Војводина Државна управа Саопштењe

Државни ревизор утврдио – власт у Сечњу новац троши нелегално!

Због огромне количине уочених незаконитости од стране ревизије, овим путем смо покушали да извучемо најинтересантније делове извештаја (вероватно има још интересантнијих у њему) и да прикажемо на какав неодговоран и крајње нелегалан начин фунционишу токови новца у каси општине Сечањ.

Ради бољег сагледавања реда величине, годишњи буџет општине Сечањ износи приближно 500.000.000,00 динара. Према извештају Државне ревизорске институције о правилности пословања Општине Сечањ у 2015-тој години, општина Сечањ је неправилно преузела обавезе и извршила расходе у износу од 284.587.000,00 динара! Више од половине буџета је потрошено незаконито!

pod-lupom-detective-151275_1280

Све о извршеној ревзији прочитајте на сајту Државне ревизиорске институције. Линк ка извештају ДРИ

Општина је извршила расходе и издатке у износу од 74.773.000,00 динара, без одговарајућег поступка јавне набавке и без поштовања законских процедура у поступцима јавних набавки, иако је платила стручним правним и физичким лицима да се брину о јавним набавкама. “Институту за економију и право” д.о.о. је исплаћено 474.000,00 хиљада динара, притом да је у општинској управи ангажовано лице које поседује Сертификат за службеника за јавне набавке и коме је утврђена накнада у износу од 50 хиљада динара нето месечно.

Бескрупулозно вршење власти ван оквира закона Општина је поновила и вршењем расхода и издатака у износу од 57.124.000,00 динара, без валидне (веродостојне) документације о насталој пословној промени. Такође је извршила расходе у износу од 37.055.000,00 динара невладиним организацијама без одговарајуће законске процедуре.

Не недостаје ни пракса искоришћавања овлашћења и положаја председника Општине за прекорачење законских граница у личну корист. Председник општине Предраг Милошевић Караси (СНС) је закључио Уговор за набавку нафтних деривата за потребе службених возила број 03/2015-8 од 27.05.2015. године са ДОО „Мона“ из Сечња, чији је он лично сувласник са 25% удела, што је евидентан сукоб интереса и кривично дело (чл.234 Кривичног законика).

Председник општине Сечањ је закључио и два Уговора о допунском раду са директором Центра за социјални рад (Милимирком Антић, која је у центар у коме је директор запослила и свог сина и његову жену) број 020-13/2015-И од 03. фебруара 2015. године и број 02-95/2015 од 30. јуна 2015. године, ради обављања посла координатора службе услуге помоћ и нега у кући за децу са сметњама у развоју у периоду од 01.01.-31.12.2015. године ван радног односа (иако јој то спада у редовне радне задатке као директора те исте службе!!!прим.аут.). Зарада извршиоца посла (директора) по уговорима на месечном нивоу, утврђена је сразмерно дужини трајања радног времена, с тим да на дан закључивања уговора износи 300 евра у бруто износу у динарској противвредности и иста се исплаћује на рачун „Комерцијалне банке“ до 20-ог у месецу за претходни месец.

Штетне праксе неодговорности се посебно гнезде у домену тзв. репрезентације. На пример, Општина Сечањ је преузела обавезе и извршила расходе у износу од 4.947.000,00 динара за угоститељске услуге, без спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора, што је, наравно, супротно Закону о јавним набавкама и Закону о буџетском систему.

Посебно су интересантени расходи које су вршиле месне заједнице по готово идентичном обрасцу и то за уређење атарских путева, чишћење депонија (чак и надзор за чишћење депонија), формирање депонија, геодетске услуге, одржавање компјутерске опреме, итд. Такве услуге су наплаћиване или без писаног уговора или другог документа који садржи битне елементе уговора или не постоји извештај и потврда да је услуга извршена, што је супротно Закону о буџетском систему и Уредби о буџетском рачуноводству. На пример, МЗ Сутјеска је извршила плаћање износа од 861.000,00 динара на рачунима СР за Wеб портале „Бимиум“, који не садрже јединицу мере, количине, спецификацију извршених услуга, када и на којим мрежама и рачунарима је вршена поправка и нису верификовани од стране одговорног лица, односно, расходи су извршени без веродостојне рачуноводствене документације и јавне набавке!

Овакво нетранспарентно и неодговорно управљање локалном самоуправом сврстава општину Сечањ засигурно у најгору власт на територији Републике Србије. Модел власти Предрага Милошевића Карасија (СНС), који прихвата раширену праксу корупције и непотизма, користи своју позицију да искључиво услужи мрежу сарадника и лојалних присталица. Посебно је алармантно страховито бележење демографског пада наше општине које се више него јасно дешава као сурова последица привилегованог живљења ове власти на рачун и против сопствених грађана већ читавих 12 година. Таква власт је узрок наше пропасти какву није задесила нашу општину још од 1871. године! Општински одбор покрета Доста је било у Сечњу упозорава на ограничења и неправде са којима се суочавају наши суграђани и позивамо надлежне органе да коначно поступе у духу закона. Грађани општине Сечањ заслужују власт чији ће мандат почивати на принципима транспарентног, одговорног и ефикасног управљања пословима од општег интереса.

Општински одбор покрета Доста је било
у Сечњу

Ознаке

ДЈБ Војводина

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар