Autorski tekst Vojvodina

Hoće li se graditi ti stanovi u Kikindi?

Pre tri godine, tačnije februara 2014. godine tadašnji predsednik Opštine (sadašnji gradonačelnik) Pavle Markov najavio ekspanziju stanogradnje u Kikindi i evo epiloga.

Po najavi Markova stambeni blok C2 gradio bi se na prostoru današnjeg gradskog parkinga na potezu između ulice Nemanjine i Trga srpskih dobrovoljaca. Najavljeno je tada, da će marta 2014. započeti izgradnja prve od osam zgrada.

Sugrađani su bili nepoverljivi u vezi ovako najavljenog buma u stanogradnji, iz razloga što u nedavno sagrađenoj zgradi na uglu ulica Đ. Radaka i Nemanjinoj stanovi godinama zvrje prazni.Potražnja za stanovima u Kikindi minimalna. Uzgred, ovakav novi blok narušava izgled gradskog jezgra, mnogi stanari su se unapred bunili , jer im je izgradnjom nestao postojeći vidik prema gradskom trgu, a do prozora smanjeno dopiranje svetlosti.

Plan je bio da se prva zgrada sagradi za godinu dana. Nakon izgradnje zgrada bi raspolagala sa 15 stanova i dva lokala. Prema tvrdnjama Pavla Markova ceo stambeni blok je trebao biti izgrađen u roku od 5 godina tačnije do februara 2019.Nakon okočanja svih radova blok C2 bi raspolagao sa ukupno 130 stanova.
Deo stanova bi bio namenjen izdavanju u zakup pod povoljnijim uslovima. Deo stanova po ceni od oko 550 EUR po kvadratu biće na prodaju, a određena kvota namenjena lokalnim kadrovima. Najava stanova u centru Kikinde

I tada je bilo potpuno jasno da obećanje gradonačelnika neće biti ispujeno, i da od preostalih sedam zgrada u stambenom bloku C2 očigledno neće biti ništa. Nakon 3 godine u Kikindskim novinama br 941 od 17.02.2017 se pojavio nesvakidašnji oglas za davanje u zakup tzv kadrovskih stanova u prvoj zgradi koja je trebala biti useljena u martu 2015. godine.

Uslovi za konkurs su kranje neprecizni:

1.Da je lice koje konkuriše zaposleno
Ovde se ne navodi o kakvoj vrsti zaposlenja se tačno radi. Da li je potreban uspostavljeni radni odnos na određeno ili ne određeno vreme? Ne precizira se da li zaposleno lice mora imati zaposlenje na teritoriji Kikinde ili negde drugde itd…
2.Da je lice ili član njegovog porodičnog domaćinstva bez stana u svojini na teritoriji Grada Kikinde
To praktično znači da lice može imati više stambenih nekretnina u drugim gradovima, jedino u Kikindi ne mogu?
3. Da lice ima BORAVIŠTE na teritoriji Grada Kikinde
Prema zvaničnom tumačenju termin boravište se odnosi na trenutni boravak bez namere stalnog nastanjenja, dok je termnim prebivalište vezan za mesto gde je lice stalno nastanjeno.
4. Da je državljanin Republike Srbije

Ovako prezentovane nelogičnosti u konkursu za zakup kadrovskih stanova ostavljaju veliki prostor manipulacije. Koje lice zaista ispunjava ili ne ispunjava date uslove? U konkursu se navodi da će Stambena komisija sačiniti predlog rang liste sa rezultatima bodovanja. Ne navode se parametri koji će biti odlučujući za bodovanje. Konačnu odluku o dodeli prava na zakup stana donosi Gradsko veće koje je politički organ, a ne nezavisno, stručno, niti neutralno telo.

Nakon ovako prezetovanog konkursa, jasno je da će kadrovski stanovi svakako pripasti nekom kadru vladajuće većine, a da će stručni i obrazovani ljudi koji nisu deo vladajućeg esablišmenta ostati ponovo uskraćeni da ostvare pravo zakupa stana pod povoljnim uslovima. Insistiramo na transparentnim kriterijumima dodele ovih stanova, kao i na izbacivanju politike iz procesa odlučivanja po ovom pitanju.

Kikindski tim pokreta Dosta je bilo                    

Oznake
Svetlana Kozić

Svetlana Kozić

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar