkretnim predlozima. Veliki pozdrav!

 • Анализа је одлично урађена, за оне који умеју да је читају и који немају партијску и ауторитарну одбојност према нечему што је урађено на један веома стручан и примерен начин. У тржишној економији је компаративна анализа једино мерило конкурентности у односу на друге. Горња нализа је урађена више него детаљно и на крајње једноставан начин тако да може и некоме коме рударска индустрија није блиска да представи да му држава сем наручених новинских текстова и телевизијске магле није пружила ништа друго до новог “гуљења коже” у виду даљег задуживања зарад покривања губитака једног распалог система непотског функционисања. Да је у анализу убачена и фантомска топионица за коју је крајње осиромашен народ добио ништа друго до новог “гуљења коже” ради даљег одржавања неког дубоко идеолошки затупљеног принципа. Лумпен популизам има високу цену по народ. То може лако да се покаже једном компаративном анализом Чилеа (садашњег највећег произвођача бакра на свету) и вечито комунистичке Замбије која је бивши највећи произвођач бакра која је истим таквим принципом не само изгубила те позиције већ је и стигла на листу “Heavily Indebted Countries” Светске Банке. Звучи вам познато ?
  Као колега, додуше геолог, сво поштовање за један велики труд да овај чланак управо има тежину какву треба.

 • Ovo je pravi autorski tekst. Pepričavanja događaja ili saopštenja, kojih je ranije bilo poprilično, ne mogu se zvati autorskim tekstovima. Zbog toga bih ja razgraničio autorske tekstove i komentare, pri čemu bi se i jedni i drugi bodovali za neku buduću poslaničku listu, ali da ovi prvi nose više poena. Pošto se na osnovu autorskih tekstova kreira program pokreta/stranke u njima obavezno moraju biti navedene mere i konkrertni potezi za rešenje problema koji se u tekstu razmatra. Ja se iskreno nadam da će tekst sa konkretnim potezima uslediti vrlo brzo. Srdačan pozdrav za gospodina Mihajlovića!

 • Svaka cast za tekst!
  Ono sto bih kao laik zeleo da cujem kao dopunu od autora, ili od nekog upucenog:
  1. Je li nova topionica proradila punim kapacitetom, koliki je taj kapacitet i kakav je kvalitet?
  2. Postoji li nesto u tom iskopu sto donekle moze da ublazi gubitke? Mislim na zlato, srebro, neke druge metale… Ili toga nema na ovim kopovima ili nema tehnologije za izdvajanje?
  3. Postoji li prostor za smanjenje gubitaka racionalizacijom troskova i raznih “troskova” ili se jednostavno radi o toliko malom udelu bakra u iskopu da proizvodnja nikako ne moze biti rentabilna?
  4. Postoje li, ili, ima li sanse da postoje i da se istraze, nova bogatija nalazista, i koliko bi to kostalo… ima li uopste smisla to?

 • Pozdrav SVUMA od Zike.
  Vec ko zna koja po redu kvalitetna analiza problema, a opet ocekujem opaske “nema resenja”. Resenja valjda slede ako se problem kvalitetno i tacno sagleda. Sam zakljucak je potsetnik gospodina Mihajlovica, a nama konkretizovao probleme i okrece se konkretnim resenjima, a nelima ce smetati sto nije dao odmah i resenja. (Verovatno nekq ima al nije mogao poceti od njih) Verovatno je ova analiza gospodina Mihajlovica rezultat njegovog visedecenijskog rada, “koeficijent talozenja – bolje 10 dana uciti po 1 sat nego 1 dan 10 sati”, Gospodin Mihaljloanovic je ovo srocio za mesec dana ili dve nedelje, ali iza te dve nedelje stoji neprekidno razmisljanje problematike rudarstva bakra..Provlematika rudarstva uglja je mozda sasvim dugacija ali se resava isto “uvodjenjem reda” Pa upravo “uvodjenje reda” je resenje. Stati kada ne donosi ocekivano i to ispraviti, a ne srljati (kopati dublje u rupu). Pa i za Smederevo i za Bor i za IMT i IMR i FIAT i poljoprivredu, zdravstvo, skolstvo, medije, .. je resenje “topla voda” koja se primenjuje decenijama, a svaka fabrika, kombinat, poljoprivredno dobro, medij, je prica za sebe u finesama. Princip razlicite privatizacije ali “na zdravim osnovama”, za sta su ovakve analize neprocenjive. Stati kada pogresis, Svima reci, Stanite! Moram nesto ispraviti.
  Molim Vas dobronamerne, nemojmo odmah “Dobra analiza ali nema resenja” Pa posle ovakbe analize resenje ce naci rudar, nece trebati doktor rudarstva, a uredjen sistem nagradi onog ko je sagledao i konkretizovao problem rudarstva bakra , ali i onog koji ga je razumeo i imao energije da ga sprovedei. Uredjen sistem ce probuditi i strucnjaka za rudarstvo uglja, i ostale struke naravno.
  2. Molim Vas “tehnicke” clanke gde ima stranih izraza, latinskih izraza itd pisite latinicom. Nije sramota ni protiv Srbije. Pa pisma su ista ali su mozda laksa Hrvatima, Rumunima, i ostalima koji zive u Srbiji.a latinica i bliza. Pozdrav SVIMA od Zike.

 • U nekoliko komentara na ovaj tekst data je primedba da osim ocene stanja nedostaje predlog za rešenje nastalog problema. Problematika poslovanja RTB Bor je vrlo kompleksna i ne može se sažeti u jednom autorskom tekstu. Ali preporučujem zaiteresovanim čitaocima da na mom blogu banem8.wordpress.com nađu predhodni članak pod nazivom ” Da li je RTB Bor zaista nerešiv problem”, u kome se sugeriše da se najzad, posle toliko godina i promašaja, rešavanje problematike RTB Bor prepusti stručnjacima, pre no što bude previše kasno. Kao dobar poznavalac problematike argumentovano tvrdim da struka i nauka Srbije i Bora imaju rešenja za nastale probleme, pod uslovom da politika aktuelne vlasti to dozvoli.

 • Osnovni problem za pozitivno poslovanje RTB-.a Bor pre svega leži u niskom sadržaju metala u rudi. Svakako treba raditi na smanjenju troškova poslovanja, ali bojim se ako je cena bakra ispod 5000 dolara po toni da se tu teško može ostvariti profit. Zbog toga postoji mišljenje nekih ljudi, a i moje naravno, je da treba tražiti dodatnu vrednost u prihodu od višeg nivoa prerade bakra, kroz razne proizvode od bakra. Strategija poslovanja RTB-a Bor mora da ide u tom pravcu, a paralelno sa tim i da se radi na istraživanju novih ležišta kako bi se došlo do rude sa većim sadržajem metala. Sve druge varijante pozitivnog poslovanja RTB-a Bor će biti samo varijante na papiru ali neće biti ostvarive. Nažalost!

 • Одличан текст од стране упућеног лица у проблематику “успешног пословања” РТБор , као садашња власт у Србији представља “менаџмент” који води Бор. Сви знамо које су специјалности тог “менаџмента” на челу са генералним директором! Мање, више сви знамо каква је ситуација у РТБор и ко је за њу одговоран (мада нешто знамо, нешто наслућујемо а има тога што и даље не знамо). Мене лично занима (а у тексту није споменуто) – шта се десило са техничко-технолошким увезаним системом РТБор. Колико се сећам, РТБор није обухватао само рудник у Бору већ у његов састав су улазили и допунске делатности, типа фабрика у Мајданпеку и Зајечару (каблова, златара, рудних налазишта, налазишта песка…) који су запошљавали и до 20 000 радника, некада!
  Ако сте у могућности да проверите а шта је са том имовином која је некада припада РТБор-у? у каквом је стању? шта је са злтаром Мајданпек, која је прерађивала злато добијено у рудницима Бор, затим… има тога много, јер у тексту се детаљно анализира само садашње стање у руднику Бор, а он је само делић некадашњег гиганта рударске индустрије у Европи!

 • Sve pohvale za tekst. Ovo je primer koji mozete da koristite kad kazete imamo strucnjaka za oblast rudarstva ili za RTB. Ocekujem da ce se pojaviti jos ovakvih tekstova na druge bitne teme. Jer vodjama pokreta je cilj da se ljudi poput g.Mihajlovica probude i uzmu ucesce u pokretu.
  Sto se tice RTB-a jasno je da je rec o partijskom preduzecu i adutu za demagogiju naseg premijera.
  Jer ako se neko seca, isti premijer je rekao na nekom skupu u Boru, nesto sto je potpuno besmisleno, Parafraziram “videcete vec na prolece ili za par meseci ce cena bakra biti preko 450$”. Pa da li iko ko ne gleda PINK i parove, misli da jedan premijer iz Srbije moze da utice ili da predvidi cenu bakra na svetskom trzistu?

 • Osnovni problem za pozitivno poslovanje RTB-a Bor pre svega leži u niskom sadržaju metala u rudi. Svakako treba raditi na smanjenju troškova poslovanja, ali bojim se da ako je cena bakra ispod 5000 dolara po toni da se tu teško može ostvariti profit. Zbog toga postoji mišljenje da treba tražiti dodatnu vrednost u prihodu kroz viši nivo prerade bakra, preko raznih proizvoda od bakra. Strategija poslovanja RTB-a Bor mora da ide u tom pravcu, a paralelno sa tim i da se radi na istraživanju novih ležišta kako bi se došlo do rude sa većim sadržajem metala. Sve druge varijante pozitivnog poslovanja RTB-a Bor će biti samo varijante na papiru ali neće biti ostvarive. Nažalost!

  • Dr. Stojan Mitrovic

   “Zbog toga postoji mišljenje nekih ljudi, a i moje naravno, je da treba tražiti dodatnu vrednost u prihodu od višeg nivoa prerade bakra, kroz razne proizvode od bakra.”
   -Nema sumnje u ovo i ovo je pravac za svaku industriju.

   Ovo mi nije jasno,
   “Svakako treba raditi na smanjenju troškova poslovanja, ali bojim se ako je cena bakra ispod 5000 dolara po toni da se tu teško može ostvariti profit.”
   – Da li su troskovi RTB-a u dollarima ili dinarima?

   http://www.themoscowtimes.com/business/article/russias-norilsk-nickel-says-weak-ruble-helps-offset-fall-in-metals-prices/514814.html

   U sustini privreda Srbije se nalazi u u rukama katastrofalnih direktora i jos gorih guvernera NBSa.

  • Mogu ja troškove da preračunam i u dinare ali pošto je bakar berzanski proizvod njegova prodajna cena je u dolarima. A troškovi izvorno jesu u dinarima ali se uvek preračunavaju u dolare da bi smo mogli da ih analiziramo u odnosu na prodajnu cenu, ali i da bi mogli da ih upoređujemo sa troškovima u rudnicima u Svetu. Ali ono što je ovde suština, sada su u RTB-u troškovi proizvodnje jedne tone katodnog bakra iznad 5000 USD ili 550 000 dinara. I samo da napomenem, troškovi proizvodnje jedne tone bakra pored ostalih parametara u poslovanju isto tako veoma zavise i od sadržaja metala u rudi. A to je pored ostalog naš veliki problem kada se upoređujemo sa drugim rudnicima. Zbog toga su i iskopine po toni bakra veće u odnosu na druge rudnike. To mora da se zna zbog objektivnog pristupa ovom problemu.

 • Bavite se vi i dalje preduzećima u restruktuiranju, ali sa druge strane, baš ovih dana se malina otkupljuje po kriminalno niskim cenama od strane izvoznika monopolista. Prema tome, ova nesposobna i korumpirana vlast vam na tanjiru nudi afere koje treba razotkriti, a vase je samo da se poslužite ako hoćete. Ne zaboravite da u Srbiji stotine hiljada ljudi živi od maline, a oni su ne samo popularni malinari, već i glasači.

  • Нокдаун за пољопривреду Србије (а самим ти и за малинаре) било је потписивање Споразума о Стабилизацији и Придруживању са ЕУ! Тада су за малинаре, сточаре, воћаре, дрвосече, жетеоце… зазвонела посмртна звона!!! Како су за њих та звона почела да звоне, Ода радости је запевана за прекупце, накупце, стране “инвеститоре” и власт који су то приказали као неопходност без алтернативног пута у ЕУ са кога нема скретања! Ово што се сада дешава са малинарима и осталим пољопривредним произвођачима више личи на копрцање пред дављење него организовани протест због ниских цена малина (које су ианче на пијацама Србије прескупе!) Пољопривреда Србије и РТБ Бор су плански и систематски уништени и уништавају се и даље од партијских чланова и корумпиране политичке олигархије!

 • Tema jeste dobra, medjutim, opet problem. DJB ili barata potpuno nestručnim ili površnim poznavaocima materije koje se dotiču. Ili… U konkretnom sličaju – nisam siguran da li je u pitanju površni poznavalac teme kojom isti barata – ili je samo u pitanju jezička nespoobnost, polupismenost ili neki drugi ograničavajući faktor koji tekst oko koga je uložen evidentan trud – svodi na brdo neupotrebljivih, čak i kontradiktornih podataka. Pogledajnmo samo drugi pasus. Šta je pisac hteo da kaže, na šta da ukaže? Rogobatno rečeno, odnosno, neprecizno – na koju se “sadašnju cenu na svetskom tržištu” misli? Cenu koštanja proizvodnje ili cenu samog bakra? Gde je dilema – u nepoklapajućim ciframa, nepreciznim, nejasno formulisanim tvrdnjama. Početak i kraj pasusa, odnosno, tvrdnje u istom – kao da nisu iz iste “priče”. “Emotivno” lutanje se nastavlja i u 3.pasusu, tvrdnjom : konkuretnost kompanije koja proizvodi bakar ne zavsi od tržišne cene bakra, već od cene koštanja proizvodnje – u odnosu na druge proizvodjače. Ovom tvrdnjom se “pobija” pravdanje rukovodstva RTB Bor – o ukupnim slabim rezultatima ove kompanije. Babe i žabe. Nemem dilemu da li širom Srbije, pa tako i u Boru, postoji krajnje neprihvatljiva i brojnost i struktura zaposlenih koja nesumnjivo opterećuje poslovanje. Medjutim, izneti tvrdnju da pad cena bakra (izmedju ostalog) – ne opravdava (dakle – i ne utiče na) loše poslovne rezultate bilo koje kompanije koja posluje bilo sa kojim proizvodom čija se finalna cena bazira upravo na svetskoj berzi – je neverovatna besmislica. Kada se ide u neki napad na nešto, nekog, DJB to može da radi, ali … Ali, po prvi put ću imitirati Borislava… A i mnoge DJB-ovce,pa tako, pod 1) objavljeni tekst mora biti funkcionalno pismen; 2) sagledan iz više uglova – u ovom tekstu dipl.inž.rud. dr. (pokušava) govori i o tehničkim (njemu bliskim, stručnim) detaljima proizvodnje bakra, ali i o (njemu potpuno nepoznatim) ekonomskim i menadžerskim detaljima, vezanim za plasman i profitnu realizaciju u vezi sa bakrom; 3) kada se kreće u bilo kakvu kritiku – da ona ne bi bila najobičnija pljuvačina, kojoj je skoln vrh DJB-a – dakle, da ne bi otišla u kritizerstvo, umesto kritike – ponudite sasvim konkretno rešenje. Ovako, još jedan u serijalu ispraznih tekstova koji ozbiljno, ozbiljno zabrinjavaju i radjaju sumnju nu realni državni potencijal pokreta DJB.

  • Када сам написао први коментар почео сам са тим да је текст за онога који уме да без предрасуда прочита текст мог имењака колеге Михајловића. Грађанин који се представља као Игор очигледно да не спада у ову категорију. Његова политичко-идеолошка одбојност према тексту је очигледна и његови коментари који не завређују реплику су последица немогућности, због идеолошке блокаде, да створи праву перцепцију о овоме тексту. То се већ види у бесмисленим нападима на ДЈБ. Замена теза. Стручни текстови су надпартијски и базирани су на егзактној фактографији као је то и учињено и то не са подацима створеним личним фантазијама како то раде наши политичари и њихови “специјални саветници” и “експерти” већ су изведени из светски, односно, глобално признатих и потврђених извора. Такви подаци су независни од политичких опција али очигледно некима сметају јер их представљају другачије, према партијским потребама. Грађанин Игор који се, из њему познатих разлога, не представља ко је и шта је, што је битно јер су за стручну дискусију потребни дискутанти који познају и разумеју ову материју, очигледно да баш и нема зннање из ове области, макар и површног. У основи овде се ради о бедној копији Гебелсове доктрине да се непобитни подаци замагле, изврну и ствар скрене са суштине која је веома опомињућа. Оно са чега грађанин Игор жели да скрене пажњу је сулуда политика, која је многе земље завила у црно, која по сваку цену жели да одржи један пропали политички систем. У таквој наопакој политици се субвенционирају разни распали системи, отписују енормни дугови, у недоглед рециклирају ижвалавњени стерилни комунистички кадрови, а да би се све то сервисирало држава мора дубоко да се задужује и да максимално осиромашује народ. Другим речима текст колеге Михајловића само по ко зна који пут доказује оно што је већ небројено пута доказано а то је да су овако вођени системи ништа друго до јак генератор сиромаштва. То је већ виђено на примерима Аргентине, Замбије, земљама бившег источног блока, итд. Сваким даном одржавања таквог, и сличних система, сиромаштво постаје све веће. Да ли грађанин Игор види другачије ? О ценама метала и производњи грађанин нема ама баш никаквог знања. Нажалост овде не постоји могућност да се убаце графикони па не могу илустративније да образложим онима којима ово није струка. Ако се погледају дијаграми производње бакра у Чилеу, Перуу, Аустралији, Кини на пример у временском периоду од 1990. године на овамо може да се види ништа друго него скоро сасвим правилан линеарни раст производње у условима цена које су варирале у просеку у однос 1:5. Међутим ако се погледају графикони Бразила, Аргентине, Замбије на пример добија се управо оно о чему је колега Михајловић писао. Хаос изазван идеолошком затупљеношћу, а можда и нечим дргим. Наравно у периодима нижих цена, у озбиљним земљама, нижи су и профити али при том развој и раст не престају за разлику од система сличним РТБ Бор где и најмањи поремећај води у слом. Као мали Ђокица грађанин Игор захтева конкретно решење. Њему и сличнима се привиђа магични штапић који преко ноћи бундеву претвара у кочију. Систем РТБ Бор има више проблема али и као такав не виси на чивилуку него је у систему државе која нуди оно што нуди а то је ништа. Земља са нехумано високим порезима који треба да сервисирају армију партијски запошљених непота у разним нивоима власти и предузећа не може да обезбеди раст (рударске) индустрије. Ово је јасно показано у студији коју је урадила угледна пореско-аналитичарска фирма Ernst & Young у сарадњи са Рударски Инстититутом Бразила где је приказан разарајући ефекат неконтролисаних пореза на рударску индустрију. Озбиљне рударске земље, као на пример Чиле, имају закон о максималном опорезивању рударске индустрије јер се показало да ако држава не обезбеђује IRR од најмање 10% нема раста рударске индустрије а у периодима ниских цена зна се до чега долази. Проблем је комплексан и почиње од државе. Ако не дође до промена у држави магични штапић ће бити и даље једина опција за решење проблема. У идеолошком слепилу и нихилизму према свему за шта се залажу опције другачијих схватања тежи се да се уништи све што је у супротности са схватањима и деловањима власти и унижавање вредности је стандардна појава. У овом случају је колега Михајловић предвиђен да буде колатерална штета у безумним нападима на ДЈБ. Ко жели да га следи нека изволи. И то је демократија. Пример како се стручна дискусија претвара у политикантство које треба да буде бег од истине. Још једном подршка колег
   и Михајловићу. Оваквих анализа треба да буде много више да би многи, медијски моронизовани, схватили где су и каква им је будућност.

  • Jos jednom pozdravljam temu i odlican tekst. Znam da niste Vi autor, ipak potrosili ste silno vreme i energiju da odgovorite Igoru, a ja bih voleo da cujem odgovore na 5 konkretnih pitanja. Mislim da su to pitanja koja nama laicima mogu da pomognu da bolje shvatimo problematiku. Ponovicu pitanja, ako Vi, autor ili neko od upucenih zeli da odgovori:
   1. Je li nova topionica, o kojoj smo slusali godinama, proradila, koliki je kapacitet u odnosu na dosadasnji i kakav je kvalitet, je li se povecala iskoristivost rude? Radi li jos uvek stara topionica, ako ja uopste imam dobru predstavu da postoje nova i stara?
   2. Postoji li nesto u tom iskopu sto donekle moze da ublazi gubitke? Mislim na zlato, srebro, neke druge metale… Ili toga nema na ovim kopovima ili nema tehnologije za izdvajanje ili je i ona nerentabilna? Jesu li rudnici zlata i srebra u Majdanpeku u sastavu RTB Bor i kakva je tu situacija?
   3. Postoji li i koliki je prostor za smanjenje gubitaka racionalizacijom troskova i raznih „troskova“ ili se jednostavno radi o toliko malom udelu bakra u iskopu da proizvodnja nikako ne moze biti rentabilna, pa je zatvaranje rudnika jedina opcija?
   4. Postoje li, ili, ima li sanse da postoje i da se istraze, nova bogatija nalazista, i koliko bi to kostalo… ima li uopste smisla to, kakve su procene?
   5. Neko je pitao za povecanje stepena prerade tj. povecanje dodate vrednosti. U Majdanpeku ima neko postrojenje, ne mislim na rudnike zlata i srebra. Je li ono u sastavu RTB? Sta je sa Valjaonicom bakra u Sevojnu i kakvi su tu odnosi, secaju se svi price iz Insajdera o kruzenju bakra pod kapom Bogicevicevog Farmakoma dok je bio na vlasti i u prilici da to radi? Cije su te firme, jesu li one na neki nacin deo lanca, preko koga deo bakra odlazi i do namenske industrije u Kragujevcu, Uzicu, Valjevu… ili se bakar iz Bora uglavnom izvozi?
   Eto, mozda bi to bilo lepo pojasniti, ako sam preterao, izvinjavam se.
   Pozdrav

  • 1. Нова топионица је прорадила а стара помпезно затворена уз пригодан културно-уметнички програм. Пре пар месеци у анализи највећих дужника за електричну енергију у медијима је објављено да је топионица врло високо на листи дужника. После једва годину дана рада. Тек толико о томе. Зашто се држава не оглашава ако су резултати тако бајковити. Рад топионице је најављиван као економски препород источне Србије. Да је ишта паметно урађено већ би се уз игру мечке Божане и таламбасе објављивљло на сва звона. Међутим проблем није ту већ у сулудој идеологији. Овде се не ради чак ни о јаком интервенционизму веч о потпуно сулудој идеологији. Да би топионица радила увози се концентрат (о квалитету не бих сада) и прерађује. Значи држава је задужила народ, у преводу “гулила му је кожу” да би била јефтин сервис екстерном кориснику. Има ли нешто луђе од овога да се смисли. И уопште са оваквим пословањем треба питати колико генерација ће чекати да се оствари профит. Перверзно у најмању руку.
   2. Мајданпек је у саставу РТБ Бор и представља здравији део система. Овај систем може да функционеше у неком облику али са озбиљним домаћином, што значи и приватизација система.
   3. Оптимизација и рационализација ће сигурно допринети здравијем функционисању система али као што је речено горе уз газду који није домаћин за празном трпезом, већ може да инвестира озбиљне паре у истраживање и развој.
   4. Овде је прича ограничена. Истражни простори су дељени шаком и капом без сагледавања будућности система. Када руља са улице почне по партијском задатку да се бави струком само један исход је могућ.
   5. Топионичарски бакар је берзански производ и продаје се као такав по берзанским ценама на тржишту или одређеном купцу према корпоративном уговору. Ваљаоница бакра Севојно може, али не мора да купује бакар из Бора јер је то ствар купац-продавац договора. Погодност слободног тржишта. Што се тиче Инсајдера то није стручна прича.

  • Hvala na odgovoru!
   Dosta ste mi pojasnili situaciju, a verujem i drugima koji poput mene nemaju predstavu o funkcionisanju RTB Bor.
   Pozdrav

  • Pripisujući političku ostrašćenom meni, duboko ste ugazili sami u nju. Pominjete izraze kojima ne vladate, takodje pripisujući ih drugima. Poput nihilizma. Nihilističkim je upravo tekst koji branite. Zašto je nihilistički? Zato što napada – ne nudi i rešenje. Ali, to je za vas misaona imenica, baš kao i prepoznavanje moje namere u mom postu. Raspucali ste se sa podacima dostupnim na većem broju mesta. Imate dovoljno vremena da pišete eseje, to je dobro za vaš um, ali loše za vašeg poslodavca. Ili vaša “stručnost”, jednostavno, nije angažovana, sudeći po izdvojenom vremenu… Da li sam “mali djokica” ili nisam, nisam se uvredio, jer na ovakvim mestima, to sam već rekao jednom – nema ličnog odnosa. Ne poznajemo se. Ovo je pomalo imaginaran svet, pa i ovo mesto. Inače – ni vi, kao kolega podrške pljuvaču iz originalnog teksta – niste dali rešenje. Nemate ga. Lupetanja sa bundevama, kočijama, plju plju , sve ok, samo – zašto se javljate u formi stručnjaka, šta zapravo branite (osim stvarnog nihilizma) – kada pojma, ali pojma nemate o iole mogućem rešenju? Čemu onda služi i vaš tekst, kao i tekst vašeg (jednako vama) stručnog kolege? Da iznosi grafikone drugih rudarskih veličina, nazavisno od sastava njihovog mendžmenta i stvarnog centra rukovodjenja? Najbolje bi bilo da pročitate ponovo tekst koji “branite”, potom svoj, a na kraju i moj post. Jer – sada važi za obojicu.

  • Грађанин Игор је очигледно решио да на поправном испиту ипак разоткрије стручне незналице и све оне који злонамерно роваре против наших блиставих реформи и нашег Европског пута. Дефиниција нихилизма му очигледно ствара хаос. Бесмислено објашњење да текст напада а не нуди решење ни у маргиналном контексту не може да се повеже са нихилизмом сем за пропагандисте који сваку чињеницу морају да изврну како би верним присталицама одмах могле да се разоткрију завере. А и људима који никада нису радили ништа конкретно, баве се стварима које ни површно не раумеју, ова констатција може да буде прихватљива без спознаје да проблем мора прво да се препозна и постави да би се тражило решење. Пропагандисти јадним паролама морају својим симпатизерима, без иједног конкретног аргумента већ оног најпопуларнијег агресивно пљувачког, да објане какви зликовци су “на оној страни” ма шта то значило. Пошто доста људи прати овај блог кратко појашњење, за оне идеолошки незатупљене, о имању или немању решења. Свет је економски дефинисан као што су дефинисани закони у физици, аксиоми у математици итд. Дефиниција овога проблема траје деценијама и њоме су се бавили бивши први човек ММФ Џефри Сакс, нобеловац Јозеф Штиглиц, као и међународне организације као УН, ММФ, Светска Банка. Светска Банка је вршила прво реформе по Африци, Латинској Америци и Карибима и на крају по земљама бившег источног блока. Студије броје на хиљаде страна и обухваћени су и добри и лоши примери као и половични. Да ли ико мисли да у Србији ишта може да се деси супротно онога што је одавно констатовано. Наравно да да јер управо тако деламо годинама. Наравно грађанин Игор, који да живи још три живота не би успео да разуме ни фрагменат ових студија, је одмах разоткрио да решење нико нема. Мали Ђокица, магични штапић са бундевом су ипак решење проблема. Решење и не може да постоји без корените реформе државе, посебно у фискалном делу, за коју нико нема ни најмање воље. Та констатација ће остати вечита тајна за нашег грађанина на одговорном задатку. Ако је констатација да су стручне анализе надстраначке, сем наравно у комунистичким и фашистичким системима где се раде по наруџбини политичке елите, у којем делу текста се види моје политичко острашћење. Грађаниново је очигледно. Помиње се ДЈБ у потпуности ван контекста чланка. Есеје не пишем. Све што је речено је фактографски, преузето из горе наведених студија. Можда читам погрешну литературу ? Што се тиче времена утрошеног на писање не видим зашто изазива проблем код грађанина. Моје је да проценим колико времена или да ли ћу уопште да га издвојим за писање. Манипулисање неукима и необавештенима је у суштини крајње одвратан поступак. Прогласити некога ко је на један аргументован и разумљив начин приказао проблем за пљувача је већ последње оружје за којим пропагандисти посежу када више немају шта да презентују верним следбеницима. Лупетање могу да прихватим Свакоме то може да се деси. Али у ком делу. То се у пропагандистичким текстовима никада не нуди. Решење ја заиста немам јер један човек, кји при том није у власти, ни теоретски не може да га има. Проблем је комплексан али му треба приступити јер у противном никада неће бити решен. Светска Банка је одавно понудила помоћ али је одувана као смрдљив сир јер је систем морао да се мења а не да се врти исти до бесконачности. Наравно то је стигло на наплату. У данашњим коментарима у новинама о мисији ММФ-а се јасно истиче у први план проблем РТБ Бор-а уз све проблеме које је управо навео колега Михајловић у свом прецизном и концизном чланку. Графиконе који су презентовани, а и друге које бих ја презентовао да може то да се изведе на блогу, очигледно нисте ни “планетарним годинама” у стању да схватите јер је из текстова јасно да сте пропагандиста на задатку а не неко ко има бар површне представе о рударској индустрији.

  • Stručnjak Radošević, esejista, filozof, teoretičar, iznad svega – humorista, ali, usputno, ekonomski, istovremeno i rudarski ekspert. Napregnite se, skoncentrišite, pa idemo – još jedno čitanje teksta vašeg kolege, potom vašeg i na kraju – mog posta. Teško je ići u polemiku sa nekim ko ne razume kratak post, možda ni srpski jezik u potpunosti, ali zato koristi sve raspoloživu, s tim u vezi stručnu literaturu, kao i sve vreme ovoga sveta – da, osim pregršt kritika (koje NIKO NIJE OSPORIO) na sadašnje, bivše, možda i buduće rukovodstvo RTB Bor – ne uspe i da uputi ama baš niti jedan jedini, konkretan predlog za sveobuhvatno rešenje problema. Svako ima svoju struku. Poznajete rudu bakra, njena fizička svojstva, tehnološki proces proizvodnje? Bravo! Ali, šta znate o tržištu, plasmanu, berzi, makroekonomskoj politici, i, uopšte, koje predloge (sa pobrojanim u vezi) umete da iznesete, osim, naravno, liberalnog (često i opravdanog) aludiranja oba teksta (i u vašem tekstu, kao i u tekstu vašeg kolege) u pravcu smanjenja radne snage? Mislite da je to jedini “način” boljitka za RTB Bor, ali i grad Bor u celini? Ako ipak mislite da to nije dovoljno, šta još treba uraditi, u realnim uslovima uz 20-tak prametara koji utiču na realizaciju (a malom ću vam ih pobrojati nešto kasnije)? Sve što ste u neosnovanom (u odnosu na moj post koji je iza granice svemira za vas) “postovanju” rasuli na ovim stranama, svodi se na, citiram vas : “Problem je kompleksan, ali mu treba pristupiti…”. Bravo! Pa pristupite – ako umete. I, naravno, pred kraj, ja nisam vi, zato se i šalim kada (u vašem stilu) odgovaram da sam vam nedokučiv, tačnije, suština mog posta – koju i ovde možete iznova pročitati – pa kažem – iza granice svemira za vas… Još jednom šalim se, naravno, nemam nameru da vredjam vašu sujetu stručnjaka za iskopavanje bakra. Ne sporim – taj deo. Na kraju, u vezi sa mojim (ne)shvatanjem ” ni u planetarnim godinama”, ma šta to značilo iz usta jednog ovako kvalitetnog, pismenog i obrazovanog opšteg stručnjaka kakav ste vi – ponovo molim DJB da kada plasira neki tekst, koji jeste tematski dobar, čak potreban, angažuje grupu onih koji neće samo pljuvati i prepisivati brojne dijagrame – već će nuditi i konkretna rešenja… U tom slučaju, ko zna, možda ih Bor i prihvati. Pljuvača, prepisivača – ionako imamo za izvoz. Ovde vidimo čak dvojicu.

 • ДУГОВИ РТБ Бор-у ОТПИСАНИ, ШТА САДА?…НИШТА!
  Отписивањем дуговања РТБ Бор, мртвак је васкрсао, и сада треба да крене у битисање, онако Исусовски, са окружењем и са истим челником РТБ Бор. Он је “највећи (из)мислилац”, “оперативац” и мозак Комбината, он каже о себи. У ствари сви из власти га тако гледају, а он је супротност – лаже, пун је злоупотреба, промашио инвестиције у рударству и металургији у техничком, технолошком и економском погледу. Лажима, хвалоспевима и манипулацијама није дошао крај, јер је испробаним моделом наставља са радом РТБ Бор. Све ће то да плате повериоци и на крају грађани. Највећем кривцу, челнику-мозгу РТБ Бор, уз несебичну подршку и помоћи Владе, о трошку народа, толерише све небулозе, промашаје техничке и економске најпознатијем “прелетавчевићу” од Шаје, В. Обрадовића, Динкића, Тадића до Николића и Вучића. Остаје РТБ Бор да врати 300 милиона евра, а 900 милиона евра је отписано, на рачун грађана! Да ли је то могуће? Није, питање је када ће се достићи пројектовани, а најнижи капацитет у свету за ову област, од 80 kt/a бакра и то из домаћих сировина, трошкови производње су дупло већи од берзанске цене, скупа и нерационална производња са високом јединичном потрошњом енергената и осталих норматива, неколико пута изнад оптималних вредности постигнутих у свету.. Од свега тога на видику је смањење радне снаге што ће држави смањити доприносе и потрошњу. Влади мора бити јасно онај који је довео фирму до амбиса пропасти за осам година бескорпулозним владањем (дуговања нарасла за више од пола милијарде евра) неће је ни извући из колапса, па макар за годину дана држава, о грбаћи народа, опрости преосталих 300 милиона евра преосталих дуговања, а стање ће се и даље усложњавати у негативном контексту. У Комбинату, уместо рад, ред, дисциплина, стручност и знање, владају непотизам, нихилизам, полтронизам, шлихтеризам, надрикаријеризам, незнање, нестручност, некомпетентност, укратко, диктатура једног дилетантног (не)човека у коме је сконцентрисана сва власт, (не)знање и “цео” РТБ Бор. Уместо полиција и правосуђе, у фирми се уселили хвалоспеви, преувеличавања постигнутог, лажи и криминализоване активности људи из менаџмента и челника, коме Влада неограничено верује, а сада је фирма стигла до амбиса. Челник РТБ Бор отпис дугова велича као свој успех живота, да(!) заврнуо државу, посредно грађане, а он је чист и невин пред законом и собом.