Војводина Саопштењe

Врбас: Цена даљинског грејања је и даље нејасна

Један од основних циљева јавних предузећа којима је поверено обављање делатности од јавног интереса је редовно, квалитетно и транспарентно пружање услуга грађанима. Покрет “Доста је било” је ЈП “Стандард” Врбас и Општинском већу општине Врбас поднео читав низ захтева за доставу информација од јавног значаја ради утврђивања законитости доношења одлуке о цени грејања за грејну сезону 2015-2016. године, а на која ЈП “Стандард” није нашао за сходно да одговори.

radijator
По документацији коју смо посредством канцеларије Повереника за заштиту информација од јавног значаја успели да добијемо од општинског већа можемо да изразимо сумњу у законитост доношења одлуке о цени грејања за прошлу грејну сезону у Врбасу. Сматрамо да општинско веће није могло да одлучује о цени топлотне енергије, јер није ни поднет захтев за то од стране ЈП “Стандард”.
Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом прописује начин подношења захтева за одобравање промене цене топлотне енергије који јавна предузећа подносе органима локалне самоуправе на усвајање и које садржи све потребне податке о пословању предузећа, стварним приходима и расходима, набавној цени енергента итд. На основу од стране ЈП “Стандард” приложене документације општинско веће одлучује да ли је цена коју ЈП “Стандард” предлаже реална са становишта несметане и квалитетне дистрибуције топлотне енергије и заштите права крајњих купаца тј. наших суграђана који користе даљинско грејање.
„У случају неусклађености или ако поједина или сва захтевана документа нису приложена, надлежни орган локалне самоуправе писаним путем позива енергетског субјекта да отклони утврђене недостатке, у року од седам календарских дана од дана када је о томе обавештен. У случају да подносилац захтева у остављеном року не отклони недостатке у погледу усклађености, прилога или захтеване документације, надлежни орган ће одбацити захтев и о томе обавестити подносиоца захтева у писаном облику“ – даље каже ова Уредба.
На наше инсистирање да нам се доставе информације, у овом случају захтев који је ЈП “Стандард” поднео, на основу којих би закључили оправданост цене грејања, упорно смо добијали одлуку Надзорног одбора предузећа од 01.09.2015 бр. 04-18719/1 која садржи само предложене цене, а без икаквог образложења како се до тих цена дошло. На основу тога смо закључили да комплетан захтев прописан Уредбом није ни постојао, већ да је Општинско веће мимо процедуре и само на основу одлуке Надзорног одбора ЈП “Стандард” одобрило предложену цену топлотне енергије.
Као последица нетранспарентног одређивања цене грејања у јавности су се појавиле спекулације да су корисници услуге грејања оваквом одлуком општинског већа оштећени за вишемилионске износе и сматрамо да је уочи нове грејне сезоне од интереса за све грађане, ЈП “Стандард” и локалну самоуправу, да се коначно утврди да ли је било штете, колика је и на који начин да се она надокнади. Док корисници услуге грејања најављују тужбе и искључења са система грејања, власт се кроз страначка сопштења хвали позитивним извештајем ревизије пословања ЈП “Стандард”, а ми се питамо да ли је то уствари оно што плаћају корисници из свог џепа преко рачуна за грејање. Да ли грађани из сопственог џепа финансирају добро пословање јавних предузећа којим ће се хвалити локални одбори политичких странака који са пословањем јавних предузећа не би требало да имају везе?
Сматрамо да јавна предузећа морају одговорно обављати поверене делатности и прва у низу поштовати законе који регулишу њихову област, исто тако и одредбе закона који регулишу јавност рада, закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја и закон о заштити потрошача. У намери да поступак одлучивања о битним питањима за стандард грађана вратимо у законске оквире, поднели смо пријаве инспекцији од које очекујемо одговор на све недоумице око формирања цене грејања.

Покрет “Доста је било – Саша Радуловић”
Одбор у Врбасу

ДЈБ Војводина

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар