Војводина Саопштењe Финансије

Суботица: "Наша радост" на мети двоструких набавки

Као што смо већ писали, Предшколска установа “Наша радост“ из Суботице је 02.09.2016. године закључила уговор са понуђачем услуга одржавања хигијене и спремања објеката, а на онову јавне набавке. За овај посао је одабрана фирма „Секут“ д.о.о. из Београда (обавештење о закљученом уговору објављујемо испод текста). Понуђач је по условима из конкурсне документације био дужан да у цену своје услуге поред износа за ангажована лица урачуна и сва хемијска и друга средства неопходна за одржавање хигијене – која понуђач сам обазбеђује (страна 11 конкурсне документације објављене испод текста).

Дана 01.09.2016. године „Наша радост“ закључује и уговор са најбољим понуђачем на јавној набавци за средстава за дезинфекцију и одржавање хигијене фирмом “Фора-4” д.о.о. из Суботице за износ од 3.298.480,00 динара. (обавештење о закључењу уговора) Увидом у структуру производа који се траже (стране 17-19 конкурсне документације) јасно се види да се ради о стредствима који служе за одржавање чистоће и хигијене у објектима, односно о хемијским средствима која је у обавези да обезбеди и фирма „Секут“ д.о.о. из Београда која је добила претходни посао одржавања хигијене и спремања објеката.

Пажњу нам скреће чињеница да је “Фора-4” из Суботице књижара у улици Арсенија Чарнојевића бр. 18 и да уопште у својој понуди нема артикле које набавља за потребе ПУ „Наша радост“ у предметној јавној набаци! Истог дана 01.09.2016 године Фора-4 потписује још један уговор са ПУ “Наша Радост” овога пута вредан 3.694.090,00 динара за набавку прибора за одржавање хигијене, пластичне амбалаже и паприне галантерије (обавештење о закључењу уговора). И у овом случају се набављају ствари које је делом била у обавези да набави фирма која је претходно ангажована за чишћење објеката (стране 16-21 конкурсне документације), а изабрани добављач ни ове производе нема у свом асортиману.

Захтевамо од директора „Наше радости“ Јаше Шимића да објасни грађанима Суботице зашто је набављао у тако великим количинама средства за чишћење и хигијену, када је већ имао ангажовану фирму за одржавање чистоће и хигијене у објектима, која је имала обавезу да набави ова средства и тај трошак је већ био укалкулисан у цену која се плаћа за њихове услуге? Тражимо да се објави да ли су сва средства и прибор за чишћење испоручена од стране фирме “Фора-4” из Суботице и по којој цени и на шта су иста утрошена, односно ко их је користио када „Наша радост“ нема више запослених чистачица? Позивамо јавног тужиоца да истражи да ли је у конкретно случају било незаконитих радњи.

Покрет Доста је било ће када дође на власт спречити нетранспарентно трошење јавног новца од стране руководилаца јавних предузећа, испитати све злоупотребе приликом трошења јавних средстава и одговорне процесуирати у саладу са законом.

Тим покрета Доста је било у Суботици

Обавештење о закљученом уговору по једном послу

Оквирни споразум по једном послу

Обавештење о закљученом уговору по једном послу

Конкурсна документација по другом послу

Обавештење о закљученом послу по другом послу

Документација за потрошни материјал

 

ДЈБ Војводина

ДЈБ Војводина

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар