Ауторски текст Енергетика

Фонд за енергетску ефикасност (4)

У октобру месецу 2016. године Град Београд је добио фонд за енергетску ефикасност из кога ће се обнављати зграде, али и јавно осветљење. Фонд се оснива са циљем да унапреди енергетску ефикасност, што подразумева употребу мање количине енергије (енергената) за обављање истог посла, односно функције (грејање, хлађење, осветљење). Једна од мера је системска санација фасада и столарије, предвиђена са флексибилним роком отплате, за финансирање пројеката на годишњем нивоу уз коришћење средстава из различитих финансијских извора а по принципу револвинг кредита.

toplana-novi-beograd

Извори финансирања су: такса за јавно осветљење, буџет града Београда, друштвено одговорне компаније, спонзори, комерцијалне банке. Начин функционисања фонда је следећи: из фонда се издваја за јавне објекте, јавна предузећа и установе, скупштине станара стамбених зграда, породичне куће као и приватне компаније. И остали објекти конкуришу на јавни позив или конкурс, који објављује Град Боград. Поступак избора спроводи комисија коју именује градоначелник а на основу раније утврђених услова и критеријума. Након спроведене процедуре јавног конкурса и анализе бирају се зграде за које ће бити урађен пројекат од стране пројектаната које на конкурсу бира и финансира Град Београд.

Након избора пројеката по основу одлуке комисије приступа се потписивању уговора, којим су детаљно дефинисани сви услови и начин коришчења средстава додељених из фонда. Новац се у фонд враћа по уговором утврђеној динамици и поступку а преко уплатница Инфостана или комерцијалних банака код којих су се задужили, што зависи од извора средстава и корисника истих. Презентација овог концепта и рада фонда за енергетску ефикасност, одржана је крајем 2015. у “Старом двору’’ у присуству градоначелника Београда.

Подразумева се примена пуних мера енергетске ефикасности и доступност коришћења за градске општине, јавне зграде, скупштине станара, приватне куће и пословне објекте што значи облагање фасада и замена фасадне столарије у складу и по процедурамна које су предвиђене у фонду.

Одржива енергетска будућност Србије (града Београда) заснива се на унапређењу технологије тако да се смањи утицај (фосилних горива) на животну средину и друштво, на већем искоришћењу технологија обновљивих извора енергије и на унапређењу енергетски ефикасних мера у области уштеде енергије, њене дистрибуције и потрошње (кроз израду неопходних акционих планова, СЕАПа, енергетског биланса града/општине, студија оправданости идр.) Општи циљ града (града Београда) у сектору енергетике мора бити повећање коришћења енергетски ефикасних технологија у јавним зградама и сектору услуга на начин којим би се приватни сектор подстакао на учешће у дефинисаним финансијским процедурама и тиме инвестирао у енергетску ефикасност. У том смислу неопходно је оснивање ESCO компанија (Energy Service Company) које ће одговарати за оптимизацију система и рад постојећих система у зградама у свим фазама градње и одржавања (ESCO није снабдевач енергијом, већ гарант за разне врсте уштеда у прецизно дефинисаном периоду регулисан уговором уз гаранцију).

Формирање ESCO компанија односно с тим у вези и формирање ТРЖИШТА ЕНЕРГЕТСКИХ УСЛУГА отвара занимљиве могућности за снабдевање енергијом (електричном и топлотном) из обновљивих извора енергије (ОИЕ), те даје значајан допринос интегрисању постојећих технологија за искоришћење истих, заштиту животне средине и развоју локалне привреде града/општине. Уговарање енергетског учинка чини скуп пословних модела у којима клијент (власник зграде, породичне куће, итд) ангажује специјализовану правну особу за пружање одређених енергетских услуга на одређено време (од једноставног финансирања пројекта енергетске ефикасности‚ до тога да ESCO комапнија – Уговаратељ преузме одговорност за Уговором гарантован НИВО УШТЕДА након изведеног пројекта енергетске ефикасности.

ESCO има континуирану одговорност за изведено техничко решење коју не може пренето на другог. ESCO позајмљује новчана средствана на комерцијалној основи од банака путем кредита, лизинга итд. У наставку је пример ESCO уградње когенеративног постројења – CHP. Инсталација јединица за когенерацију (мотори на гас који истовремено производе. топлоту и електричну енергију) ефикасан је начин рационализације снабдевања енергијом независних великих зграда и индустријских постројења.

Когенерација је погодна за здравствене установе у којима је неопходно обезбедити непрекидно и квалитетно снабдевање топлотном и електричном енергијом. У градовима/општинама расте тражња за великим когенерационим јединицама које се примењују код накнадне уградње даљинског грејања. На основу уговара о обављању енергетских услуга ESCO компанија замењује постојеће котлове уређајима за когенерацију или искључује установе из мреже даљинског грејања путем монтаже когенерације јединица на објекту.

Након реконструкције ESCO добија ексклузивно право да снабдева институције електричном и топлотном енергијом, на рок од 10 до 20 година. ESCO компанија управља јединицама, сервисира их и одржава, и набавља гас. Институција која је власник објекта плаћа периодичну накнаду ESCO за извршене услуге, која треба да покрије: цену испоруке електричне и топлотне енергије институцији, трошкове одржавања и рада мотора (укључујући трошкове горива), лизинг накнаду коју плаћа ESCO, профит ESCO као накнаду за преузете ризике. Набавка мотора и/или опреме финансира се путем лизинга. ESCO компанија плаћа редовну периодичну лизинг накнаду. Након завршетка лизинг периода власништво над опремом се преноси на ESCO компанију. Лизинг период је обично много краћи од трајања уговора о обављању енергетских услуга итд.

Уштеде у трошковима енергије (као резултат реконструкције) морају бити довољне да покрију накнаду ESCO компанији – то је финансирање из уштеда.

На крају, видимо из приложеног, увек се дође до проблема са економијом. Поред стварања одрживог енергетског система, неопходно што пре радити на економском опоравку и покретању привреде. Правилним решавањем проблема из једне области, покреће и више привредних грана (при решавању проблема грејања покренула би се грађевинска индустрија, машинска струка, електрострука итд).

[ezcol_1third]Јово Бомештар
члан покрета “Доста је било”, Нови Београд[/ezcol_1third] [ezcol_1third]Горан Љубисављевић
члан покрета “Доста је било”, Ниш[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]Александар Коровљев
члан покрета “Доста је било”, Зрењанин[/ezcol_1third_end]

ДЈБ Млади

Коментари

Кликни овде да поставиш коментар

 • Sjajan txt
  I interesantan …

  Puno srece i uspeha poslovnim ljudima

  * srbija jedino da ima pet autoputeva, cist dunav sa uslugama , i desetak aerodroma, od jeftinijih taksi kao
  Mala tranzit zemlja bi bila odrziva , a ovo je jako bitno… energia i planiranje …

 • Tematske celine, koje slede, su od kljućne važnosti za za energetski sistem Beograda:
  • Rezerve i resursi primarne energije;
  • Društveno ekonomski razvoj Beograda;•
  • Tokovi energije;
  • Efikasnost korišćenja energije;
  • Proizvodnja i plasman energije
  • Zaštita životne sredine;
  • Energetski bilansi;
  • Energetski objekti u Beogradu;
  • Strategija razvoja energetike;
  • Troškovi proizvodnje i cene energije;
  • Inostrana energetska statistika;
  • Standardi i zakoni iz oblasti energetike;
  • Nove energetske tehnologije…

  Iste su neophodne za izradu i implementaciju softverskih paketa kojima će moći da se obavljaju dalje informatičke obrade podataka, kao što su:

  • Simulacija potražnje energije;
  • Optimizacija strukture potrošnje finalne energije; i
  • Parametri za strateško upravljanje tokovima energije.

  Sve napred pomenuto treba da omogući relativno lako prevođenje koncepcionih rešenja i fizičku realizaciju baza podataka odnosno POŠTENO UPRAVLJANJ ENERGETIKOM BEOGRADA/SRBIJE…
  “Pilot“

 • Sve zgrade ranije izgradjene a koje nisu energetski tretirane, imaju gradjevinsku i upotrebnu dozvolu vlasti. Sada se trazi da vlasnici zgrada, stanova, o svom trosku popravljaju energetsku efikasnost za zgrade koje su zakonski priznate i imaju upotrebnu dozvolu.
  Isti je slucaj I sa davnim Zakonom o pretvaranju zajednickih prostorija, perionica, susionica, u stanove. Posle oko 25 godina Beograd donosi propis da se kaznjava susenje vesa na terasama.
  Pravni haos!
  Prvo treba urediti ovaj haos a posle resavati posledice pravnog haosa, ali u svakom slucaju NE NA RACUN VLASNIKA ZGRADA, STANOVA.

  • Niko Vam ne uzima upotrebnu dozvolu. Samo Vam se predocava da ako ulozite novac u izolaciju stanova mozete da ocekujete nize racune za grejanje. Ja zivim u Ceskoj u jednoj novoj zgradi i racun za grejanje mi je znacajno manji od racuna koji ima moj kolega koji zivi u zgradi koja nema kvalitetnu izolaciju. Ovde postoji takozvani fond oprava sa kojim stanari potpisu ugovor i koji uradi toplotnu izolaciju zgrade, zameni prozore, lift, krov, a stanari to placaju kroz mesecne racune. I ono sto je primetno je da vecina starih zgrada ima nove fasade i nove prozore. Kada kupujete stan ovde cete uvek gledati da kupite u “zatopljenoj” zgradi jer znate da to znaci i nize troskove grejanja.
   S druge strane u Beogradu moji prijatelji imaju stan u jednoj visespratnici i njima je grejanje jako dobro, toliko dobro da oni drze otvorene prozore “na kant” po ceo dan jer je pretoplo i nemaju mogucnost da ustede na racunu za grejanje zavrtanjem ventila i onda kazu “pa kad toliko placam zasto da smanjim grejanje”. Kada bi kao ja placali po utrosku sigurno bi zavrnuli ventil u sobama koje ne koriste a u kojima koriste bi podesili na zeljenu temperaturu a ne bi drzali otvoren prozor sa radijatorom na maksimumu. Drugi prijatelji imaju stan u naselju Stepa na vozdovcu, placaju grejanje po utrosku, kako je nova zgrada po zakonu je morala da ima kvalitetnu izolaciju i oni ostvaruju znacajne ustede u odnosu na placanje po kvadratu. Konkretno za stan od 38 m2 placaju tokom cele godine oko 1500 dinara za instalisanu snagu, a tokom grejne sezone utrosak im je bio dve do cetri hiljade dinara. Poredjenja radi ja za stan iste velicine za grejanje po m2 placam oko 5000 dinara tokom cele godine.

  • Ad: Petar.
   Energetska zgrada se ne trazi da bi se snizili troskovi vlasnika zgrada! Energetiku trazi drzava, drustvo, ceo svet, a sve zbog globalne energetske krize I energetske ustede resursa. Tacno je da ce troskovi grejanja biti manji, ali nema te drzave koja ce se brinuti za troskove vlasnika.
   I tu je prosta zamena teza!

 • Oво је занимљив наставак у односу на чланак број (3) истих аутора.
  Ако сам схватио залажете се за одрживу енергетску будућност Србије (града Београда).
  То подржавам али није ми јасно како когенерација и формирање ESCO компанија
  то може да гарантује. Подржавам и то што сте почели да ипак предлажете нека ТЕХНИЧКА
  решења са којима се само делимично слажем. Није посао политичара само стварање
  како ви кажете уређеног система. Веома је пожељно да он разуме како неки систем
  функционише који директно утиче на приходе (расходе) огромне већине грађана Србије.
  Ја се залажем за енергетску независност Србије. То је могуће и оствариво уколико се
  у тај посао укључе све стручно што Србија има у тој области. Ваш посао политичара је
  да то иницирате, окупите, пажљиво ослушате и видите шта је од тога могуће.
  Дали сте добру слику на почетку текста. Слика су стари димњаци на топлани Нови Београд.
  Представља остатак инсталације која је била предвиђена за гасне турбине и комбиновану
  производњу електричне и топлотне енергије пре око 45 година. Когенерација је све само
  не нови појам за огроман број људи који је први пут чују.
  Узгред задовољан сам квалификационим структуром аутора. Било би добро да прочитамо
  ваше радне биографије.
  Нисте ми одговорили на питање из чланка број (3)

  • Poštovani,

   Na koja pitanja nije odgovoreno? Što se tiče sistemskog rešavanja, tu nema alternative. Rešavanje bilo koje problematike obuhvata četiri komponente (uprošćeno) – preduzetničku (šta se radi), proizvodnu (da se to odradi), administrativnu (kako odraditi) i integracionu (integrisanje timova). Za dugoročnu i kratkoročnu efikasnost i efektivnost potrebno je zadovoljiti sve četiri komponente, ne samo neke od nabrojanih. Iz iskustva znam da svi koji se opterećuju detaljima tehničkih rešenja, naprave sistemske greške, što normalno ne umanjuje važnost dobrog tehničkog rešenja, ali moraju biti integrisani svi aspekti.

   Kao što sam naglasio i u odgovoru na Vaš komentar u tesktu http://dostajebilo.rs/upravljanje-potrosnjom-3/, ako podržavate program pokreta (http://dostajebilo.rs/program/), ako poštujete vrednosti pokreta (http://dostajebilo.rs/vrednosti/) i zainterosvani ste za ovu oblast, mi smo otvoreni za saradnju.

   Goran Ljubisavljević

 • Postovani DJB,
  citam redovno Vase tekstove i jos vise komentare, jedno je sigurno VAS STRUCNI TIM – Jovo, Goran i Aleksandar su strucno kvalifikovaniji od zvanicnih eksponenata u oblasti ENERGETIKE, mislim na ljude koje redovno srecem i vidjam na TV.
  Savet za DJB da Tim MUSKETARA ZA ENERGETIKU okupi na jednom mestu i da zajednickim snagama budu VETAR U JEDRA BRODU SRBIJA-BEOGRAD.
  Strucnost koja je ocigledna i iskustvo koje autori sva cetri dela predmetnih tekstova pokazuju je VELIKA I TREBAJ JE KORISTITI U BUDUCNOSTI NA ISPRAVAN NACIN.
  Neka organizacija DJB razmisli da se Autori nadju na konsultacijama sa predsednistvom Pokreta DJB i iznesu svoje stavove i sugestije.
  Jovo, Goran, Aleksandar su sigurnu buduca TRI MUSKETARA POKRETA DJB,molim Vas ukazite im poverenje.
  DO POBEDE,
  Posmatrac- Analiticar

  • Poštovani,

   Hvala na lepim rečima. Ima još puno odličnih stručnjaka u pokretu i sa još većim znanjem i iskustvom iz ove oblasti (bar od mene), ali kao što i sami navodite, suština je u timskom radu.

   Goran Ljubisavljević

 • Dragi i postovani DJB,
  citajuci Vase tekstove iz oblasti ENERGETIKE, pro sto sam uocio je da su BIRANI I TEMPIRANI SA CILJEM.
  VAsi Autori yekstova su nema sumnje strucni jako ali imam osecaj i delom EKSPERTI U SVOJIM OBLASTIMA.
  Vasa realnost je NOVA POLITICKA KULTURA ili NOVA POLITICKA PLATFORMA.
  Nije stvar u novoj politickoj misli, jer Vas Pokret karakterise JEDINSTVO ZA PROMENE ZA GRADJENJEM NOVE POSTENE SRBIJE GDE CE SVI NORMALNI i oni manje normalni moci sigurno NORMALNO ODA ZIVE.
  U danasnje vreme kada je informacija POTREBA, VAse akcije ili POLITICKA PLATFORMA deluje momentalno.
  Zelim da Vam iskreno kazem DANAS BEOGRAD NIJE IMAO GREJANJA A MORAO JE i jedino je DJB davao informacije strucno kvalifikovane i pravovrmene.
  Delovi su ocigledno MUDRO OSMISLJENI i pravovremeni plasiranjem su POSTIGLI PUN EFEKAT.
  Ali Vas pitam sta mi kao obicni gradjani imamo od svega kada Vasi Autori Jovo,Goran, Aleksandar sigurno nisu na POZICIJI DA SVOJE ZNAJE PLASIRAJU I POMOGNU SRBIJI.
  Svako dobro DOBRI NAS DJB,
  Josic

 • Dobar tekst, mislim nastavak br 4.
  Slažem se da sistem treba da postoji a postavlja ga zajednica. U našoj zajednici to treba partnerski da urade civilni, privatni i javni sektor. Uloga politike je stvaranje ambijenta za takvo partnerstvo, omogućavanje dijaloga gde svako sasluša argumente drugih i povezivanje javnog sektora (gde politika ima najjači uticaj) sa druga dva.
  Iz ovakvih rasprava proizilaze strategije, programi i projekti. Sa sve komponentama “preduzetničku (šta se radi), proizvodnu (da se to odradi), administrativnu (kako odraditi) i integracionu (integrisanje timova). Međutim ovde nedostaje organizaciona komponenta, programski i projektni menadžment koji ih objedinjuje i vodi do ostvarivanja ciljeva preko postignutih rezultata. Sve uz načeka transparentnosti, uspešnosti i održivosti.
  Da li je moguće uspostaviti energetski održiv sistem u Srbiji?
  Da moguće je. Nekoliko evropskih zemalja sa skromnijim energetskim resursima od Srbije je to postiglo, pa možemo i mi.
  Zašto nije postignuto ili je postignuto vrloo malo. Odgovor je čuveno “nepostojanje političke volje”.
  U političkom rečniku to “nepostojanje političke volje” u prevodu na srpski, hrvatski, bošnjački i crnogorski znači:
  a. podržavanje drugaih interesa,
  b. neznanje i
  c. lenjost

 • Rešavanje bilo koje problematike obuhvata četiri komponente (uprošćeno) – preduzetničku (šta se radi),
  proizvodnu (da se to odradi), administrativnu (kako odraditi) i integracionu (integrisanje timova).

  Заборавило се на главну компоненту која је на крају. То је РЕЗУЛТАТ горе наведених активности.
  Мерљив резултат у ЗАДАТОМ ВРЕМЕНУ је оно што је важно. То ни једна политичка опција до сада
  није себи дала као задатак. Из разумљивих разлога. Надам се да код вас то неће бити тако.

  Пример: Мерљив резултат је смањење рачуна за грејање 51 % грађана који су на систему даљинског
  грејања уз побољшање квалитета. Ово цвокотање у октобру сигурно не спада у квалитетно грејање.
  Побољшање је и да могу да се без много администрирања искључе са било ког система који им не
  одговара што ценовно што по квалитету.
  Људе не занима много организациона шема. Они хоће да им се каже када могу да очекују смањење
  рачуна уз побољшање квалитета. Хоће да имају више могућности у избору у испоручиоца топлотне
  енергије, електричне енергије и сл.

  И наравно још једно питање за вас. Знате ли зашто је даљинско грејање у блиској прошлости било
  најјефтинији и најквалитетнији начин грејања?

 • Želim da pohvalim autore za četiri profesionalna teksta i izrazim zadovoljstvo činjenicom da je jedna parlamentarna politička grupacija počela da se bavi ovim temama. Nadam se da će te zadržati entuzijazam kada/ako dođete na vlast.

  Što se tiče ove teme, prvo moram da kažem da nije pravilno reći “ESCO kompanija” jer je reč “kompanija” već sadržana u skraćenici “ESCO” (en. energy service company). Dakle, kaže se samo “ESCO”, ili ako hoćete srpski – kompanija za pružanje energetskih usluga.

  Drugo, ESCO može biti sjajan koncept ako imate lokalnu samoupravu koja ume da izabere kompaniju i ispregovara dogovor kako treba (ili angažuje stručnjake da to učine), u interesu zajednice. Sa našim nesposobnim vlastima, polupismenim i/ili korumpiranim kadrovima na lokalu to neće ići baš tako. U našim uslovima ESCO se može pretvoriti u raj za korupciju i isisavanje javnog novca i novca građana (kao i neke ranije inicijative u drugim oblastima). Može da se desi da dođu ko zna kakve kompanije i za 15 ili 20 godina izvuku lep profit od građana, a od energetike neke opštine naprave ruinu.

  Treće, mislim da je trebalo da pažnju posvetite konceptu ESCO 2.0 (koji nije više ni tako nov), a koji je u dobroj meri u skladu sa vrednostima Vašeg pokreta – pored stručnog upravljanja sistemima, on podrazumeva transparentnost, praćenje parametara sistema u realnom vremenu, vidljivost, izveštavanje o merljivim rezultatima, nezavisnu verifikaciju rezultata itd.

  Mislim (mada možda i grešim) da sam baš od Saše Radulovića čuo ovu misao: “Jedina stvar gora od državnog monopola je privatni monopol”. Imajte to u vidu.

  • SM ili MS zar je od vaznosti, Autori su definisali znacenje ESCO (ali nije objavljeno) i sasvim je normalno da znaju kada toliko pisu i rade sve ove godine. Nije ovde pitanje sta je ESCO i brige MS za energetiku jer smo iz tekstova videli da nije u struci sto je i potvrdio…
   Kazu da ovog za zenskom usnom, svrbi neka patka….zato polako bice prilike sve se moze nauciti ako se hoce….Kad su to toplotne pumpe ili sta vec tamo neke solarne ili termalne kolektore pominjete da se moze zameniti pitanje CHP….Osnovno pravilo je da OIE sluze jos uvek kao alternatiivni izvor energije i bice jos dugo, kazem i ponavljam problem je energetske bezbednosti, a ovi dani samo potvrdjuju takav stav da je to ozbiljno pitanje…..
   Zivii bili pa se videli (ocekujemo vas u DJB)
   Todor

  • Cenjeni gospon MS, ako VAm nije ispod casti moja malenkost ce pokusati jos jednom da pojasni znacenje – ESCO je skraćenica od Energy Service Company i predstavlja razvojno ime koncepta na tržištu usluga na području energetike.
   ESCO model obuhvata razvoj, izgradnju i finansiranje proekata sa ciljem poboljšanja energetske efikasnosti i smanjenja troškova za upravljanje i održavanje. Cilj svakog ESCO projekta je smanjenje troška za energiju i održavanje ugradnjom nove efikasnije opreme i optimizacija energetskih sistema – npr. toplanskog grejanja, elektro mreze, podsistema za sistema za javno osvetljenje, sistema za vodosnabdevanje I slicno čime se osigurava otplata investicije kroz ostvarene uštede u razdoblju od nekoliko godina u zavisnosti od klijenta i projekta.
   Revolving fond je finansijski mehanizam specijalizovan za finansiranje jasno definisanih vrsta projekata koji se osniva multilateralnim sporazumom između državnih/međunarodnih ustanova i financijskih institucija. Razlog za osnivanje revolving fondova je neusklađenost između tržišne ponude i potražnje za finansiranjem energetski efikasnih projekata. Nekoliko je različitih modela, odnosno načina na koji se fond može osnovati i finansirati, ALI NE IZ TAKSE ZA JAVNU RASVETU ILI JAVNO OSVETLJENJE POBOGU LJUDI….Svanu je je iznad crkve Sv M (MS) …
   Vas,
   “JOCIKA“

 • NEKI ASPEKTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI STARIH ZGRADA

  U pogledu energetske efikasnosti zgrada Srbija kasni nekoliko decenija u odnosu na zapadni svet. Projektovanje novih zgrada svakako zahteva poštovanje energetske efikasnosti. Ovde ću razmotriti problem koji se javlja kod sprovodjenja energetske efikasnosti starih zgrada.

  Sve zgrade u Srbiji izgradjene do perioda skore prošlosti nisu izgradjene po pravilima energetske efikasnosti, jer ova efikasnost u zakonodavstvu nije ni postojala.
  Postojao je jedan privid, tzv Gradjevinska fizika, koja se odnosila samo na fasadne zidove zgrada. I ova Gradjevinska fizika uvedena je dovoljno kasno u odgovarajuće zakonodavstvo.

  Prema Jugoslovenskom standardu, JUS, na primer, drveni prozori, drvo – jedini materijal koji je korišćen, imali su zazor izmedju prozorskih krila od 2 mm. Ovaj zazor pokriven je letvicom od nekih 12 mm što čini jedinu prepreku tzv toplotnom mostu. Kako je drvo mterijal koji nema postojan oblik, vitoperi se, to je i ova pokrivna letvica imala zazore. Tako smo imali prozor koji na svakom sastavu krila ima slobodan protok toplote i vazdušnih struja. Sve je u okviru zakonskog JUS-a i sve je energetski neefikasno. Jednostavno, prozori produvavaju!
  Roletne su poseban, loš, energetski slučaj ali nema potrebe zamarati se i ovim detaljima.

  Kod projektovnja instalacija grejanja imali smo princip kolektivnog obračuna troškova. To znači da su se termo vertikale podizale kroz prostorije svih vlasnika, stanara, ili kancelarija, pri čemu se jedino vodilo računa da se smanje troškovi izgradnje ovih sistema smanjivanjem broja vertikala, koliko je to moguće. Čak su postojala i uputstva i pravila za ovakvo projektovanje. Ovo će se kasnije pokazati velikom greškom.

  Merna stanica potrošnje energije, individualna, obično nije postojala. Obračun se vršio prema kvadratnom metru korisne površine a na osnovu potrošnje koju daje proizvodjač energije.

  Sve prostorije u zgradama tretirane su unisono, jednako, sa istim parametrima za proračun potrošnje energije. Samo su fasadni zidovi su imali tretman proračuna u odnosu na spoljnu sredinu.

  Nova, za nas, Energetska efikasnost zgrada u odnosu na već izgradjene, stare zgrade, sobom nosi sledeće probleme.

  Zamena svih drvenih prozora plastičnim ili metalnim. Ovo nosi znatne troškove.

  Potpuna zamena grejnih instalacija i grejnih tela. Svaka instalacija za svaku jedinicu, stan, kancelariju, je nezavisna. Ovo znači da svaka instalacija je nezavisna tako što ne prolazi kroz prostorije suseda.
  To znači da staru instalaciju treba demontirati, sve otvore zatvoriti, obraditi odgovarajucim materijalima. Za novu instalaciju probiti nove otvore u tavanicama, zidovima. Postavti glavnu vertikalu i za svaku jedinicu mernu grupu. Za ovu vertikalu potreban je poseban prostor koga obično nema u starim zgradama.

  Za pojedinačno merenje utroska energije, a naročito za isključenje jedinice sa sistema grejanja, potrebno je toplotno tretirati sve pregradne zidove i tavanice prema susednim jedinicama. Ovo znači da treba toplotno izolovati pregradne zidove i tavanice izmedju stanova, kancelarija. Jer, ako pregradni zidovi i tavanice nisu toplotno izolovani onda će se energija suseda preko njih prenositi u negrejane jedinice, što, drugim rečima, znači da će susedi grejati negrejanu jedinicu. Ovaj gradjevinski potez je nemoguće sprovesti u starim zgradama.
  Termoizolacija fasada sa spoljne strane je relativno moguća, prvenstveno na tzv glatkim fasadama. Mnoge stare zgrade, u Beogradu naročito, imaju reljefe, bareljefe, pilastre, kapitele, stubove, simsove, dekorativne elemente i drugo. Mnoge fasade su Zakonom zaštićene. Ove fasade je tehnički nemoguće toplotno izolovati.

  Na kraju, osnovno pitanje: Stare zgrade su izgradjene po tehničkim propisima koje je raspisala državna vlast. Svakom investitoru, vlasniku, upotrebna dozvola je garantovala da je poštovao zakonske propise i da je platio državne dažbine.
  Sada, država nameće energetsku efikasnost vlasnicima zgrada, što za sobom nosi velike, ogromne, troškove, koji treba da padnu na teret vlasnika. Država, kad je po svom zakonodavstvu prihvatila izgradjene zgrade, neka sada snosi troškove energetske efikasnosti svojih zgrada.

  ZV Arhitekta

  Beograd, oktobra 2016.g.

  • Uvazeni ZoRAn-e, Zorane, Zorane … Osnovna pokretačka snaga za postizanje veće energetske efikasnosti zgrada je svakako postojanje tržišnih uslova za isplativost investicija usmerenih u tom pravcu, kao i odgovarajući zakonski akti. U Srbiji i Beogradu takvi uslovi ne postoje, ili čini se naprotiv. Cena struje je jedna od najjeftinijih u Evropi (prosečno 0,05 €/kWh), a usluga daljinskog centralnog grejanja se naplaćuje paušalno po kvadratnom metru grejane površine (okvirno 60-80 din/m2), pa je ova cena potpuno nezavisna od energetske potrošnje objekta. U većini zemalja Evropske unije, najskuplji načini grejanja su električnom energijom i ogrevnim drvetom, dok su u Srbiji i Beogradu ovo jedni od najisplativijih načina. U Srbiji, kao i u Beogradu ne postoje precizni i dovoljno pouzdani podaci o prosečnoj potrošnji energije u zgradama. Kako je već rečeno, potrošnja finalne energije u evropskim zgradama prelazi vrednost od 40% ukupne potrošnje, pa i u Beogradu treba posvetiti posebnu pažnju na ovaj podatak, naročito zato što je potrošnja toplotne energije u zgradama priključenim na daljinsko grejanja, u direktnoj vezi sa zagađenjem, pre svega vazduha iz pogona JKP “Beogradske toplane“. Zgrade u Beogradu troše oko 7 puta više toplotne energije za grejanje od zgrada u EU. Još jednom treba ponoviti da razlog ne leži samo u lošim termičkim omotačima zgrada, već i u pregrevanju, čiji je osnovni razlog tarifni sistem daljinskog grejanja u Beogradu i Srbiji.
   “Jocika“

  • Ad/ Pilot – Jocika:
   To je jedan aspekt koji je na mestu.
   Ne postoje tzv stare zgrade koje mogu ispuniti sve parametre energetske efikasnosti!!!

 • Ne bih da ponavljam bilo šta što je već napisano u četiri objavljena članka ili u kometarima. Dosta toga je rečeno zašto je kod nas daljinsko grejanje (DG) skupo. Sem već napisanog skupo je i zbog veoma velikog broja zaposlenih u toplanama.Toplane koje su u prethodnom vremenu osavremenjene, često su zbog problematičnih nabavki i loših rešenja prezadužene pa sve to svakako uvećava cene grejanja.
  Dobro je da je DJB omogućio da se na sajtu otvori ovo veoma važno pitanje.
  MS je u svom komentaru posle prvog članka uputio na link Smart Energy Systems gde se vide gde su danska dostignuća u oblasti DG.
  Danci se daljinskim grejanjem bave više od 100 a merenjem utroška preko 50 godina.
  Stanje kod nas u ovoj sferi je takvo da ih ne pristižemo već i dalje zaostajemo sa izgledima da neki naši sistemi DG budu i ugašeni.
  Godinama pratim magazin Hot Cool koji izdaje DBDH http://www.dbdh.dk ,a imao sam saradnju i razgovore sa partnerima iz Danske. Iz svega je proizišao mogući koncept rešenja kako na najbrži i najefikasniji način transferisati dostignuća kod nas. Osnovna ideja, u najkraćem bila bi:
  Da se na jedan transparentan način, po svim procedurama po sistemu javno privatnog partnerstva, ostvari saradnja partnera iz Danske sa jednom odabranom opštinom/gradom u Srbiji gde bi se na jednom demostracionom projektu unapredio sistem DG prema danskim dostignućima.
  Uspešna realizacija mogla bi poslužiti kao model daljeg razvoja DG u Srbiji.
  Za sve navedeno potrebno je imati čvrstu i jasnu energetsku politiku na lokalnom i nacionalnom nivou. Što kod nas nije slučaj u ovom momentu ali se stvari, nadam se, mogu brzo promeniti. Zato neke aktivnosti zainteresovanih mogu početi odmah.

  • DJ, odlican predlog, saglasan u svemu. Hvala na korisnim sugestijama!
   DJB ide malim ali sigurnim koracima napred, odlican predlog dragi DJ – http://www.dbdh.dk
   Drugarski pozdrav,
   Pilot, Jocika, Savetnik 00x,…JOCA

  • To što nazivate “danski model” funkcioniše na identičan način u Šapcu, još od 2011. godine. Troškovima grejanja se upravlja na tri načina: 1) merama energetske efikasnosti u zgradarstvu (izolacija stambenih i javnih zgrada, zamena stolarije i dr.), 2) rekonstrukcijama i dobrm održavanjem sistema DG (povećanje stepena korisnosti toplotnog izvora, smanjenje gubitaka u mreži, automatika u toplotnim podstanicama, termostarski ventili u stanovima i naplata prema izmerenoj potrošnji), 3) primena obnovljivih izvora energije umesto fosilnih goriva (ova mera je u pripremi). Zahvaljujući tome računi građana Šapca su najniži u Srbiji, ne računajući Obrenovac, Požarevac, Lazarevac jer ove gradove greje Elektroprivreda Srbije na račun smanjenja proizvodnje električne energije po netržišnim uslovima kao kompenzacija za uništenu životnu sredinu i narušeno zdravlje građana ovih mesta. Od 2010. godine grad Šabac subvencioniše sa 50% troškove izolacije stambenih zgrada (70,000 m2 do sada urađeno a još toliko ima prijavljenih za naredni period) a od 2017. ustanovljava se gradski fond za energetsku efikasnost.

  • Odlicno kolega DJ,
   ali moze i sledeci primer biti jako lep u korelaciji sa Vasim ODLICNIM PREDLOGOM.

   Primer za moguci ESCO projekat je primena sistema za daljinsko upravljanje i nadzor nad instalacijom javnog osvetljenja, a u cilju provere efikasnosti, vizuelne udobnosti i tehno-ekonomske opravdanosti implementacije takvih sistema. Sistem daljinskog upravljanja i nadzora u instalacijama javnog osvetljenja obezbeđuje značajne uštede električne energije, smanjuje troškove održavanja (pre svega troškove obilaska instalacije) i obezbeđuje potpun uvid u rad sistema, uz stvaranje uslova za brzu zamenu neispravnih sijalica i predspojnih uređaja. Ovakav sistem se danas popularno naziva “Telemenadžment sistem“.

   Sve najlepse od

   “JOCIKE“