Војводина Саопштењe

Бечеј: Јавно предузеће “Потисје” – ни на небу, ни на земљи, а по најмање по закону

Ради избегавања неспоразума, после изјаве директора ЈП “Потисје” коју је дао за скупштинском говорницом, да је он ставио ван снаге неке од оснивачких аката “Потисја” (конкретно – Синдикални споразум и Уговор о менаџменту), одборници ДЈБ затражили су путем информација од јавног значаја одговор на питање, односно достављање документа, у вези са овим поступком директора. Добили смо одговор у виду Одлуке којом директор ЈП “Потисје”, Фејеш Золтан одређује да се Синдикални споразум, односно Уговор о менаџменту више не примењују, а као разлог се наводи да су супротни Уговору о оснивању, да су супротни законима и да је Уговор о менаџменту „закључен од стране неовлашћеног лица“ – и све то позивајући се на налаз ДРИ. Комплетан налаз државног ревизора у вези ЈП “Потисје” можете преузети путем следећег линка: Преузмите извештај ревизора о фирми Потисје

Opština Bečej

Питање, да ли је директор јавног предузећа законом овлашћен да на своју руку утврђује шта се примењује, а шта не, је за надлежне органе. Међутим, оно што нас занима јесте због чега је директор ту стао, због чега није решио да се онда не примењује ни Одлука о оснивању ЈП “Потисје” – јер њу је ДРИ веома јасно апострофирао као незакониту! На страни 6 извештаја ДРИ стоји следеће:

„Одлука о оснивању Друштва представља акт супротан Закону о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007), … Закону о комуналним делатостима („Службени гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98), …
На основу наведених прописа произилази да општина Бечеј није имала законски основ за оснивање било које форме привредног друштва за обављање комуналне делатности, а у складу са тим, ни Друштва за пружање комуналних услуга Потисје-Бечеј доо.”

Дакле, ЈП “Потисје” правно као да и не постоји – оно је незаконито основано! Да ставимо сад у страну право тако основаног субјекта да другима говори о томе шта се и како плаћа, и шта је по закону, а шта није – поставља се питање одговорности лица која су потписала ове акте и шта је директор предузео по том питању када је видео извештај ДРИ? Да ли ће икада ико одговарати за ове незаконитости?

Могло би се рећи да директор селективно, по сопственом нахођењу бира које ће Одлуке да примењује нпр. Одлуку о оснивању, иако је незаконита, а опет неке друге акте да не примењује и то зато што је он тако решио!

Међутим, интересантније је оно за шта је директор и надлежан и одговоран да уради, а такође се налази у извештају ДРИ (Стране 4-5):
– Потисје није успоставило адекватан систем финансијског управљања и контроле као корисник јавних средстава, није успоставило интерну ревизију у складу са Законом о буџетском систему – за ово директор јесте надлежан.
– Целу 2014. годину “Потисје” је радило без плана оснивача. У току исте те године, без поступка јавне набавке, ово предузеће је извршило набавке у вредности од 9.801.000,00 динара – да ли је директор предузео било које мере, 9 милиона динара је незаконито потрошено , да ли је поднео одговарајуће пријаве надлежним органима да се то истражи?
– Извршен је индиректан отпис потраживања од физичких и правних лица у укупном износу од 19.397.000,00 динара – ко ће за то да одговора , да ли је директор некога пријавио или је било шта предузео?
– “Потисје” нема валидну документацију трошкова за услуге одржавања возила у износу од 4.670.000,00 динара, као ни за трошкове саветодавних услуга у износу од 4.501.000,00 динара – дакле, још 9 неоправдано потрошених милиона!

По свим овим питањима би директор могао као одговорно лице да поступи. Поништавање општих аката није у његовој надлежности, то нека препусти Уставном суду.

Одговорност и ред у државној управи, у јавним предузећима, у државним фирмама, јесу један од наших приоритета. ДЈБ ће, због низа горе наведених пропуста и неправилности поднети иницијативу Уставном суду да поништи оснивачки акт ЈП “Потисје” као незаконит.

Уведимо ред и одговорност у јавни сектор!

Одборничка група покрета Доста је било у Бечеју