Autorski tekst Beograd Finansije

Šta zna vlast šta je izveštaj

Sedma sednica skupštine gradske opštine Čukarica održana 2. marta 2017. godine samo za naivne je izgledala kao posvećena izveštajima o radu centralnih opštinskih organa i izveštajima koja su gradska javno-komunalna preduzeća pripremila o svom delovanju na teritoriji opštine Čukarica. Za one koji nisu naivni, sednica je imala svrhu da se „proguraju“ dve odluke koje se tiču buduće dodele para SNS partijskim udruženjima u oblasti kulture i sporta.

Odluka o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja projekata u oblasti kulture (likovna i primenjena umetnost, književnost, pozorište i muzika) sredstvima budžeta GO Čukarica odbornicima je dostavljena 3 a ne propisnih 7 dana pre početka sednice i nije bila razmatrana ni na sastanku šefova odborničkih grupa niti na radnom telu skupštine tj. Savetu za obrazovanje, vaspitanje, kulturu, fizičku kulturu i informisanje.

Predsedavanje Savetom povereno je opoziciji tačnije odbornici DJB dr Ivani Ivković i savet je već održao tri sednice sa više tačaka. Međutim, ovaj put je Savet zaobiđen, član veća nadležan za društvene delatnosti nije smogao hrabrosti ni putem telefona da o ovoj odluci diskutuje sa predsedavajućim Saveta, a nije se obratio ni odbornicima na sednici skupštine. U ovom sazivu skupštine opštine nikada se nije dogodilo da u dnevni red bude unet materijal bez mišljenja i izveštaja nadležnog saveta i da se o materijalu glasa bez ikakvog obrazloženja predstavnika vladajuće koalicije. Zbog čega je ova Odluka morala biti usvojena na ovaj način „po zakonu“ nadamo se da razumete.

Odluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena opštine Čukarica u poslovnom imenu Sportskog saveza opštine Čukarica, koji je u postupku osnivanja, nije bila razmatrana na Savetu za obrazovanje, vaspitanje, kulturu, fizičku kulturu i informisanje. Prema zakonu o sportu, rok za formiranje sportskog saveza je istekao pre godinu i više dana i nema objašnjenja zbog čega opština Čukarica nije na vreme izvšila svoju zakonsku obavezu. Uz to, sada je arbitrarno dozvolila da formiranje (opštinskog) sportskog saveza izvrši jedno anonimno lice, koje tek registruje svoje pravno lice i ima podršku svega 3 minorna kluba iza sebe, sa planom da upravo to lice „natera“ stotine trofejnih klubova sa višedecenijskom tradicijom i masovnim članstvom na teritoriji opštine da se njegovoj tvorevini kao krovnoj organizaciji priključe.

Znamo onu šalu kad lopov opljačka fabriku a kradenu robu da detetu da iznese pa kad ga policija uhvati brani se rečenicom „Šta zna dete šta je transformator!“. Posle ove sednice skupštine GO Čukarica nametala mi se rečenica: šta zna naprednjak šta je izveštaj! Loš kvalitet izveštaja predsednik Kolarić nije ni negirao, nego objasnio u stilu: „Nas nije Soroš plaćao da naučimo kako se pišu izveštaji“ i „Nije vam ovo Evropa, ovo je Srbija.“

U čemu je problem sa izveštajima o radu skupštine opštine, veća opštine, uprave? Oni su pre svega svojom strukturom daleko od standarda izveštavanja, nemaju sažetak, a neki čak ni paginaciju, ne navode za koga je pisan izveštaj i koji je kontekst izveštaja, ne formulišu ključne nalaze i mogućnosti za poboljšanja odnosno preporuke, pa čak ni najobičniji zaključak. Vladajuća većina na opštini Čukarica jednostavno je izglasala neke nabacane (neanalizirane) kvantitativne podatke kao izveštaj o radu najvažnijiih opštinskih organa a u to nisu uključili interpretaciju podataka ključnih stručnjaka, anketiranje korisnika usluga, ilustrativne važne primere ili makar tragove sopstvenog medijskog klipinga.  Pazili su samo na jedno: da ne navedu ni kvantitativne podatke koji im ne idu u prilog. Evo primera:

U Izveštaju o radu skupštine GO Čukarica dali su tabelu prisustva odbornika na sednicama, a izostavili su tabelu diskusija odbornika na sednicama, tabelu podnetih amandmana na sednicama, tabelu odborničkih pitanja, tabelu glasanja svakog odbornika. Kada bi to postojalo, građani Čukarice bi jasno videli da u skupštini GO Čukarica sedi skoro 30 odbornika koji su na svih 6 održanih sednica po svakoj tački dnevnog reda glasali „za“ a nisu diskutovali ni o jednoj od 119 tačaka dnevnog reda ili podneli bilo koji amandman ili pitanje.

U Izveštaju o radu veća GO Čukarica polovina teksta je samo popis svih donetih akta koji čak nisu klasifikovani bilo po temama, hronologiji, izvoru (člana veća). Osim podatka da je veće održalo 23 sednice, nema podataka o datumima ili trajanju sednica, o prisustvu članova veća tim sednicama (a ima ih 9 i plaćeni su kao stručnjaci iako pojedini nemaju završeno univerzitetsko obrazovanje), o broju diskusija, glasanju tj. procesu odlučivanja.

Predsednik Veća je svojom odlukom formirao 11 radnih tela (najčešće komisija) i u izveštaju se navodi samo naziv odluke – ne link ka internet stranici na kojoj se ista nalazi, niti imena članova komisije. To je čisto ruganje transparentnosti. Skoro sve komisije su odlučivale o dodeli finansijskih sredstava, a nema pomena da se neko možda žalio na njihove odluke (dok se, pak, vidi da je bilo žalbi u onom popisu akata datom na početku). Sem toga, jedno radno telo predsednika Veća se bavi sigurnošću na teritoriji opštine, pri čemu bi zbog značaja teme to moralo biti radno telo skupštine u kome opozicija mora biti zastupljena.

U Izveštaju o radu uprave GO Čukarica koji je obimniji i detaljniji, ima ponekih dobrih mesta, ali uopšte uzev, građani iz njega ne mogu ništa saznati o radu građevinske inspekcije, komunalne inspekcije, odeljenja za finansije i privredu (deo o finansijama je prihvatljiv ali o privredi stoji 1 rečenica), a to su jedinice uprave u kojima je zaposlen veliki broj činovnika i čija aktivnost se ne meri brojem „predmeta“ nego ljudskim sudbinama.

Najzad, u Izveštaju Kancelarije za mlade (mada bi bilo korektnije nazvati to Katalog akcija) prikazano je svo lutanje i besmisao trošenja 1.535.000 dinara u 2016. godini na ime popravljanja položaja mladih stanovnika Čukarice.

Sem ovih izveštaja, vladajuća koalicija izglasala je tzv. „izveštaje“ gradskih JKP o aktivnostima na teritoriji Čukarice, koje bi sve do jednog trebalo vratiti podnosiocu na doradu, uz veliki izraz nezadovoljstva stanjem pruženih komunalnih usluga u 2016. godini. Usvajanje ovakvih izveštaja motivisano je isključivo partijskim strahom od moćnijih SNS kadrova postavljenih u javna preduzeća. „Dosta je bilo“ nikada neće ovako raditi jer je prvi uslov potpuna transparentnost, javno vršenje javne vlasti, zapošljavanje stručnih ljudi na javnim konkursima, merenje učinka zaposlenih i odgovornost prema građanima.

Dr Ivana Ivković
odbornica u Skupštini opštine Čukarica
članica „Dosta je bilo“

Prilozi
Izveštaji o radu Skupštine, Veća i opštinske uprave

3. Predl. odluke o nacinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja - kultura
1. Predlog odluke o davanju saglasnosti na upotrebu imena opstine u poslovnom imenu Sportskog saveza Cukarica

3. Predl. odluke o nacinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja - kultura

4. Izvestaj o radu Skupstine i radnih tela Skupstine GO Cukarica za 2016.god

5. Izvestaj o radu Veca i komisija koje je obrazovao predsednik GO Cukarica za 2016.god

6. Izvestaj o radu Uprave GO Cukarica za 2016. god

8. Izvestaj o radu Kancelarije za mlade za 2016.god

DJB Mladi

DJB Mladi

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar