Београд Саопштењe

Земун – прича о јавашлуку и корупцији

У понедељак, 24. октобра, одржана је пета седница Скупштине градске општине Земун са следећим дневним редом.

zemun

  1. Предлози одлуке о додели јавних признања градске општине Земун
  2. Извештај о раду управе градске општине Земун за период од 1.1.- 30.6. 2016.
  3. Извештај о извршењу буџета градске општине Земун за период од 1.1. – 30.9. 2016. године
  4. Разрешење заменика општинског правобраниоца градске општине Земун
  5. Предлог решења о давању сагласности за одлуку о промени пословног имена и скраћеног пословног имена јавног предузећа
  6. Предлог решења о изменама оснивачког акта јавног предузећа за управљање пословним простором ”Пословни простор Земун”
  7. Предлог решења о давању сагласности на употребу имена градске општине Земун у називу бироа за пројектовање и изградњу ”Грађевински центар Земун”
  8. Одборничка питања

У делу расправе у којем је било речи о додели признања Општине Земун за заслужне грађане, Тони Чабраја је истакао да извештаји на основу којих је требало да се изјашњава и гласа (сем пар изузетака) немају адекватно образложење тј. имају недопустиво штуро образложење, из којег се не може ништа поуздано знати и закључити о предложеним кандидатима, те да не садржи никакве наведене критеријуме на основу којих би грађани знали и видели зашто су баш та лица предложена, односно по чему су они заслужни грађани Земуна и чиме су то они задужили Земун.

Тони Чабраја је додао да признања Општине Земун заслужним грађанима не би смела да имају протоколарну форму и формално значење нити искључиво политички циљ. Стога је ДЈБ као одборничка група гласала за и против посебно за сваког кандидата,нзависно од тога да ли за њега постоји образложење довољно садржајно да се може из њега нешто закључити, и да ли се из њега јасно види како је и да ли је то лице задужило Земун неким својим посебним заслугама и радом.

НЕОПРАВДАНИ ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН

Одборник Иван Бикић се јавио за реч везано за одабир Милоша Кљајића за заслужног грађанина из области привреде и потврђујући исказ Тонија Чабраје рекао да дотични господин никако није могао имати богато радно искуство при оснивању фирме 2009. године, јер је у најбољем случају Београдску пословну школу завршио непосредно пре тога а ни да 24 године живота не иду у прилог тој тврдњи.

Он је објаснио да се наведена фирма лажно представља као произвођачка а никакву производну инфраструктуру нема и да лидери из те индустријске гране никад нису чули за ту фирму, те да фирма ради са 10 пута већим маржама него на тржишту, такође, да је фирма отпустила 2/3 радника и кренула да остварује велике профите од 2012. године, као и да је мали део тих профита дала Општини у оквиру тих 2 милиона динара. Одговор председавајућег је био да се Општина захваљује онима који помажу, не улазећи у детаље како су до тих средстава дошли.

Одборник Страхиња Крижак подсетио је да је у образложењу предлога одлуке о додели повеље за грађанске заслуге са медаљом – Заслужни грађанин Земуна, за кандидата Милоша Кљајића наведено да је рођен 1985. године, завршио Високу школу струковних студија 2009. године, а „са богатим радним искуством“ основао фирму „Мелино релакс“. Крижак је указао да је то образложење неозбиљно и да доводи у сумњу рад Комисије за доделу награда и признања као и истинитост тврдњи о донацијама које је ова фирма поклонила институцијама у Земуну. „Ако неко са 24. године живота, након завршене високе школе може да има „богато радно искуство“ како бисмо онда назвали радно искуство једног пензионера , некога ко има 10 или рецимо 30 година стажа?

Одборник Дејан Туфегџић је потврдио излагања претходних одборника ДЈБ и објаснио да је пословање фирме Милоша Кљајића спорно, јер указује на превисоку профитабилност ван свих оквира пословања сличних фирми у бранши што је само по себи сумњиво.

Предлози за све кандидате су усвојени, одборничка група Доста је било – Саша Радуловић је гласала за све кандидате осим за Милоша Кљајића где смо гласали ПРОТИВ.

Када је реч о Извештају о раду управе градске општине Земун за период од 1.1.- 30.6. 2016, одборник Тони Чабраја је указао на то да је овај извештај политичко бирократско фразелолошки памфлет, који се и поред „пеглања“ и уподобљавања цифара и обрачуна са онима наведеним у усвојеном буџету не може сматрати ваљаним, јер су у њему наведени буквално статистички подаци, уподобљени са подацима из буџета. Такође, додао је и да је овај Извештај требао и морао бити предмет расправе о усвајању временски пре усвајања буџета, јер је везан за буџет, а не после усвајања буџета. На овај начин је општина оставила себи довољно времена да усклађује писање о томе са већ усвојеним буџетом, што је недопустиво.

ПРИРЕДБЕ У ИЗВЕШТАЈУ О ПРИВРЕДИ

Чабраја је приметио и то да у делу Извештаја код Сектора за привреду Општине Земун, нема ни речи о привреди, никаквих делатности везаних за привреду, нити било каквог рада везаног за обнављање и подизање привредне структуре као што нема ни инвестиција, ни привредних активности. Уместо да се бави привредом, Одсек за привреду Земуна бави се организовањем округлих столова, саветовања, разних приредби, играоница итд.

Ту има свега, само нема речи о привреди и подизању привредне инфраструктуре, довођењу инвестиција, нових производних погона итд. Уместо привреде, сектор за привреду се бави „пројектима“: најлепши божићни излог, најлепша цветна алеја, затим организује низ манифестација типа: „Кад одрасли раде“, Хранилице за птице – храна за душу, Светски дан очувања енергије и слично, док је округлим столом „Перспективе социјалног предузетништва и франшизинг пословања као услова самозапошљавања“ превазаишао сваку утопију, јер на том округлом столу су говорили сви осим незапослених; њих нико ништа није питао, а округли сто је организован на тему запошљавања незапослених кроз социјално предузетништво. Исто је и са презентацијом јавног позива и конкурса Националног завода за запошљавање где опет сви учествују, говоре разни, али не и незапослени – њих нико ништа не пита и из Извештаја се не види да ли су уопште учествовали.

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА ЗАВРШИЛА САМО СТОТИ БРОЈ СЛУЧАЈЕВА

Тони Чабраја изнео је примедбе и у вези са Извештајем и када је реч о Одељењу за грађевинско –комуналне послове, јер се из Извештаја види да постоји огромна разлика између броја примљених и броја урађених предмета, те да је број завршених предмета вишеструко мањи у односу на број примљених. Од исте бољке болују и Одсек за комуналне послове и Одељење за имовинско – правне и стамбене послове, као и Грађевинска инспекција. Недостатак је и недопустиво мали број инспектора у сваком од ових одељења као и стручних лица, па су, да би ово „испеглали“, увели појам „обрађени предмет“, што је потпуна бесмислица јер овакав појам и институт не постоји, те је Чабраја поставио питање шта су то „Обрађени предмети“, на шта није добио одговор. Примера ради, број примљених предмета код Грађевинске инспекције Земун износи 1196, а број извршених предмета је 13.

ЗЕМУНСКЕ НОВИНЕ ПРИВАТНЕ

Одборник Страхиња Крижак се осврнуо на рад општинске службе за информисање, који се у великој мери своди на функционисање општинског гласила – „Земунских новина“. Ове новине не постоје нигде, до издања Земунских новина се не може доћи а једино што се налази на интернету јесте приватни портал „Земунске новине“ који информише грађане о нераду и преварама челника општине. У том смислу Крижак је упитао шта плаћају грађани Земуна и шта ради уредништво ових новина, те закључио да не ради ништа.

Предлог ове одлуке је усвојен већином али је одборничка група Доста је било – Саша Радуловић гласала ПРОТИВ њеног усвајања.

Када је реч о извршењу буџета градске општине Земун за период од 1.1. – 30.9. 2016. године, Страхиња Крижак је рекао да је Извештај урађен на апсолутно исти начин као и претходни (за првих шест месеци), само су промењени бројеви. Очигледно је да се оваква форма сматра идеалном и да не постоји воља ни знање да се овакви извештаји убудуће унапреде.

МИЛИОНИ ЗА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

Од око једне милијарде динара, колики је општински буџет, преко 100 милиона издвојено је за услуге по уговору, без јасног навођења коме и по којим уговорима новац одлази, без спецификација трошкова. Дејан Туфегџић је поставио питања разлике у буџетским плановима за период до 30.6. и 30.9. и то за позиције (1) Трансфера од других нивоа власти – повећање од 12 мил РСД  одговор: накнада за изгубљене радне спорове из 2000. године (!) (2) Добровољних трансфера од правних и физичких лица – износ од 1,21 мил РСД  одговор: наследства која је општина добила, и (3) Расхода за запослене – повећање за 12 мил РСД  одговор: по тим изгубљеним радним споровима књижење се ради на терет плата и социјалних доприноса и давања тако да то није увећање тренутног фонда за плате.

Извештај је усвојен већином али је одборничка група Доста је било – Саша Радуловић гласала ПРОТИВ њеног усвајања.

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НЕЗАКОНИТО ОСИРОМАШЕН

Када је реч о Предлогу решења о давању сагласности за одлуку о промени пословног имена и скраћеног пословног имена јавног предузећа, Тони Чабраја је изложио да се на нелегалној одлуци о одузимању пословног простора Земуну не могу заснивати никакви други ваљани акти, будући да сви почивају на нелегалном акту града Београда о одузимању посл. простора општини Земун.

Предлог Одлуке је усвојен већином али је одборничка група Доста је било – Саша Радуловић гласала ПРОТИВ њеног усвајања.

У вези са Предлогом решења о давању сагласности на употребу имена градске општине Земун у називу бироа за пројектовање и изградњу „Грађевински центар Земун“, Страхиња Кржак је питао ко је власник предузећа и шта је образложење због којег је Веће градске општине бироу за пројектовање и изградњу дало сагласност за употребу имена „Земун“ у називу фирме, будући да се на овај начин једна фирма фаворизује на тржишту те да нема разлога да се без адекватног образложења овај предлог усвоји.

Потом је Дејан Туфегџић указао да ће усвајањем ове одлуке бити фаворизована једна фирма у бранши што ће довести до нарушавања конкуренције као и заблуде у погледу ко је власник ове фирме (обично се име града додаје у називу јавних или фирми у власништву државе).

Због свега наведеног, одборничка група ДЈБ гласала је и ПРОТИВ ове одлуке, једногласно као и увек до сада.

Одборничка питања у име грађана Земуна на овој седници су поставили одборници Маринко Узелац, Љиљана Живковић и Дејан Туфегџић.

Ознаке