Autorski tekst Građevina Zapadna Srbija

Legalizacija u Valjevu kasni zbog partijskog zapošljavanja

Zakon o ozakonjenju objekata  stupio je na snagu 29.11.2015. godine. Po ovom zakonu mogu se ozakoniti objekti i delovi objekata koji su bespravno izgrađeni, dograđeni ili adaptirani i to tamo gde je gradnja dozvoljena.

Mogu se ozakoniti:

– Objekti za koje je ranije podnet zahtev za legalizaciju

– Objekti za koje nije podnet zahtev za legalizaciju ali su vidljivi na satelitskom snimku iz 2015. godine.

Popis i evidenciju nezakonito izgrađenih objekata sprovodi opština ili grad.

Danas je februar 2017. godine i ono što mi želimo da znamo jeste dokle je lokalna samouprava stigla sa ovim poslom.

Znamo da je na teritoriji opštine Valjevo početkom prošle godine bilo oko 20.000 nelegalizovanih objekata. Takođe znamo da je početkom januara grad posetila delegacija iz ministarstva i da je naš grad jedan od poslednjih na spisku gradova po uspešnosti sprovođenja ovog posla.

Zahtevamo da nam gradske vlasti odgovore koliko procenata ovog posla je završeno do 2017. godine od stupanja na snagu zakona o legalizaciji, koliko je još posla preostalo da se uradi kao i da li je 1. mart krajnji rok za završetak ovog posla? Zašto je posao bio obustavljen krajem prošle godine?

Znamo da je za celokupan posao oformljeno 15 timova, da svaki tim broji 3 člana od kojih je jedan predsednik stalno zaposlen u lokalnoj samoupravi a da se preostala dva člana zapošljavaju na osnovu ugovora o delu. Pitamo, na osnovu kojih kriterijuma su birani članovi, koje uslove treba da ispunjavaju kandidati za taj posao, ko je i da li organizovao obuku za te članove i da li se smatra da su ti članovi kvalitetno obučeni?

Pošto znamo za pojedine slučajeve, pitamo još, kako i na koji način će izvršiti uvid na privatnim posedima gde niko ne živi a korisnici objekata žive van teritorije Valjeva ili su u inostranstvu?

Na kraju želimo da podsetimo da predsednik Republike Srbije, Tomislav Nikolić poseduje dva nelegalno izgrađena objekta koji se zapravo vode na njegove sinove i to na zemlji gde gradnja uopšte nije ni dozvoljena. Pitamo, na osnovu čega  građani mogu imati poverenja u republičke, opštinske i gradske institucije ako se ovaj problem ne rešava od vrha?

Zamenik gradonačelnika je krajem prošle godine kao i krajem januara najavljivao da će se grad pozabaviti formiranjem Kancelarije za ljudske resurse. S obzirom da je projekat Grada prošao na konkursu EU želimo da znamo kada će Grad da počne sa formiranjem odeljenja za ljudske resurse? Šta se čeka?

To je isuviše važan deo u funkcionisanju Grada da bi se kaskalo sa njegovim formiranjem, pogotovo što na raspolaganju Grad ima konsultantske usluge i obuku kroz podršku EU koja je dobijena putem konkursa. Zašto se ne počinje sa realizacijom? Zamenik Gradonačelnika je izjavio da će biti formirano po ugledu na druge gradove u Evropi. Samim tim ne vidimo koji problem postoji. U Evropi su u tom odeljenju pretežno zaposleni stručnjaci sa obrazovnim profilima sociologa, psihologa i demografa. Zašto se uz navedenu podršku koju će EU pružiti ne raspiše javni konkurs putem za stručnjake upravo traženih kvalifikacija.Zašto Grad ne bi posegnuo za bivšim stipendistima u potrazi za ljudima sa navedenim kvalifikacijama? Zbog čega bi ovo odeljenje moralo da bude u okviru odeljenja za razvoj, a ne istureno?

Na kraju rečeno je da će ovo odeljenje moći da zaživi samo ako bude nepartijska priča. I to je apsolutno tačno. Pokret Dosta je bilo se zalaže da se Gradska Uprava profesionalizuje i na radna mesta postave kvalifikovani i sposobni, a ne partijski podobni. Međutim, svo ovo kalkulisanje sa formiranjem odeljenja za ljudske resurse, kao i nepostojanje inicijative da isto i zaživi potkrepljeno brojnim razlozima kako prvo neka druga odeljenja moraju biti formirana, nas navodi na zaključak da vlast jednostavno nije spremna da se odrekne partijskog zapošljavanja. Možda se zamenik gradonačelnika predomislio, ali mi u iskrenost njegovih namera ne možemo da verujemo sve dok se formiranje ovog odeljenja odlaže i dok se ne objave javni konkursi za potrebna radna mesta. Ipak su predstavnici gradskih vlasti najveći promoteri partijskog zapošljavanja, tako da je formiranje kancelarije u skladu sa evropskim merilima i zapošljavanje ljudi sa jasnim kvalifikacijama i iskustvom šansa da preokrenu tu gadnu naviku. Zahtevamo da interes Grada Valjeva i društvene zajednice preovladaju.

Ivan Milovanović
član GO “Dosta je bilo”, Valjevo

DJB Mladi

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar