Vojvodina Saopštenje

Ruma: Nastavak loše prakse

Nastavljena je loša praksa po kojoj se odbornicima Skupštine opštine Ruma dostavlja važan materijal za pripremu sednice, veče pred održavanje sednice. U pitanju je materijal za 48 predloga za razrešenje i imenovanje na funkcije direktora i članova nadzornih i upravnih odbora javnih preduzeća i ustanova. Odbornicima nije ostavljeno dovoljno vremena da prouče predloge. Objašnjenje za ubacivanje dodatnih 48 predloga za imenovanje i razrešenje, po hitnom postupku, ne može biti validno u ovom slučaju. Potrebno je ostaviti odbornicima minimum 7 dana da bi mogli da analiziraju materijal i aktivno učestvuju u sednici i komentarišu predloge. Naši odbornici bi vrlo rado došli na još jednu sednicu koja bi bila zakazana, na primer, za sedam dana.

Ruma slika

Uz predloge za imenovanje dostavljen je i određen broj biografija. Žalimo što nisu dostavljene biografije za sve kandidate. Biografije koje su nam dostavljene nismo imali vremena da proučimo do početka same sednice, međutim već letimičnim pregledom vidimo da je dobar deo njih odrađen površno i traljavo, a ima i onih koje ne zadovoljavaju osnove pravopisa srpskog jezika. Svako ko je nekad konkurisao za posao zna od kolike je važnosti dobro napisana radna biografija, tako da čudi da sada već vršioci ovih funkcija nisu upotrebili više truda i vremena da predstave svoje kvalitete koji ih preporučuju za datu funkciju. S druge strane, ima kandidata koji nisu ni dostavili biografiju, što obesmišljava posao skupštine i samih odbornika koji treba da ih procene i izaberu za vršenje važnog i dobro plaćenog posla, kako u upravnim i nadzornim odborima, tako i na funkcije direktora javnih preduzeća i ustanova. Partijska podobnost ne može biti zamena za potrebne stručne kvalifikacije. O biografijama koje su dostavljene više ćemo reći u narednim danima kada ih detaljno proučimo.

Za 9 tačaka dnevnog reda čiji je pripadajući materijal dostavljen blagovremeno, naši odbornici i lokalni tim su se pripremili i aktivno smo učestvovali u radu. Odbornik Boris Šikić je podneo amandman na predlog Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji opštine Ruma, kojim je predvideo menjanje člana koji kontrolorima u javnom prevozu daje ovlašćenje da legitimišu putnike i raspolažu njihovim ličnim podacima. Kako kontrolori po zakonu nemaju ovo pravo, predloženo je da legitimisanje može da vrši isključivo službeno lice koje je ovlašćeno za te poslove, što su u našoj opštini pripadnici policije. Tako bi skupština izbegla da donese odluku koja nije u skladu sa zakonom i uvela bi proceduru prikupljanja ličnih podataka u pravni okvir. Takođe, ne bi dovela zaposlena lica prevoznika u situaciju da rade posao za koji po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti nemaju ovlašćenje, što može dovesti do tužbi kako prema prevozniku, tako i prema samoj opštini koja je protivzakonitu odluku donela. Na žalost, vladajuća većina nije prepoznala važnost ovog amandmana i on je na skupštini odbačen.

U odeljku za odbornička pitanja naš odbornik Miroslav Lukić zatražio je objašnjenje zašto nam Direkcija za izgradnju Rume već više od 3 meseca ne dostavlja spisak raspoloživih prostorija koje nam opština mora dodeliti na korišćenje, kao političkom subjektu koji ima predstavnike u predstavničkom domu. Ono što još više čudi je da su neke druge stranke već dobile prostorije na korišćenje, a nama nije dostavljen čak ni spisak. O ovom slučaju ćemo više upoznati javnost. Odbornik Boris Šikić je postavio pitanje o tome šta se čini na suzbijanju ambrozije u našoj opštini, što je po nama jako važno pitanje, budući da je sve više alergičnih na polen ove biljke, a posebno među mladima što je krajnje porazno.
„Dosta je bilo“ – opštinski odbor Ruma